การลงทุนอย่างชาญฉลาดเริ่มจากการเข้าใจความเสี่ยง

UOB Privilege Banking ‘Smart Risk’ Proposition

“การลงทุนอย่างชาญฉลาดเริ่มจากการเข้าใจความเสี่ยง”

UOB Privilege Banking ช่วยแนะนำให้ท่าน

  • กำหนดเป้าหมายในการลงทุน
  • เข้าใจความเสี่ยงในการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้
  • แนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้

เพื่อเติมเต็มเป้าหมายทางการเงิน ตลอดจนนำไปสู่โอกาสในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ตามแผนที่ท่านกำหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของท่าน

เพื่อเติมเต็มเป้าหมายทางการเงิน ตลอดจนนำไปสู่โอกาสในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ตามแผนที่ท่านกำหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของท่าน

กำหนดเป้าหมายในการลงทุน

เข้าใจความเสี่ยงในการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้

แนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้

ลูกค้าต้องมียอดฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 10 ล้านบาท เพื่อดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิก ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง