การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส
อันดับความน่าเชื่อถือ 
     9 มิถุนายน 2560
เงินฝาก
- ระยะยาว Baa1
เงินฝาก - ระยะสั้น P-2
แนวโน้ม - ระยะยาว เสถียรภาพ
แนวโน้ม - ระยะสั้น เสถียรภาพ
Baseline Credit Assessment   ba1
Adjusted Baseline Credit Assessment   baa1
Counterparty Risk Assessment - ระยะยาว A3(cr)
Counterparty Risk Assessment - ระยะสั้น P-2(cr)

ฟิทช์ เรทติ้งส์
อันดับความน่าเชื่อถือ
27 กุมภาพันธ์ 2560
สกุลเงินต่างประเทศ
- ระยะยาว A-
สกุลเงินต่างประเทศ - ระยะสั้น F2
แนวโน้ม - ระยะยาว เสถียรภาพ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน   bb+
อันดับเครดิตสนันสนุน
  1
อันดับเครดิตภายในประเทศ - ระยะยาว AAA(tha)
อันดับเครดิตภายในประเทศ - ระยะสั้น F1+(tha)
แนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศ   เสถียรภาพ