ความรู้เรื่องทางการเงิน - สินเชื่อส่วนบุคคล จ่ายไม่ครบ จ่ายช้า โดนดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุด 28%