ความรู้เรื่องทางการเงิน - ยืมเงินทางไลน์ใช้แทนสัญญากู้ยืมเงินได้นะ... รู้ยัง?