สินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส
UOB XPress
UOB XPress

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส

สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ! รู้ผลอนุมัติไว อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้คุณสามารถใช้เงินสดในยามฉุกเฉิน สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในทุกช่วงเวลาของชีวิต

สมัครออนไลน์วันนี้เพื่อเริ่มสร้างแผนการเงินในฝันให้เป็นจริง เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการการเงินที่ครอบคลุม สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรสวันนี้ เพื่ออนาคตการเงินที่คล่องตัวขึ้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รับดอกเบี้ยไม่แพง

ต่ำสุด 9.99% ต่อปี*

แบ่งชำระเบื้องต้น 12 เดือน

และนานสูงสุด 60 เดือน*

วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท

หรือ 5 เท่าของรายได้*

อนุมัติไวภายใน 30 นาที*

ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริการรวมยอดสินเชื่อ

รวมทุกหนี้ไว้ที่เดียว

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รับสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรสเพื่อเติมเต็มทุกความต้องการของคุณ

เราเข้าใจทุกความต้องการ กับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะต้องการกู้เงินสำหรับ การใช้จ่ายส่วนตัว ปรับปรุงที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล การใช้จ่ายอเนกประสงค์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ฯลฯ

โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%

สำหรับพนักงานประจำ ที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือน เท่านั้น*  ที่เข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 67 – 31 ธ.ค. 67

อัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำ

รายได้ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย
15,000 - 29,999
24.99%
30,000 – 39,999
23.99%
40,000 – 49,999
22.99%
50,000 - 79,999
20.99%
80,000 - 99,999

9.99% (2 เดือนแรก) และ 19.99% ตลอดอายุสัญญา

100,000 – 199,999

9.99% (2 เดือนแรก) และ 13.99% ตลอดอายุสัญญา

200,000 - 499,999

9.99% (2 เดือนแรก) และ 11.99% ตลอดอายุสัญญา

500,000 ขึ้นไป
9.99%

เงื่อนไขโปรแกรม
chevron
  • ลูกค้าต้องเป็นพนักงานประจำที่มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป (รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป)
  • วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทฯ ในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งอาจแตกต่างจากตารางข้างต้น
  • กรณีผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญา ผู้กู้สามารถสอบถามยอดปิดได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2285 1555 กด 6 ในเวลาทำการ หรือศูนย์สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ได้ทุกสาขา
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทฯ ในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสีย ให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
  • คลิก เพื่อศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเกณฑ์การสมัครทั้งหมด

โปรแกรม สุดคุ้ม 2 เพื่อคุณทุกคน

สำหรับเจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ปี จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 67 – 31 ธ.ค. 67

อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ

รายได้ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย
20,000 - 79,999
24.99%
80,000 - 99,999
23.99%
100,000 – 199,999
21.99%
200,000 - 399,999
19.99%
400,000 ขึ้นไป
18.99%

เงื่อนไขโปรแกรม​
chevron
  • ลูกค้าจะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป โดยหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • วงเงินอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลสุงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทฯ ในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งอาจแตกต่างจากตารางข้างต้น
  • กรณีผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญา ผู้กู้สามารถสอบถามยอดปิดได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-285-1555 กด 6 ในเวลาทำการ หรือศูนย์สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ได้ทุกสาขา
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทฯ ในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
  • คลิก เพื่อศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเกณฑ์การสมัครทั้งหมด

พิเศษ ! สำหรับลูกค้าใหม่ที่ได้รับอนุมัติ

สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส

รับข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติม ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้

วงเงินอนุมัติ (บาท) ของกำนัล

400,000 บาทขึ้นไป


กระเป๋าเดินทาง Caggioni Joy 24 นิ้ว มูลค่า 8,990 บาท 

100,000 – 399,999 บาท


กระเป๋าเดินทาง Caggioni Ivory 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการรับของกำนัล (กระเป๋าเดินทาง)
chevron
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย. 67 เท่านั้น
  • รับกระเป๋าเดินทาง Caggioni Ivory ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 100,000 – 399,999 บาท หรือ กระเป๋าเดินทาง Caggioni Joy ขนาด 24 นิ้ว มูลค่า 8,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อได้รับอนุมติสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 400,000 – 799,999 บาท
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส มาก่อน หรือเป็นลูกค้าที่เคยมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส และได้ทำการชำระปิดวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน จนถึงวันสมัครสินเชื่อนี้
  • ลูกค้าต้องไม่มีการยกเลิกสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
  • ลูกค้าต้องคงสถานะบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ให้เป็นปกติและไม่ผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งกระเป๋าให้ลูกค้าภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้ชำระคืนสินเชื่อครบตามกำหนดจำนวน 3 รอบบัญชี
  • รายการส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ของกำนัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
สอบถามข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส เพิ่มเติมที่ 0-2285-1555 กด 6 จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 20.00 น. เสาร์ 8.30 - 18.30 น.
สนใจสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส คลิกที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารประกอบในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร
chevron
  • สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาผ่อนชำระ
  • สำหรับพนักงานประจำ จะต้องมีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป (รายได้ประจำต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป) และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  • สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องมีการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝาก และสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝาก
  • จำนวนเจ้าหนี้ : สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝาก น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือนผู้ขอสินเชื่อจะต้องแจ้งรายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและวงเงินที่ได้รับและที่อยู่ระหว่างการยื่นขอกับสถาบันการเงินอื่นหรือผู้ประกอบ ธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้าวันที่ยื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงินกับบริษัทฯ ทั้งนี้การแจ้งข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะมีกระบวนการติดตามและสอบทาน การให้สินเชื่อดังกล่าวภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติวงเงิน ทั้งนี้ หากบริษัทฯพบว่าผู้ขอสินเชื่อมีจำนวนเจ้าหนี้เกินกว่าที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (กล่าวคือผู้ขอสินเชื่อมีวงเงินที่ได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอยู่แล้วจำนวน 3 แห่ง) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชื่อดังกล่าว โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องชำระเงินกู้คืนบริษัทฯ ทันที

สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ

  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้
  • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

สำหรับเจ้าของกิจการ

  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาบัญชีผู้ขอสินเชื่อ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาบัญชีบริษัท หรือ ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน + บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝาก สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อเดือนและวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน แต่วงเงินอนุมัติต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขและดุลพินิจของบริษัทฯ
  • อัตราดอกเบี้ยปกติ ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
  • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน 7 - 50 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ ค่าบริการในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่เกิน 12 บาท ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้ กรณีเมื่อมีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และสัญญายังคงมีผลตามกฎหมาย ในอัตรา 50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด(มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564)
  • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใน
    บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯและการคืนเอกสาร โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทฯ ในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส คืออะไร
chevron

สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลที่นำเสนอโดย บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ท่านสามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการกระแสเงินสดเร่งด่วน ในขณะที่มีความยืดหยุ่นในการชำระคืนเป็นงวดๆ ในจำนวนเท่าๆ กัน

สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส สามารถนำมาใช้สำหรับหลากหลายความต้องการในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งส่วนตัว ในครอบครัวและการดูแลคนในครอบครัว อย่างเช่นการท่องเที่ยว การดูแลซ่อมบำรุงบ้าน รวมถึงการศึกษาของบุตรหลาน ซื้อบ้านในฝัน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับคุณ

ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้:

  • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 9.99% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา
  • ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 60 เดือน
  • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท/5 เท่าของรายได้ของท่าน*
  • บริการรวมยอดสินเชื่อ รวมทุกหนี้ไว้ที่เดียว
  • อนุมัติสินเชื่อด่วน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

โปรดกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อสมัครใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ทีมของเราจะตรวจสอบใบสมัครของท่านและติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อแต่ละราย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

ตรวจสอบเลขที่บัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรสและสร้างคิวอาร์โค้ด
UOB Xpress Payment

ตรวจสอบเลขที่บัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรสและสร้างคิวอาร์โค้ด

 

 

ตรวจสอบข้อมูล คลิก