ที่ปรึกษาเหนือระดับ

ที่ UOB Privilege Reserve ทุกถ้อยคำระหว่างเราและลูกค้า คือการช่วยเหลือเพื่อยกระดับความมั่งคั่งสำหรับคุณ

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Client Advisors) ที่มีประสบการณ์และได้รับการอบรมเรื่องการลงทุน
ซึ่งพร้อมที่จะให้คำแนะนำ และวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้แก่ท่าน

ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุน

ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน (Investment Consultant) ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน
ซึ่งดำเนินงานร่วมกับผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้งวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน ให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความประสงค์ส่วนบุคคลและความเสี่ยงของลูกค้าเป็นสำคัญ

ผู้แนะนำด้านการประกันภัย

ผู้แนะนำด้านการประกันภัย (Insurance Specialists) ที่สามารถให้คำปรึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการประกันภัย สำหรับท่านและคนที่ท่านรัก ทั้งในด้านการประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การประกันภัยอื่นๆ รวมถึงช่วยวางแผนการจัดการสินทรัพย์เพื่อความมั่งคั่งและวางแผนเกษียณในอนาคตของท่าน

ผู้แนะนำด้านสินเชื่อ

ผู้แนะนำด้านสินเชื่อ (Lending Specialists) ให้บริการด้านสินเชื่อ โดยนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน และความต้องการส่วนบุคคล

ลูกค้าต้องมียอดฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 50 ล้านบาท เพื่อดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิก ยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก