ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน STRUCTURED NOTE

ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
STRUCTURED NOTE

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Structured Note เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผสมผสานระหว่าง ตราสารหนี้ (หุ้นกู้) และ ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เป็นผลิตภัณฑ์ที่จ่ายผลตอบแทนตามราคาหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทริพย์อ้างอิง ในตลาดมีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าจะอ้างอิงกับสินทรัพย์ประเภทใด อาทิเช่น ดัชนีตลาดหุ้น ราคาน้ำมัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยต่างๆ

ติดต่อเรา

ยูโอบี พลาซา กรุงเทพ
690 ชั้น 2 อาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ลูกค้าต้องมียอดฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 50 ล้านบาท เพื่อดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิก ยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก