ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน

ที่ยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ เราตระหนักดีว่าลูกค้าแต่ละท่านจะมีแนวทางและระดับความเสี่ยงต่างๆ กันไป และความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกัน นี่คือเหตุผลที่เราได้คัดสรรความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ในโลกแห่งการให้บริการทางการเงินส่วนบุคคล เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของความสะดวกสบายในการใช้บริการของท่านเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เราเตรียมไว้ให้บริการจึงไม่ซับซ้อนและสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ ขณะเดียวกันเราสามารถให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคาร เช่น บริการโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน

ผลิตภัณฑ์การลงทุน เพียงท่านแจ้งเป้าหมายทางการเงินของท่าน เราจะประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน และนำเสนอโอกาสในการกระจายการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทต่างๆ ที่รวมสินทรัพย์หลากหลายระดับไว้ด้วยกัน เช่น กองทุนรวม พันธบัตร และการลงทุนในตราสารประเภทซับซ้อน เป็นต้น โดยท่านสามารถเลือกกระจายการลงทุนที่มีความผันผวนให้เหมาะกับเป้าหมายทางการลงทุน สถานะทางการเงิน ความต้องการ และระดับความเสี่ยงที่ท่านสามารถรับได้

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย อุ่นใจไปกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ธนาคารเลือกสรรเพื่อคุ้มครองการเงินของท่านและทุกสิ่งอันเป็นที่รัก จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว เช่น ประกันการเดินทาง ประกันชีวิต ประกันวินาศภัยสำหรับรถยนต์คันหรู หรือประกันทรัพย์สินในบ้าน เป็นต้น เรายังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะกับทุกช่วงชีวิตของท่าน พร้อมทั้งให้ผลตอบแทนกับท่านอย่างแท้จริง เช่น ประกันเพื่อการออมทรัพย์ ประกันเพื่อการศึกษาแก่บุตร ประกันชีวิตควบการลงทุน และประกันเพื่อการเกษียณอายุ เป็นต้น

ลูกค้าต้องมียอดฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 50 ล้านบาท เพื่อดำรงสถานภาพการเป็นสมาชิก ยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก