สิทธิพิเศษลูกค้า ยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ

สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ ประจำปี 2567

สิทธิพิเศษด้านการเงิน


สิทธิพิเศษด้านสุขภาพ


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต UOB Visa Infinite สำหรับลูกค้า UOB Privilege Reserve


  • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะเป็นสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ ที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม กับธนาคารยูโอบี มูลค่ารวมกัน เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ตามเงื่อนไขที่กำหนด จนถึงวันกดรับสิทธิ์
  • กรณีบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีกองทุนที่เป็นบัญชีร่วม ธนาคารจะนับยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม ให้กับเจ้าของบัญชีหลักเท่านั้น
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษแต่ละรายการอาจแตกต่างกัน หรืออาจต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB Visa Infinite Reserve โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษแต่ละรายการก่อน
  • สิทธิพิเศษต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องแจ้ง 0 2285 1556 เพื่อเพิ่มเพื่อนอีกครั้งเพื่อความต่อเนื่องในการรับข้อมูลข่าวสารใน UOB Privilege Line Official
  • ระยะเวลารายการ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02 285 1556

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก