สิทธิพิเศษลูกค้า ยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ

สิทธิพิเศษด้านการเงิน


สิทธิพิเศษด้านสุขภาพ


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต UOB Visa Infinite สำหรับลูกค้า UOB Privilege Reserve


สิทธิพิเศษอื่นๆ


  • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะเป็นสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ ที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม กับธนาคารยูโอบี มูลค่ารวมกัน เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ตามเงื่อนไขที่กำหนด จนถึงวันกดรับสิทธิ์
  • กรณีบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีกองทุนที่เป็นบัญชีร่วม ธนาคารจะนับยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม ให้กับเจ้าของบัญชีหลักเท่านั้น
  • ตรวจสอบสิทธิพิเศษรายเดือนผ่าน UOB Privilege Line Official ที่ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” และ เลือกเมนู “Privilege” โดยสมาชิกต้องเพิ่มเพื่อน UOB Privilege Line Official ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพม์มือถือ ท่านจะสามารถใช้หมายเลขใหม่ในการลงทะเบียนได้ภายใน 45 วัน นับจากวันที่แจ้งเปลี่ยนแปลงกับธนาคาร
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษแต่ละรายการอาจแตกต่างกัน หรืออาจต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB Visa Infinite Reserve โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษแต่ละรายการก่อนกดรับสิทธิ์
  • สิทธิพิเศษต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
  • ระยะเวลารายการ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02 285 1556

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก