Art in Action

“The Art of Masterpiece l ศิลปะในการดูแลรักษางานชิ้นเอกให้คงคุณค่ายืนยาว”

แพลตฟอร์มออนไลน์ ที่พาศิลปินมาเรียนรู้การดูแลรักษางานชิ้นเอกให้คงคุณค่ายืนยาว เพราะผลงานศิลปะชิ้นเอก ไม่ได้มาจากเพียงแค่แรงบันดาลใจ แต่ยังต้องประกอบด้วยเทคนิคที่ดี และวัสดุคุณภาพ สร้างความแตกต่าง เตะตา คงคุณค่ายืนยาว พบกับ 3 มุมมอง 3 เคล็ดลับการดูแลรักษางานชิ้นเอก จากผู้สร้างสรรค์ ผู้เก็บสะสม และผู้อนุรักษ์

 Teaser 45 sec : The Art of Masterpiece

 ตอนที่ 1: ผู้สร้างสรรค์ (Creator) โดยอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ร่วมเผยเคล็ดลับในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก ตั้งแต่กระบวนการคิดจนถึงเทคนิค รวมถึงมุมมองต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของศิลปินในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณภาพ

 ตอนที่ 2: ผู้เก็บสะสม (Collector) โดยคุณธีระ วานิชธีระนนท์ นักสะสม และเจ้าของ 333 Gallery มาบอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความหลงใหลในการเก็บสะสมงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมเคล็ดลับในการฟื้นฟูและเก็บรักษาชิ้นงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดในระยะยาว

 ตอนที่ 3 : ผู้อนุรักษ์ (Conservator) โดยคุณขวัญจิต เลิศศิริ นักอนุรักษ์ มาบอกเล่าถึงปัจจัยที่ทำให้ผลงานเสื่อมสภาพ รวมถึงเคล็ดลับในการซ่อมแซมฟื้นฟูผลงานแต่ละประเภทโดยยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างเต็มเปี่ยม

 
 

Art for Kids คลาสศิลปะออนไลน์สำหรับกลุ่มเยาวชน เป็นคลิปวิดีโอสอนศิลปะง่ายๆ จากวัสดุที่มีในบ้าน หรือสิ่งรอบตัว เพื่อให้น้องๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกจินตนาการ พร้อมทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน


 ศิลปะจากแกนทิชชู / The Art from Paper Tube  

 ศิลปะจากกระดาษ / The Art from Paper 

 ศิลปะจากแผงไข่ไก่ / The Art of Egg Carton  

 ศิลปะจากเมล็ดพืช / The Art from Grains  

 ศิลปะจากใบไม้ / The Art from Leaf 

 

“My Art. My World. My Digital Gallery. | เปิดสู่โลกกว้างกับดิจิทัลแกลเลอรีของตัวเอง”

เวิร์กชอปออนไลน์ที่ปลุกวงการศิลปะไทยในยุค New Normal และเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ศิลปินไทยได้เชื่อมโลกศิลปะสู่โลกดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับศิลปินก้าวสู่โลกดิจิทัลด้วยความมั่นใจ โดยมี 5 ศิลปินระดับนานาชาติ และภัณฑารักษ์ที่มีชื่อเสียง พร้อม 1 นักการตลาดมืออาชีพที่จะมาช่วยให้เคล็ดลับความสำเร็จที่จะมาแชร์ความรู้ ประสบการณ์ และเส้นทางในการแสดงผลงานในโลกออนไลน์ 


 Teaser 45 sec : My Art. My World. My Digital Gallery   

 ตอนที่ 1: โอกาสของศิลปินบนโลก Social Media
รับฟังประสบการณ์ตรงจาก “คุณยูน – ปัณพัท เตชเมธากุล” ศิลปินและนักออกแบบชื่อดังที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ Hi-End Brand   

 ตอนที่ 2: สร้างเอกลักษณ์ด้วย Content ที่สะท้อนตัวตน
รับฟังประสบการณ์ตรงจาก “คุณแกะ – คุณปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง” ภัณฑารักษ์ชื่อดัง 

 ตอนที่ 3: เลือกใช้ช่องทางสื่อสารที่เหมาะกับเป้าหมาย
รับฟังประสบการณ์ตรงจาก “คุณลำพู กันเสนาะ” ศิลปินชื่อดังผู้สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยมากมาย 

 ตอนที่ 4: เข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ชอบ ด้วย Hashtag ที่ใช่
รับฟังประสบการณ์ตรงจาก “คุณโลเล ทวีศักดิ์ ศรีทองดี” ศิลปินชื่อดังผู้ใช้ผลงานแนว Figurative 

 ตอนที่ 5: พลังของ Collaboration กับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
รับฟังประสบการณ์ตรงจาก ของ “คุณติ๊กกี้ว้าว พิเชฐ รุจิวรารัตน์” ศิลปินชื่อดังสไตล์ Pop Arts