ร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริง - Art Virtually

  สำรวจผลงานศิลปะระดับภูมิภาคในนิทรรศการการประกวดจิตรกรรมยูโอบี

  UOB and Art
  นิทรรศการจิตรกรรมยูโอบี ระดับภูมิภาค ประจำปี 2564

  ร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริงของผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ระดับภูมิภาค ประจำปี 2564

  > คลิกที่นี่

  UOB and Art
  นิทรรศการจิตรกรรมยูโอบี ระดับภูมิภาค ประจำปี 2563

  ร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริงของผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ระดับภูมิภาค ประจำปี 2563

  ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Solidarity)” ผลงานเหล่านี้ล้วนแบ่งปันข้อความเชิงบวกในการต่อสู้กับสถานการณ์โรคระบาดที่แพร่ไปทั่วโลก ที่สะท้อนให้เห็นความสำคัญของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก แม้ว่าต้องอยู่อย่างเว้นระยะห่างทางสังคมก็ตาม

  > คลิกที่นี่

  UOB and Art
  นิทรรศการจิตรกรรมยูโอบี ระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

  ร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริงของผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

  ทุกผลงานล้วนได้รับอิทธิพลจากมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และสภาพแวดล้อม ทั้งยังโดดเด่นด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม

  > คลิกที่นี่