Art As Therapy

Art As Therapy  นำศิลปะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายไปพร้อมๆ กับการเชื่อมโยงสู่ตัวตนภายในของคุณ นำโดยคุณโยโกะ ชอย (Yoko Choi) นักศิลปะบำบัด และศิลปินจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (ประเทศสิงคโปร์)

UOB Art Explorer คือโปรแกรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่จะเปิดโลกของคุณสู่งานทัศนศิลป์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งการเรียนรู้เทคนิคศิลปะ ศิลปะเพื่อการบำบัด เรื่องราวจากงานศิลป์ และนิทรรศการเสมือนจริง

 

 

1 สิงหาคม 2563 - ตอนที่ 1

อยากรู้สึกผ่อนคลายไปพร้อมๆ กับการพัฒนาตนเองไหม?

มาทำความรู้จักกับศิลปะเพื่อการบำบัดไปด้วยกันกับ Art As Therapy ตอนแรก โดยคุณโยโกะ ชอย ศิลปินจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี และนักศิลปะบำบัด มาร่วมเรียนรู้วิธีทำสมุดบันทึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากวัสดุที่หาได้ง่ายๆ ในบ้าน 

 

 

12 กันยายน 2563 - ตอนที่ 2

มาผ่อนคลายจิตใจด้วยศิลปะกันเถอะ

สำหรับ “Art As Therapy ตอนที่ 2 คุณโยโกะ ชอย (Yoko Choi) จะมาร่วมแบ่งปันเกี่ยวกับการชื่นชมงานศิลปะ และอิทธิพลเชิงบวกที่ส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเรา พร้อมเรียนรู้วิธีการสร้างงานศิลปะจากวัสดุที่หาได้ในบ้าน เพื่อสะท้อนประสบการณ์ในชีวิตของเรา

 

 

 

10 ตุลาคม 2563 - ตอนที่ 3

การสร้างภาชนะสามมิติจากวัสดุที่หาได้ในบ้านสามารถช่วยเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกของเราได้อย่างไร? ร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปกับ “Art As Therapy” ตอนที่ 3 กับคุณโยโกะ ชอย (Yoko Choi) ที่จะมาร่วมแบ่งปันว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราอย่างไร

 

 

7 พฤศจิกายน 2563 - ตอนที่ 4

Art As Therapy ตอนที่ 4 ร่วมเรียนรู้ไปกับเรากับกิจกรรมศิลปะเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ผ่านอุปกรณ์และสื่อหลากหลายรูปแบบกับคุณโยโกะ ชอย (Yoko Choi)

 

 

 

5 ธันวาคม 2563 – ตอนที่ 5

Art As Therapy ตอนที่ 5 ร่วมเรียนรู้ไปกับเรากับวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยการนำหนังสือเล่มเก่ามาดัดแปลงให้ต่างออกไปจากเดิม และศิลปะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร กับคุณโยโกะ ชอย (Yoko Choi)

 

 

 

 

2 มกราคม 2564 – ตอนที่ 6

Art As Therapy ศิลปะช่วยให้เราตระหนักรู้ในตนเองได้อย่างไร มาหาคำตอบได้ในบทเรียนถัดไปของ “Art As Therapy” กับคุณโยโกะ ชอย (Yoko Choi) ที่จะมาแบ่งปันวิธีการวาดภาพตัวเองตามความรู้สึกเพื่อสะท้อนตัวตน

 

 

 

 

6 กุมภาพันธ์ 2564 – ตอนที่ 7

Art As Therapy ตอนที่ 7 นี้ ขอชวนคุณมาทำความรู้จักกับ ‘การสะท้อนตัวตนผ่านงานศิลปะ’ ไปกับคุณโยโกะ ชอย พร้อมเรียนรู้สองกิจกรรมศิลปะเพื่อการบำบัดโดยใช้กระดาษรีไซเคิลเป็นวัสดุ

 

 

 

 

20 มีนาคม 2564 – ตอนที่ 8

เรียนรู้วิธีการแสดงความคิดและความรู้สึกผ่านการวาดภาพด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายและสีทำมือ ใน Art As Therapy ตอนที่ 8 นี้ รวมถึงประโยชน์ในเชิงบำบัดจากการทำงานศิลปะสร้างรูปได้ในบทเรียนนี้ กับคุณโยโกะ ชอย ศิลปินจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (ประเทศสิงคโปร์) และนักศิลปะบำบัดวิชาชีพ

 

 

 

 

2 เมษายน 2564 – ตอน 9

รู้ไหมว่า คุณสามารถสำรวจความทรงจำผ่านการสร้างสรรค์งานคอลลาจได้ มาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และความทรงจำในบทเรียนนี้ กับคุณโยโกะ ชอย ศิลปินจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (ประเทศสิงคโปร์) และนักศิลปะบำบัดวิชาชีพ

 

 

 

 

1 พฤษภาคม 2564 – ตอน 10

Art As Therapy ตอนที่ 10 นี้ รู้ไหมว่า คุณสามารถสำรวจความทรงจำผ่านการสร้างสรรค์งานคอลลาจได้ มาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และความทรงจำในบทเรียนนี้ กับคุณโยโกะ ชอย ศิลปินจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (ประเทศสิงคโปร์) และนักศิลปะบำบัดวิชาชีพ

 

 

 

 

5 มิถุนายน 2564 – ตอนที่ 11

รู้หรือไม่ "ความเครียด" ส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างไร Art As Therapy ตอนที่ 11 นี้ คุณโยโกะ ชอย ศิลปินจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (ประเทศสิงคโปร์) และนักศิลปะบำบัดวิชาชีพ จะพาเราไปเรียนรู้กิจกรรมบรรเทาความเครียดด้วยการวาดภาพโดยใช้สีจากกาแฟ

 

 

 

 

3 กรกฎาคม 2564 – ตอนที่ 12

"การดูแลตนเอง" นอกจากจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายและใจที่ดีแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมอีกด้วย Art As Therapy ตอนที่ 12 คุณโยโกะ ชอย ศิลปินจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (ประเทศสิงคโปร์) และนักศิลปะบำบัดวิชาชีพ จะแนะนำให้เรารู้จักกับกิจกรรมการดูแลตนเองผ่านศิลปะการถักทอ

 

 

 

 

6 สิงหาคม 2564 – ตอนที่ 13

ศิลปะสามารถช่วยให้เราปล่อยวางและทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นได้ มาเรียนรู้ไปกับ
คุณโยโกะในบทเรียนที่สิบสามของ Art As Therapy ผ่านสองกิจกรรมศิลปะเพื่อการบำบัด
ที่จะช่วยให้คุณรู้จักกับการปล่อยวาง

 

 

 

 

3 กันยายน 2564 – ตอนที่ 14

รู้หรือไม่ว่า คุณสามารถพัฒนาสุขภาพร่างกายและสร้างอารมณ์เชิงบวกได้ด้วยการแสดงออกถึงความรู้สึกขอบคุณ มาเรียนรู้ในบทเรียนที่สิบสี่กับ Art As Therapy ที่จะช่วยให้เราแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อตนเองไปพร้อมๆ กับคุณโยโกะ ผ่านการทำกิจกรรมศิลปะบันทึก

 

 

 

 

1 ตุลาคม 2564 – ตอนที่ 15

รู้หรือไม่ว่า ศิลปะช่วยให้เราเข้าใจและสร้างความหมายของการดำรงชีวิตได้อย่างไร? มาเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ และวิธีที่ศิลปะจะสามารถพาเราไปสู่ความเป็นอิสระได้ผ่านสองกิจกรรมเพื่อการบำบัด ในบทเรียนที่สิบห้ากับ Art As Therapy กับคุณโยโกะผ่านสองกิจกรรมศิลปะบำบัดนี้

 

 

 

 

6 พฤศจิกายน 2564 – ตอนที่ 16

ศิลปะคือหนทางแห่งความหวัง ในบทเรียนที่สิบหกของ Art As Therapy นี้ คุณโยโกะจะสาธิตว่า ศิลปะสามารถช่วยสร้างความหวังและความฝันท่ามกลางความท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่ ผ่านการทำกิจกรรมศิลปะเพื่อการบำบัด