Art In Story

กว่าสี่ทศวรรษที่ธนาคารยูโอบีสนับสนุนแวดวงศิลปะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสะสมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าจากเอเชียแปซิฟิกและยุโรปกว่า 2,400 ชิ้น ภายใต้ UOB Art Collection

Art In Story ภายใต้โปรแกรม UOB Art Explorer นี้ จึงได้เลือกผลงานจาก UOB Art Collection มาบอกเล่าเรื่องราวที่สะท้อนสังคมในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการสร้างพลังบวกสำหรับการร่วมแรงร่วมใจกันหรือช่วยกัน #อยู่บ้าน เพื่อต่อสู้กับความท้าทายในระยะที่ผ่านมา

Title: Mata Puteh
Artist: Wee Shoo Leong

ทุกๆ เช้าคือการเริ่มต้นใหม่ ที่นำมาซึ่งพลังบวกและโอกาสในการก้าวต่อไป

Mata Puteh" ผลงานโดย Wee Shoo Leong ศิลปินรางวัล Certificate of Distinction จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2531 (ประเทศสิงคโปร์) แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของศิลปินในการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืน เรียบง่าย และมีความสุข เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันถูกวางอยู่บนพื้นหลังที่ว่างเปล่า เสริมให้ผลงานมีความเด่นชัด ทว่ายังรู้สึกถึงความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

Title: Ah Ma’s Kitchen
Artist: Yeo TzeYang

“Ah Ma’s Kitchen” ผลงานโดย Yeo Tze Yang ศิลปินรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2559 (ประเทศสิงคโปร์) จิตรกรผู้สะท้อนวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ ในภาพคือสถานที่ที่ศิลปินคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งก็คือห้องครัวของคุณยาย

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ UOB Art Collection ที่สะสมงานศิลปะอันทรงคุณค่ากว่า 2,400 ชิ้น จากเอเชียแปซิฟิกและยุโรปมาตลอดสี่ทศวรรษ

แล้วคุณล่ะ...ได้ทานอาหารฝีมือคุณยายหรือเข้าครัวทำอาหารเองบ่อยแค่ไหน? แชร์ประสบการณ์ดีๆ จากห้องครัวของคุณให้เราฟังบ้างนะ

Title: I Thought, We Can Stay Strong Like Stones
Artist: Chok Yue Zan

ความลึกซึ้ง แน่นแฟ้น และกลมเกลียวของสายสัมพันธ์ในครอบครัวได้ถูกถ่ายทอดผ่านผลงาน “I Thought, We Can Stay Strong Like Stones” โดย Chok Yue Zan ศิลปินรางวัลชนะเลิศ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2560 (ประเทศมาเลเซีย) โขดหินที่ถูกแกะสลักเป็นภาพครอบครัว ยืนตระหง่านอย่างไม่โอนอ่อน ท่ามกลางใบไม้ที่พลิ้วไหว ท้องฟ้าคราครึ้ม และคลื่นโหมกระหน่ำ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความตั้งมั่นไม่ว่าสภาพอากาศจะแปรปรวนและผันผวนเช่นไรก็ตาม

Title: Elephants Crossing the Water
Artist: Tang Kok SooChok Yue

Elephants Crossing the Water" โดย Tang Kok Soo ศิลปินรางวัลเหรียญทอง การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2559 (ประเทศสิงคโปร์) เป็นผลงานเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนว่า #ความสามัคคี นั้นแข็งแกร่งเพียงใด ทั้งยังยกย่องในความแน่วแน่ไม่หวั่นไหวของผู้คน

Title: Isolated Garden
Artist: Prabu Perdana

“Isolated Garden” เป็นภาพของสวนเขียวขจีในจินตนาการของศิลปินที่สื่อถึงความสงบและสันโดษ หากพินิจใกล้ๆ จะเห็นวัตถุต่างๆ ที่อยู่ในลักษณะเกือบโปร่งใสมาช่วยเพิ่มมิติให้กับภาพ

Title: Art Stages Pasar 2020
Artist: Zhang Chunlei

Zhang Chunlei ศิลปินรางวัลชนะเลิศ ประเภทศิลปินอาชีพ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2563 (ประเทศสิงคโปร์) สื่อผ่านผลงาน “Art Stages Pasar 2020” ของเขาให้เห็นว่าการฟื้นฟูชีวิตให้กลับมาเป็นปกติสุขด้วยความสมัครสมานสามัคคีนั้น สามารถเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างไร

Title: Stay Home, Stay Safe, Stay United 
Artist: John Soo

John Soo ศิลปินรางวัลเหรียญเงิน ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2563 (ประเทศสิงคโปร์) กระตุ้นเตือนให้ทุกคนมีความระแวดระวัง และอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ผ่านผลงานที่ได้รับรางวัลของเขา “Stay Home, Stay Safe, Stay United”

Title: “Unity #5”
Artist: Vani Hidayatur Rahman

ผลงาน “Unity #5” โดย Vani Hidayatur Rahman ศิลปินรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2556 (ประเทศอินโดนีเซีย) สื่อถึงจิตวิญญาณของการร่วมแรงร่วมใจกัน ณ สถานที่ที่ผู้คนที่มีภูมิหลังแตกต่างกันมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความก้าวหน้าและการเติบโต

Title: “มื้ออาหารในปี ๒๕๖๓”
Artist: ชุติมา ณ อุบล

ผลงาน “มื้ออาหารในปี ๒๕๖๓” โดย ชุติมา ณ อุบล ศิลปินรางวัลเหรียญทอง ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2563 (ประเทศไทย) แสดงถึงการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนร่วมลดการแพร่กระจายเชื้อ และร่วมใจกันเพื่อก้าวข้ามผ่านสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปด้วยกัน

Title: “Self Portrait - All Grown Up”
Artist: Sack Tin Lim

ประเพณีการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ในวันตรุษจีน ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่

Sack Tin Lim ศิลปินรางวัลเหรียญเงิน ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2564 (ประเทศมาเลเซีย) ย้อนระลึกถึงความสวยงามของตุ๊กตากระดาษที่เล่นในวัยเยาว์ผ่านผลงานที่ได้รับรางวัลชื่อ "Self Portrait - All Grown Up" ที่เรานำมาให้ชมใน "Art In Story" ครั้งนี้ ผลงานสีอะคริลิกสองชิ้นประกอบกัน (diptych) นี้มีภาพของชุดตุ๊กตาขนาดจิ๋วที่ดีไซน์หลากหลายพร้อมใส่ถึง 167 ชิ้น

“Self Portrait - All Grown Up” คือส่วนหนึ่งของ UOB Art Collection ที่สะสมงานศิลปะอันทรงคุณค่ากว่า 2,500 ชิ้น จากเอเชียแปซิฟิกและยุโรปมาตลอดสี่ทศวรรษ

“Art In Story” เป็นส่วนหนึ่งของ #UOBArtExplorer โปรแกรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่จะเปิดโลกของคุณสู่งานทัศนศิลป์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งการเรียนรู้เทคนิคศิลปะ ศิลปะเพื่อการบำบัด เรื่องราวจากงานศิลป์ และนิทรรศการเสมือนจริง

#UOBandArt #UnitedForYou

Title: “Making Sense of Difference No. 2”
Artist: Ivan David Ng

เมษายนเป็นเดือนที่มีวันสำคัญเกี่ยวกับศิลปะนั่นคือ “วันศิลปะโลก (World Art Day)” ซึ่งตรงกับวันที่ 15 เมษายนของทุกปี เราจึงอยากใช้พื้นที่นี้ร่วมชื่นชมบทบาทของเหล่าศิลปินที่หลอมรวมผู้คน ควบคู่ไปกับการสร้างแรงบันดาลใจ และหล่อเลี้ยงความคิดสร้างสรรค์

ผลงาน “Making Sense of Difference No. 2” แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน สามารถถูกนำมาหลอมรวมกันได้อย่างกลมเกลียว และความหลากหลายสามารถถูกนำมาถักทอจนกลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ ผลงานสื่อผสมชิ้นนี้สร้างสรรค์โดย Ivan David Ng ศิลปินรางวัลเหรียญทอง ประเภทศิลปินอาชีพ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2563 (ประเทศสิงคโปร์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ UOB Art Collection ที่สะสมงานศิลปะอันทรงคุณค่ากว่า 2,500 ชิ้น จากเอเชียแปซิฟิกและยุโรปมาตลอดสี่ทศวรรษ

“Art In Story” เป็นส่วนหนึ่งของ #UOBArtExplorer โปรแกรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่จะเปิดโลกของคุณสู่งานทัศนศิลป์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งการเรียนรู้เทคนิคศิลปะ ศิลปะเพื่อการบำบัด เรื่องราวจากงานศิลป์ และนิทรรศการเสมือนจริง

#UOBandArt #UnitedForYou