UOB Art Talk เป็นบทสัมภาษณ์ศิลปินชื่อดัง เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ในการทำงานศิลปะ

“ธวัชชัย สมคง”

ร่วมถอดรหัสความคิดและมุมมองของธวัชชัย สมคง กับหลากหลายบทบาทในนิเวศแห่งศิลปะ ที่ช่วยฉายภาพให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวทั้งนิเวศของวงการศิลปะไทย รวมถึงการมองไปในอนาคตที่ศิลปินต้องพัฒนาทั้งทักษะเดิม และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Upskill - Reskill) เพื่อก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

“เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล”

ร่วมถอดรหัสความจริงที่เป็นพื้นฐานในการทำงานของ “เรื่องศักดิ์ อนุวัตรวิมล” ผ่านบทสัมภาษณ์ที่จะชวนคุณตั้ง
คำถามว่า “วิทยาศาสตร์” กับ “ศิลปะ” แท้จริงคือเส้นขนานที่ยากจะบรรจบ หรือเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้
ซึ่งเรืองศักดิ์เลือกใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการนำเสนอความจริงด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

 

“นิ่ม นิยมศิลป์”

ภัณฑารักษ์ (Curator) สปอตไลต์ผู้สาดส่องนิเวศในงานศิลป์ เพราะภัณฑารักษ์คือผู้ที่สื่อสารกับศิลปิน เฟ้นหาผลงาน
ที่น่าสนใจ และนำมาบอกเล่ากับผู้ชมในมุมมองที่เหมาะสม บทบาทที่ท้าทายนี้ จึงเป็นเสมือน “น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า”
ในนิเวศแห่งศิลปะ หรือการเป็นคนตรงกลางระหว่างศิลปินและผู้ชม

 

“อัฐพร นิมมาลัยแก้ว”

ศิลปินไทยร่วมสมัยผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรม 2 มิติให้กลายเป็นภาพ 3 มิติ ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวบนผืนผ้าบางหรือ ‘มุ้ง’ เป็นสื่อ ลงสีอย่างมีชั้นเชิง จัดวางซ้อนทับจนเกิดเป็นงานศิลป์อันงดงามที่ดูล่องลอย ลวงตา เลือนราง หากแต่ล้ำลึก กระทบจิตใจของผู้ชม สะท้อนสัจธรรมแห่งชีวิต

 

“แดง บัวแสน”

ศิลปินไทยที่สร้างสรรค์ผลงานผ่านศิลปะร่วมสมัยแนวสะท้อนสัจจนิยมทางสังคม และแนวความเชื่อในเชิงพุทธศิลป์ เขายังเป็นศิลปินที่ได้รับความสนใจจากเวทีศิลปะระดับนานาชาติ โดยเคยได้รับเชิญให้ส่งผลงานไปจัดแสดงในเวที ‘The 3rd Fukuoka Asian Art Triennale 2005’ ในประเทศญี่ปุ่นเมื่ออายุเพียง 29 ปี

 

“ศรัณย์ เย็นปัญญา”

ศิลปะที่สื่อสารกับคนทุกกลุ่ม

ในวันที่ผู้คนมองว่า “ศิลปะ” เป็นเพียงเรื่องของ “ศิลปิน”
และคนทั่วไปเข้าใจว่าศิลปะนั้นห่างไกลจากวิถีชีวิตและการทำมาหากินในแต่ละวันของชุมชน “ศรัณย์ เย็นปัญญา” คือผู้ที่ตอบได้อย่างชัดเจนว่า “ทำไมศิลปะถึงมีความหมายเท่ากับวิถีชีวิต” และวิถีชีวิตนั้นก็ไม่จำเป็นต้องแพง แต่คือชีวิต
ธรรมดาๆ ของคนทั่วไป