UOB Please Touch - เล่นเส้น (Lensen)

“เล่นเส้น” เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการวาดภาพสำหรับเยาวชนผู้พิการทางสายตา พัฒนาโดยบริษัท กล่องดินสอ จำกัด โดยใช้หลักการของไหมพรมและแถบหนามเตยในการสร้างภาพนูน เด็กจึงสามารถสัมผัสเส้นสายได้ด้วยปลายนิ้วมือในทันทีที่วาด และทำให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ ออกมาเป็นภาพได้ ในปี 2558 อาสาสมัครพนักงานธนาคารยูโอบี ภายใต้คำแนะนำของนักจิตวิทยาด้านศิลปะบำบัด ได้จัดกิจกรรมเวิร์กชอป ตั้งแต่การพูดคุยกับน้องๆ ถึงเรื่องราวที่ต้องการจะสื่อ ไปจนถึงการจรดปากกาเล่นเส้นลงบนบอร์ด เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการออกมาเป็นภาพ เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงโลกที่มองไม่เห็นของพวกเขา