UOB Please Touch - ศิลปะการปักผ้าแบบญี่ปุ่น (Sashiko Art)

การปักผ้าแบบญี่ปุ่นหรือซาชิโกะ เป็นงานเย็บปักถักร้อยอีกแบบหนึ่งที่มีมาแต่โบราณและมีปรากฏในหลายวัฒนธรรมด้วยกัน ที่มาของงานซาชิโกะมาจากการพัฒนาการเย็บผ้าให้มีรูปแบบที่ดูสวยงามน่าใช้มากขึ้นด้วยวิธีการเนาหรือด้นตะลุยไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดลวดลาย ซึ่งธนาคารยูโอบีได้พัฒนาอุปกรณ์ให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสัมผัสและเย็บตามรูปแบบหรือตามจินตนาการของตนเองได้

เด็กหญิงสุพรรษา วรรณโกษฐ์ “น้องเฟิร์น” อายุ 14 ปี หนูน้อยผู้พิการทางสายตาเข้าร่วมเวิร์กช็อปเป็นครั้งแรกเล่าว่า “รู้สึกสนุกมาก อยากมาทำงานศิลปะแบบนี้บ่อยๆ โดยส่วนตัวปกติเป็นคนชอบทำงานศิลปะอยู่แล้ว เพราะรู้สึกว่าเมื่อได้จับดินสอวาดรูปหรือระบายสีจะทำให้มีความสุขไม่เครียด บางครั้งนั่งทำงานนานกว่า 2-3 ชั่วโมง การมาร่วมกิจกรรมนี้รู้สึกสนุกและมีความสุขมาก คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน”