การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2567

 • POY15POY15

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2567

 

ชิงเงินรางวัลรวม 1,760,000 บาท

พร้อมโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก

เปิดกว้างสำหรับศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น และศิลปินอาชีพ โดยไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดหัวข้อ และไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

อ่านกฏและกติกาการประกวด

กำหนดเปิดรับผลงาน : 3 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2567

 

   

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี
โทร. 0 2343 4957, 0 2343 4964
หรืออีเมล poy@uob.co.th

 

 

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี เปิดกว้างสำหรับผู้มีสัญชาติและผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศที่มีการจัดประกวดเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น  ผู้เข้าร่วมการประกวดผู้มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย สามารถเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีที่จัดโดยประเทศไทยได้เท่านั้น

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist Category)
เปิดสำหรับศิลปินที่มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น Portfolio เคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา) มีหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist Category)
เปิดสำหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ

คุณสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ไม่มีการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสำหรับประเภทศิลปินอาชีพ และประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) มี 4 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year​ ​750,000 ​​บาท
  พร้อมโอกาสในการประกวดระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year อีก 13,000 เหรียญสิงคโปร์ และโอกาสในการเป็นศิลปินในพำนัก
 • รางวัลเหรียญทอง​​​​ 300,000 ​​บาท
 • รางวัลเหรียญเงิน​​​​ 240,000​​ บาท
 • รางวัลเหรียญทองแดง ​​​​150,000 ​​บาท

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) มี 4 รางวัล

 • รางวัล Most Promising Artist of the Year ​​125,000 ​​บาท
 • รางวัลเหรียญทอง​​​​ 90,000​​ บาท
 • รางวัลเหรียญเงิน​​​​ 60,000​​ บาท
 • รางวัลเหรียญทองแดง ​​​​45,000 ​​บาท

เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด  

ศิลปินสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในประเภทที่เลือกได้ไม่เกิน 3 ผลงาน

ผลงานทั้งหมดที่ชนะการประกวด รวมถึงเอกสารและวัสดุที่่มอบให้กับธนาคารยูโอบี ถือเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของธนาคารยูโอบีแต่เพียงผู้เดียว ขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมการประกวดถ่ายรูปผลงานของตนเองไว้เป็นบันทึกส่วนตัวก่อนส่งมอบผลงานนั้น

ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นงานที่สร้างสรรค์จากเทคนิคใดก็ได้ เช่น สีอะคริลิก สีบาติก แปรงจีน เทคนิค Collage ดินสอสี หมึก สื่อผสม (mixed media) สีน้ำมัน สีน้ำ หรือสื่อประเภทอื่น โดยสามารถใช้เทคนิคการตัดแปะ (collages) สร้างลายนูน (two-dimensional embossed paintings) และภาพวาดแบบสามมิติ (three-dimensional paintings) ได้ แต่จะต้องมีความหนาจากพื้นผิวไม่เกิน 5 เซนติเมตร รวมกรอบรูป (ถ้ามี)

ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบก็ได้ โดยขนาดความสูงและความกว้างของผลงานต้องไม่เกินด้านละ 180 ซม. รวมกรอบรูป (ถ้ามี)

ต้องเป็นผลงานต้นฉบับ และไม่ควรสร้างสรรค์ไว้นานเกิน 2 ปี ก่อนวันที่กำหนดให้ส่งผลงาน ผลงานต้องไม่เคยนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่เคยนำออกมาจำหน่าย ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่เคยเข้าร่วมการประกวดหรือชนะการประกวดจากการประกวดใดๆ หรือจัดแสดงมาก่อน 

สื่อเคลื่อนไหว (video artworks) สื่อดิจิทัล (digital artwork) ศิลปะจัดวาง (installations) และประติมากรรม (sculptures) ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้

ผลงานจิตรกรรมจะถูกตัดสินตามเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  

ธนาคารยูโอบีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินภาพ คณะกรรมการจะประกอบด้วยศิลปิน / ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ / นักวิจารณ์ศิลปะ / ภัณฑารักษ์ หรือผู้ชำนาญการระดับมืออาชีพอื่นๆ ที่อยู่ในประเทศ และ / หรือต่างประเทศ โดยธนาคารยูโอบีจะเป็นผู้ประกาศแต่งตั้ง

ศิลปินสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผ่านช่องทาง E-Submission ได้ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2567

สามารถติดตามข่าวสารการประกวดได้เพิ่มเติมผ่านช่องทางเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดียของธนาคารยูโอบี