นิทรรศการออนไลน์
การประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4977, 0 2343 4913 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

12th UOB Painting
of the Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4977, 0 2343 4913 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

ประเภทศิลปินอาชีพ

Established Artist Category


UOB Painting of the Year Award

วชิระ ก้อนทอง
Vachira Kornthong

Title: ดินแดนแห่งความสุข | Land of Happiness

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ (สีอะคริลิกและคอลลาจ) |
Mixed media on canvas (acrylic and collage)

Size (cm): 180 x 180

Gold Award

ปาลฉัตร ยอดมณี
Panchat Yodmanee

Title: ปกคลุม-ครอบงำ-ซ่อนเร้น-โอบอุ้ม | Encapsulation

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าลินิน |
Acrylic on linen

Size (cm): 130 x 89

Silver Award

สุกิจ ชูศรี
Sukit Choosri

Title: เนื้อใน | Intrinsic

Medium: สีฝุ่นและสีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Tempera and acrylic on canvas

Size (cm): 146 x 180

Bronze Award

ศักชัย อุทธิโท
Sakchai Uttitho

Title: ผัสสะแห่งความดีงามของอารยธรรม | A Touch of Civilisation Goodness

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 120 x 170

ผลงานร่วมแสดง | Finalists

วิทยา หอทรัพย์
Witthaya Hosap

Title: หยั่งรากบนผืนดิน |
Rooting in the Ground

Medium: สีอะคริลิกและปากกาเคมีบนผ้าใบ | Acrylic and pen on canvas

Size (cm): 180 x 150

ณัฐนนท์ ใบโพธิ์วงศ์
Nattanon Baiphowongse

Title: ความงามแห่งชีวิต | The Beauty of Life

Medium: สีอะคริลิกและดินสอไขบนผ้าใบ | Acrylic and grease pencil on canvas

Size (cm): 150 x 150

ธนพล ดาทุมมา
Thanapon Dathumma

Title: จุดตรวจโควิด-19 |
COVID-19 Checkpoint

Medium: เย็บปักวัสดุบนผ้ากำมะหยี่ |
Embroidery on velvet

Size (cm): 170 x 170

อนันต์ยศ จันทร์นวล
Ananyot Jannual

Title: หลุมดำ | Black Hole

Medium: สีน้ำมันบนลินิน | Oil on linen

Size (cm): 180 x 180

พีระเดศ นามวงษ์
Peerades Namwong

Title: เสี่ยง | Risk

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 150

ผลงานร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

จิรศักดิ์ อนุจร
Jirasak Anujohn

Title: ปิดหน้าไม่ให้เห็น ปิดหูไม่ให้ได้ยิน | Closed One’s Ears and Eyes

Medium: สีถ่านบนกระดาษ |
Charcoal on paper

Size (cm): 150 x 150

ธีระพล เรืองไพสิฐพร
Theerapon Ruangpaisitporn

Title: ความหวัง | Hope

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 120

ส่งศักดิ์ ศิริจันทรเดช
Songsak Sirijantaradat

Title: ผู้ให้ | Giver

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 150 x 120

สันติ ทองสุข
Santi Thongsuk

Title: กลับบ้านเรา | Come Back Home

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 170 x 140

จรัญ พานอ่อนตา
Jarun Panonta

Title: นาวา | Nava

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 140 x 180

ทศพล บริบูรณ์
Thosapol Boriboon

Title: อดีตคือดินแดนต่างด้าว |
The Past is A Foreign Country, They do Things Differently There

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 46 x 53

อรุณศักดิ์ เผ่าภูรี
Arunsak Paopuree

Title: ลาก่อนเพื่อนรัก |
Goodbye My Dear Friends

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 120 x 150

ธวัชชัย หอมทอง
Thawatchai Homthong

Title: โลกเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? |
What Happened to Our World Today?

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 157 x 100

ไกรพล กิตติสิโรตม์
Kripol Kittisirot

Title: อ้อมกอด ดอกไม้ | Embrace by Flowers

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าลินิน |
Acrylic on linen

Size (cm): 180 x 180


ประเภทศิลปินสมัครเล่น

Emerging Artist Category


Most Promising Artist of the Year

เจนจิรา คชวัตร
Jeanjira Khodchawat

Title: จุดยืน หมายเลข 2 | Standpoint No. 2

Medium: สติกเกอร์บนผ้าใบ | Sticker on canvas

Size (cm): 120 x 180

Gold Award

กิตติศักดิ์ คำฤาชา
Kittisak Khamruecha

Title: วิถีชีวิตของชาวนา หมายเลข 1 |
Rice Farmers’ Way of Life No.1

Medium: เทคนิคผสมบนแผ่นไม้ (สีอะคริลิกและแกะไม้) | Mixed technique on wood (Acrylic and woodcut)

Size (cm): 120 x 180

Silver Award

วิเชียร คงสวัสดิ์
Wichian Khongsawat

Title: Untitled

Medium: สื่อผสมบนแผ่นไม้ (สีน้ำมัน และแผ่นทองเหลือง) | Mixed media on wood (Oil and brass plate)

Size (cm): 122 x 180

Bronze Award

วัชรพงษ์ ขุนอาจ
Watcharapong Khunart

Title: มา ปรมฺปราย | Ma Paramparaya

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 120 x 150

ผลงานร่วมแสดง | Finalists

นันทพร เทียรทอง
Nantaporn Thianthong

Title: ทุกๆ วัน | Every Day

Medium: ปากกาและสีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Pen and acrylic on canvas

Size (cm): 103 x 154

วรรณนิสา ถามะนาศาสตร์
Wunnisa Thamanasart

Title: โควิด-21 | COVID-21

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ | Acrylic on canvas

Size (cm): 150 x 180

อัซมาวีย์ การี
Asmawee Karee

Title: มลายูสไตล์ 2 | Malaya Style 2

Medium: สีฝุ่นบนผ้าใบ | Tempera on canvas

Size (cm): 105 x 150

รชต ตินตะโมระ
Rachata Tintamora

Title: นักเรียนแห่งชายหาด | Student of the Beach

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 130 x 150

ศุภจักร ณ ระนอง
Suphajuk Na Ranong

Title: สังคมโรคระบาด | Epidemic Society

Medium: สื่อผสมบนผ้าใบ (คอลลาจ หมึกจีน และสีอะคริลิก) | Mixed media on canvas (collage, chinese ink and acrylic)

Size (cm): 148 x 180

ชนม์จิรโรจน์ กาษรสุวรรณ
Chonjiraroj Kasornsuwan

Title: เปลี่ยนแปลง 2 | Change 2

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ
| Acrylic on canvas

Size (cm): 165 x 145

ผลงานร่วมแสดงดิจิทัล | Digital Exhibition

ธมลวรรณ ลวพิมล
Thamonwan Lawapimol

Title: สะท้อน | Reflect

Medium: เทคนิคผสม (ตัดปะตัวหนังสือบนกระจกเงา) |
Mixed technique (collage on the mirror)

Size (cm): 120 x 120

พีร์ทยุต พรมคำ
Peatayut Promkhum

Title: เงาสะท้อนแห่งความดี |
Reflection of Goodness

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 180 x 106

เกศินี ขาวหนูนา
Kesinee Kaonoona

Title: ความผูกพัน | The Relationships

Medium: สื่อผสม (ผูกปมผ้า) | Mixed media (fabric knot)

Size (cm): 170 x 160

ณัฐธีร์ ศุจิธรา
Nattee Sujithara

Title: กระต่ายตัวน้อย | Little Rabbits

Medium: สีน้ำ สีอะคริลิก และวาดเส้นบนกระดาษ | Water colour, acrylic and drawing on paper

Size (cm): 120 x 150

จิรนันท์ โมบัณฑิตย์
Jiranan Mobandit

Title: ป่าไม้ลายทอง |
Golden Patterned Forest

Medium: ลายรดน้ำบนพื้นรัก |
Thai lacquer works

Size (cm): 80 x 100

ณัฐดนัย บุญศิริ
Natdanai Bunsiri

Title: Untitled

Medium: สีน้ำและปากกาบนผ้าใบ | Water colour and fountain pen on canvas

Size (cm): 45.5 x 41

อาคเนย์ เพียรพานิช
Arkanay Phianphanit

Title: บทบันทึกความหวังความฝัน |
The Diary of Hopes and Dreams

Medium: ปากกาน้ำมันและสีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Paint marker and acrylic

Size (cm): 150 x 120

ภีมสวิตต์ พุกงาม
Phimsawit Pukngarm

Title: โควิด-19 พ.ศ. 2563 |
COVID-19 in Year 2020

Medium: สื่อผสม (มัดย้อมแบบ Shibori และเขียนเทียน) | Mixed technique (Shibori Tie Dye and wax dyeing)

Size (cm): 150 x 150

อาณัติ สามัคคี
Arnut Samakkee

Title: ความไม่สมบูรณ์ของข่าวสารทางสื่อดิจิทัลยุคใหม่ | The Inaccuracy of Modern Digital News

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 130 x 170

ทัตพงศ์ อุทยมกุล
Tudpong Outayamagul

Title: พื้นที่ในอุดมคติ | Ideal Space

Medium: สีฝุ่นและสีอะคริลิกบนผ้าใบ | Tempera and acrylic on canvas

Size (cm): 130 x 180

กรรณิกา โชติชัย
Kannika Chotchai

Title: บันทึกเดือนมีนาคม พ.ศ. 63 – ปัจจุบัน | The Story from March 2020 - Present

Medium: สีน้ำมัน, สีอะคริลิก และสีสเปรย์ | Oil, acrylic and spray on canvas

Size (cm): 120 x 180

สักธิชัย จันทร์โทมา
Saktichai Juntoma

Title: บางเวลา | Momentarily

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 150 x 100