นิทรรศการออนไลน์
การประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 5


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

5th UOB Painting
of the Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

ประเภทศิลปินอาชีพ

Established Artist Category


UOB Painting of the Year Award

ศิลปชัย ชูจันทร์
Sinlapachai Chuchan

Title: เส้นสีขาว (Sen-see-kao) | White Lines

Medium: สีอะคริลิก | Acrylic

Gold Award

บุญสรี เจริญยิ่ง
Boonsri Charoenying

Title: Rhythm of the Light Plane

Medium: สีอะคริลิก | Acrylic

Silver Award

สิทธิวุธ ยาวิชัย
Sittivut Yavichai

Title: แสงแห่งความสงบ No.2 |
Ray of Serenity No.2

Medium: จิตรกรรมผสม |
Mixed media

Bronze Award

จักรี คงแก้ว
Jakkee Kongkaew

Title: บางกอก | Bangkok

Medium: จิตรกรรมผสม |
Mixed media

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น

Emerging Artist Category


Most Promising Artist of the Year

จิรศักดิ์ อนุจร
Jirasak Anoujohn

Title: ปิดตาไม่รู้ไม่เห็น | Unaware

Medium: ชาร์โคล | Charcoal

Gold Award

สิทธิศักดิ์ ทองดีนอก
Sittisak Tongdeenok

Title: วิถีชีวิต (เมือง) |
(Urban) Life

Medium: จิตรกรรมผสม | Mixed media

Silver Award

จักรพงศ์ ทบภักดิ์
Jakkrapong Thobpak

Title: อีสานม่วนชื่น | Festive Isaan

Medium: สีอะคริลิก | Acrylic

Bronze Award

ศศิวิมล สุจิต
Sasiwimol Sujit

Title: สีสันใต้ทะเลลึก | Colours of the Deep Sea

Medium: ย้อมผ้าและเย็บ | Dyeing and quilting