นิทรรศการออนไลน์
การประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 6


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

6th UOB Painting
of the Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

ประเภทศิลปินอาชีพ

Established Artist Category


UOB Painting of the Year Award

ธิดารัตน์ จันทเชื้อ
Thidarat Chantachua

Title: ญามาอะห์ 2 | Jamaah 2

Medium: สื่อผสม เย็บปัก | Mix media - Embroidery

Size (cm): 119 x 180

Gold Award

จักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ
Jakgrid Mooninta

Title: สงบสุขตามวิถีชีวิต วิถีล้านนา Peaceful Lanna

Medium: สีอะคริลิก |
Acrylic

Size (cm): 160 x 140

Silver Award

ไพศาล พิรัตน์เสาร์
Paisarn Pirussaw

Title: บูชาพระบรมสารีริกธาตุ |
Worshipping the Sarira

Medium: สีอะคริลิก |
Acrylic

Size (cm): 175 x 145

Bronze Award

ไพริน ภู่ประดับ
Pairin Pupradup

Title: ของเล่นไขลาน | Wind-Up Toys

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 140 x 180

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น

Emerging Artist Category


Most Promising Artist of the Year

นภัส กังวาลนรากุล
Napat Kangwannarakul

Title: กายกับใจ จิตกลับใจ | Body and Mind, Change of Mind

Medium: ชาร์โคล | Charcoal

Size (cm): 180 x 150

Gold Award

อนันต์ยศ จันทร์นวล
Ananyot Jannual

Title: เป็ดผู้น่าสงสาร |
Poor Duck

Medium: สีอะคริลิก | Acrylic

Size (cm): 90 x 160

Silver Award

ปิยังกุล จันทรกุล
Piyangkul Jantarakul

Title: แยกคุณตาขนมจีน กุมภา '58 | Corner Where that Old Guy Sells Khanohm Jeen Feb'15

Medium: วาดเส้นด้วยความร้อน | Drawing with heat

Size (cm): 121 x 175

Bronze Award

จักรพงษ์ เทพเกาะ
Jakkapong Thapkoa

Title: สัมพันธภาพชีวิต 1 | Relativity of Life 1

Medium: สีอะคริลิก | Acrylic

Size (cm): 150 x 180