นิทรรศการออนไลน์
การประกวด
จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7


ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

7th UOB Painting
of the Year

Online Exhibition


Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

For further information, please contact 0 2343 4977, 0 2343 4964 | poy@uob.co.th | www.uobpoy.com

ประเภทศิลปินอาชีพ

Established Artist Category


UOB Painting of the Year Award

จงจิตร มูลมาตย์
Jongjit Moolmat

Title: จมปลักรอโผล่พ้น 2 | Awaiting Enlightenment 2

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 175 x 155

Gold Award

สุเทพ เส้นคง
Suthep Senkhong

Title: ท่วงทำนองของชีวิต Melody of Life

Medium: สีอะคริลิก |
Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 180

Silver Award

ณัฐิวุฒิ พวงพี
Natthiwut Phuangphi

Title: ไหม้ รัก 2 |
Burning Love 2

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ |
Oil on canvas

Size (cm): 125 x 180

Bronze Award

ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร
Prakornpatara Janthakhaisorn

Title: อาหารพื้นบ้าน | Local Cuisine

Medium: สีอะคริลิกบนผ้าใบ |
Acrylic on canvas

Size (cm): 180 x 150

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น

Emerging Artist Category


Most Promising Artist of the Year

เกษศักดา วิมลทรง
Ketsakda Wimolsong

Title: ผลกระทบ บริโภค | Effect of Consumerism

Medium: สีน้ำมันบนผ้าใบ | Oil on canvas

Size (cm): 170 x 140

Gold Award

รัตน ไวยะราบุตร
Rattana Waiyarabut

Title: มูลมัง หมายเลข 1 |
Heritage No. 1

Medium: สีอะคริลิก | Acrylic

Size (cm): 150 x 120

Silver Award

ธนพล ขวัญทองยิ้ม
Thanaphon Khwanthongyim

Title: บ้านคนใต้ | Southern Home

Medium: สีฝุ่นบนผ้าใบรองพื้นดินสอพอง | Colour powder on canvas

Size (cm): 130 x 150

Bronze Award

กอบพงษ์ ขันทพันธ์
Gobpong Khanthapan

Title: ตั้งสติก่อนสตาร์ท | Consciousness before Action

Medium: สีน้ำมันและสีอะคริลิก | Oil colour and acrylic

Size (cm): 160 x 160