หน้าแรกบัตรเครดิตแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิต
แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

รับรางวัลสำหรับทุกการแนะนำด้วยโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนของ ธนาคาร UOB

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท ต่อการแนะนำเพื่อนสำเร็จ 1 ท่าน

ต่อที่ 2 รับของกำนัลเพิ่มเติม

รับ Central e-voucher มูลค่า 2,000 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 3-4  ท่าน

หรือ

รับหูฟัง APPLE AirPods รุ่น 2 มูลค่า 5,290 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 5 ท่านขึ้นไป

แนะนำเพื่อนคลิก

ขั้นตอนการแนะนำ

Step 2
กรอกข้อมูลของคุณ

Step 3
สร้างลิ้งค์แนะนำ
เพื่อน

Step 4
แชร์ลิ้งค์ให้เพื่อน
ของคุณเพื่อสมัคร
บัตรเครดิตยูโอบี

เพื่อนของคุณรับหนึ่งในโปรโมชันสมัครบัตรเครดิตแรกเข้า

สิ่งที่คุณควรรู้

*เงื่อนไขโปรแกรม UOB Member Get Member ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67
chevron
 • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส และ/หรือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ (“ผู้แนะนำ”) ที่แนะนำเพื่อน (“ผู้ถูกแนะนำ”) สมัครบัตรเครดิตยูโอบี (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี ซิมเพิล) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใบสมัครฯของผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นการสมัครบัตรหลักและได้รับการอนุมัติจากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ภายใน 31 ส.ค. 67 และผู้ถูกแนะนำต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี อย่างน้อย 1 รายการขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้ถูกแนะนำ จึงจะถือว่าผู้แนะนำได้แนะนำผู้ถูกแนะนำให้กับธนาคารสำเร็จ
 • ต่อที่ 1 ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท ต่อการแนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จ 1 ท่าน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตยูโอบีหรือบัตรเครดิต TMRW หรือบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส หรือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ของผู้แนะนำ ภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรม UOB Member Get Member นี้
 • ต่อที่ 2 รับของกำนัลเพิ่มเติม
  • ผู้แนะนำที่แนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จ 3 - 4 ท่าน จะได้รับ Central e-voucher มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • ผู้แนะนำที่แนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จ 5 ท่านขึ้นไป จะได้รับหูฟัง APPLE AirPods รุ่น 2 มูลค่า 5,290 บาท จำนวน 1 เครื่อง
 • จำกัดการรับ Central e-voucher มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล หรือ หูฟัง APPLE AirPods รุ่น 2 จำนวน 1 เครื่อง/ผู้แนะนำ
 • ธนาคารจะทำการจัดส่ง Central e-voucher มูลค่า 2,000 บาท ให้ผู้แนะนำที่แนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จและครบตามเงื่อนไข ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้แนะนำได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรม UOB Member Get Member นี้
 • ธนาคารจะทำการจัดส่ง หูฟัง APPLE AirPods รุ่น 2 ให้ผู้แนะนำที่แนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จและครบตามเงื่อนไข ตามที่อยู่ที่ผู้แนะนำได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรม UOB Member Get Member นี้
 • ผู้แนะนำขอรับรองว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ผู้แนะนำได้ระบุชื่อเป็นผู้ถูกแนะนำไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ตามโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้แนะนำรับทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นจะต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน มิเช่นนั้นอาจมีความรับผิดตามกฎหมาย
 • ผู้ถูกแนะนำที่เข้าร่วมโปรแกรม Member Get Member นี้ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW และ/หรือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้มาก่อน หรือลูกค้าที่เคยมีบัตรเครดิตดังกล่าวแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • หากผู้ถูกแนะนำสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์และผ่านแอป UOB TMRW ทั้ง 2 ช่องทาง ทางธนาคารจะถือว่าทำการสมัครบัตรเครดิตสำหรับใบแรกที่ได้รับอนุมัติสำเร็จเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบัตรเครดิตที่สมัครในช่วงเวลาเดียวกันกับโปรแกรม Member Get Member สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้แนะนำสามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตยูโอบีของผู้แนะนำ
 • ของรางวัล/เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตยูโอบีของผู้แนะนำ และ มอบของรางวัล ให้แก่ผู้แนะนำที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบีและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารอาจมีการยกเลิก รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนได้ (ทั้งในฐานะผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ)
 • การอนุมัติสินเชื่อ/บัตรเครดิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2089 9999

โปรแกรม Member Get Member ธนาคาร UOB - คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรมแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิต บูโอบี คืออะไร?
chevron

โปรแกรมแนะนำบัตรเครดิต ยูโอบี ให้ผู้ถือบัตรเครดิต ยูโอบี ปัจจุบันสามารถแนะนำเพื่อนและครอบครัวมาสมัครบัตรเครดิต ยูโอบี ทั้งผู้แนะนำและผู้ที่ถูกแนะนำจะได้รับรางวัลเมื่อการแนะนำสำเร็จ

ผู้ถือบัตรเครดิต ยูโอบี ปัจจุบันสามารถเข้าร่วมเป็นผู้แนะนำได้ ผู้ที่ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิต ยูโอบี ใดๆ มาก่อน

รางวัลจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา อาจรวมถึงเครดิตเงินสด คะแนนสะสม หรือบัตรกำนัล โปรดตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่นล่าสุดในตารางโปรโมชั่นแนะนำ

รางวัลแนะนำที่เป็นประเภทเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของคุณ หรือส่งให้คุณตามเงื่อนไขปัจจุบันของโปรแกรม 

ปกติแล้วจะมีข้อจำกัดในการแนะนำที่สำเร็จในแต่ละช่วงโปรโมชั่น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเฉพาะของโปรแกรมแนะนำเพื่อนปัจจุบันเพื่อดูรายละเอียด

การแนะนำจะถือว่าสำเร็จเมื่อการสมัครบัตรเครดิตของผู้ที่ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติ

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากโปรแกรมแนะนำเพื่อนเปิดให้กับผู้สมัครบัตรเครดิต ยูโอบี ใหม่ที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิต ยูโอบี ใดๆ มาก่อน

หากการสมัครของเพื่อนไม่ได้รับการอนุมัติ ทั้งคุณและเพื่อนจะไม่ได้รับรางวัลแนะนำ

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ไอคอนติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี