บัตรกดเงินสดที่เปรียบเสมือนสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์พร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท สมัครง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ผู้ถือบัตรกดเงินสด UOB Cash Plus สามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันทีจากตู้เอทีเอ็มทั่วไทยและทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย PLUS หรือ POOL โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการกดเงินสด และสามารถใช้วงเงินในการผ่อนสินค้า 0% กับร้านค้าหรือสินค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถจัดการธุรกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดทุกเวลา
ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 66 บัญชี TMRW แคชพลัสจะเปลี่ยนชื่อเป็น ยูโอบี แคชพลัส

คุณสมบัติ

ดอกเบี้ยเบาๆ

เพียง 70 สตางค์/วัน เมื่อเบิกถอนเงินสด 1,000 บาท

ผ่อนสินค้า 0%

นานสูงสุด 36 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

วงเงินพร้อมใช้

เปลี่ยนวงเงินบนบัตรเป็นวงเงินพร้อมใช้ ผ่อนนานสูงสุด 48 เดือน

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

 • สมัครเพียงครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีพ
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส โดยสามารถเบิกได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารที่มีเครื่องหมาย PLUS หรือ POOL ทั้งในและต่างประเทศ หรือผ่านสาขาธนาคารยูโอบี หรือผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW เข้าบัญชีเงินฝากยูโอบี
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 2.5% ของยอดคงค้างชำระ
 • การคิดดอกเบี้ยจะคิดตามวันที่ใช้จริงเท่านั้น

ขั้นตอนการเบิกถอนเงินสด

ขั้นตอนการเบิกถอนเงินสด


 • 1
  ใส่รหัส ATM 4 หลัก
 • 2
  เลือก "ถอนเงิน"
 • 3
  เลือกจากบัญชี "บัตรเครดิต"
 • 4
  ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ
 • 5
  รับเงินสดทันที

ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียม

วิธีการคำนวณดอกเบี้ย
chevron
ดอกเบี้ย = จำนวนเงินที่เบิก x จำนวนวัน x อัตราดอกเบี้ยต่อปี
365 วัน

ค่าปรับและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง
chevron

ประเภท

จำนวนเงิน/อัตรา

 1. ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ

 

1.1. อัตราดอกเบี้ย*

25% ต่อปี

1.2 อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้

อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวก 3% ต่อปี แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติ จำนวนเงินผ่อนชำระของผู้กู้จะระบุไว้ในหนังสือแจ้งการพิจารณาสินเชื่อ

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ

 1. ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินอนุมัติ

 1. ค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงิน

ไม่มี

 1. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

 

จุดรับชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินต่อรายการ

กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

ต่างจังหวัด

เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

หักบัญชีธนาคารยูโอบี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

เช็คทางไปรษณีย์

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ยูโอบี เพอร์ซัลนอล อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

UOB TMRW Application / TMRW by UOB Application

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay at Post)

10 บาทต่อยอดชำระทุก ๆ 50,000 บาท

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสดไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท)

15 บาท

20 บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

 

- เคาน์เตอร์ธนาคาร

30 บาท ไม่จำกัดยอดชำระ

40 บาท**

- ผ่านช่องทาง Electronics ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

10 บาท

10 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉพาะช่องทาง Electronics)

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

โลตัส

10 บาท

10 บาท

เอ็มเปย์ สเตชัน (mPay STATION)

15 บาท

15 บาท

เซ็นเพย์ (CenPay Powered by บุญเติม)

7 บาท

7 บาท

การชำระบิลข้ามธนาคาร (พร้อมเพย์)***

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ทรู มันนี่

สูงสุดไม่เกิน 20 บาท

สูงสุดไม่เกิน 20 บาท

** กรณีชำระเงินที่สาขาต่างจังหวัดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำหรับยอดชำระส่วนที่เกินกว่า 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม อัตราร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินที่ชำระ แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อรายการ

*** ธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร (พร้อมเพย์) ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย

 1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ไม่มี

 1. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท)

50 บาทต่อรอบบัญชี สำหรับการค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาทต่อรอบบัญชี สำหรับการค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนของลูกค้าทางดิจิทัล (ไม่เกินค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง)

ไม่มี

 1. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง)

ไม่มี

 1. ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)

200 บาทต่อ 1 ใบ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 1. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)

100 บาทต่อครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 1. ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)

100 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 1. ค่าขอตรวจสอบรายการ

200 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

หมายเหตุ :

 • ธนาคาร จะคิดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามข้อ 1.1 - 1.2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (Effective Rate)
 • ธนาคารอาจจะประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารได้เป็นครั้งคราว โดยจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ยกเว้นในกรณีของดอกเบี้ย MLR, MRR, MOR (ดอกเบี้ยอ้างอิง) หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรืออัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้ผู้กู้เสียประโยชน์ธนาคารจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้กู้ทราบภายในระยะเวลาอันสมควร
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินใน ข้อ 4 เป็นค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงิน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
  ในกรณีที่ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ยกเว้นกรณีที่อาจจะเกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแก่ธนาคาร เช่น การระงับหรือยกเลิกการใช้บัตรเครดิตกรณีที่ธนาคารตรวจพบการทุจริต กรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ธนาคารเพียงแต่แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ลูกค้าทราบภายหลังได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

  ทั้งนี้ การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตามวรรคก่อน ไม่รวมถึงกรณีที่ธนาคารจะต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

  กรณีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด การเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จากรูปแบบเดิมมาอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้ามีสิทธิจะให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ลูกค้าจะต้องดำเนินการให้ความยินยอมการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา และรูปแบบตามที่ธนาคารกำหนด
ช่องทางการชำระเงิน
 • ชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค

  ท่านสามารถชำระด้วยเงินสดหรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบีทุกสาขาทั่วประเทศ ในกรณีชำระด้วยเช็ค โปรดสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)” กรุณาขีดคร่อมบนหัวเช็ค พร้อมขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” หรือ “OR BEARER” และขีดคร่อม A/C Payee และเขียนชื่อ นามสกุล (ตัวบรรจง) และเลขที่บัตร (16 หลัก) ด้านหลังของเช็คทุกครั้ง

 • ชำระโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์

  สั่งเช็คสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)” กรุณาขีดคร่อมบนหัวเช็ค พร้อมขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” หรือ “OR BEARER” และขีดคร่อม A/C Payee และเขียนชื่อ นามสกุล (ตัวบรรจง) และเลขที่บัตร (16 หลัก) ด้านหลังของเช็คทุกครั้ง พร้อมกับแนบฟอร์มการชำระเงิน / Payment Form มากับเช็คด้วย และส่งกลับมาที่ ส่วนบัญชีบัตรเครดิต ฝ่ายปฏิบัติการบัตรเครดิต ตึก B ชั้น 14 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 599 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 วงเล็บบนซองว่า “ชำระค่าบัตรเครดิต” ทั้งนี้ กรุณาส่งเช็คก่อนถึงกำหนดชำระเงินของบัญชีท่านประมาณ 5 วัน เพื่อให้เช็คมาถึงธนาคารตรงหรือก่อนวันกำหนดชำระ

  หมายเหตุ : กรณีชำระด้วยเช็ค ธนาคารจะถือว่าได้รับการชำระเงินจากท่านครบถ้วนก็ต่อเมื่อธนาคารได้รับเงินตามการเรียกเก็บตามเช็คครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 • ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

  ท่านสามารถชำระด้วยวิธีการตกลงให้หักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของท่านที่มีอยู่กับธนาคารยูโอบี เพียงกรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคชพลัส (Direct Debit Form) ณ สาขาที่ท่านมีบัญชี โดยท่านสามารถเลือกชำระขั้นต่ำ หรือเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดบัญชี ธนาคารจะทำการหักบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชำระบัตรยูโอบี แคชพลัสประมาณ 1 เดือน หลังจากที่ธนาคารได้รับหนังสือยินยอมให้หักบัญชี ในกรณีที่ยอดเงินของท่านมีไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ทำการหักบัญชีในงวดนั้น ๆ โดยจะคิดค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ ณ ขณะนั้น

 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM

  ท่านที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่มีบัตร ATM หรือบัตรเดบิต วีซ่า อิเล็กตรอน ของธนาคารยูโอบีสามารถชำระค่าใช้จ่ายบัตรยูโอบี แคชพลัสได้ที่เครื่อง ATM/CDM ของธนาคารยูโอบีได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 • ชำระผ่านบริการ UOB Personal Internet Banking
  เพียงท่านมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารยูโอบี และเป็นสมาชิก UOB Personal Internet Banking ก็สามารถชำระค่าใชจ่ายบัตรยูโอบี แคชพลัส ได้ง่าย ๆ ที่ www.uob.co.th โดยเลือกล็อกอินเข้าระบบ และเลือกเมนู “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
  • การสมัครใช้บริการ UOB Personal Internet Banking สมัครฟรีที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรอกรายละเอียดของผู้ขอใช้บริการ อาทิ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัญชี อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับ One Time Password (OTP) ลงลายมือชื่อเจ้าของบัญชี พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • บริการของธนาคารทางอินเตอร์เน็ต UOB Personal Internet Banking รูปแบบของการบริการรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สามารถใช้บริการทุกสถานที่ ที่ท่านใชอิ้นเตอร์เน็ตได้ เพียงเข้าสู่ระบบอินเตร์เน็ต และเข้าไปยัง www.uob.co.th ที่นี่ ท่านสามารถคลิกไปยังบริการ ยูโอบี เพอร์ซัลนอล อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เพื่อกรอกข้อมูลรหัสประจำตัว และรหัสผ่านแล้วใช้บริการต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ชำระด้วยเงินสดที่ ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay at Post)

  ท่านสามารถชำระยอดใช้จาย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ (เฉพาะเงินสด) โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงิน / PAYMENT FORM ที่ธนาคารส่งให้ท่านพร้อมใบแจ้งยอดบัญชี และท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีเครื่องหมาย “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” ตลอด 24 ชั่วโมง

  เฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อรายการ โดยใช้แบบฟอร์ม การชำระเงิน / PAYMENT FORM ที่ธนาคารส่ง ให้ท่านพร้อมใบแจ้งยอดบัญชีและท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  เฉพาะเงินสดและเช็คในสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยใช้แบบฟอร์ม การชำระเงิน / PAYMENT FORM ที่ธนาคารส่งให้ท่านพร้อมใบแจ้งยอดบัญชีและท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

 • ชำระผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

  ท่านสามารถชำระผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW ได้ง่าย ๆ เพียงล็อกอินในแอป UOB TMRW และไปที่บัญชี UOB แคชพลัส > กด "ชำระคืน" > เลือกบัญชีเพื่อชำระ > ระบุยอดเงิน > เลือกวัน > ตรวจสอบและยืนยัน โดยท่านสามารถเลือกชำระยอดคงเหลือ ยอดขั้นต่ำ หรือสามารถกำหนดยอดชำระเองได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระคืน

หมายเหตุ : ยอดชำระจะถูกบันทึกในบัญชีวงเงินยูโอบี แคชพลัสของท่าน หลังจากวันที่ท่านชำระภายใน 2 วัน ทำการของธนาคารฯ

FAQ
 1. Q: ยูโอบี แคชพลัส คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และใช้งานอย่างไรได้บ้าง
  ANS: ยูโอบี แคชพลัส คือ บัญชีบัตรกดเงินสดจากธนาคารยูโอบี ที่มอบวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทเพื่อเป็นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ให้ท่านมีเงินสดสำรองพร้อมใช้ได้ 24 ชั่วโมง ทั้งยังสามารถนำวงเงินไว้ใช้ผ่อนสินค้าและบริการด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% สูงสุด 36 เดือน* รวมไปถึงสามารถเปลี่ยนวงเงินบนบัตรผ่านโปรแกรมเงินสดทันใจ เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 48 เดือน*
  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 2. Q: วิธีการเปิดบัตรยูโอบี แคชพลัส ทำอย่างไร
  ANS: ท่านสามารถเปิดใช้งานบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ได้ที่ 0 2285 1555 และกด 4 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ go.uob.com/cpwelcome ทั้งนี้ท่านสามารถกดเงินสดได้ เมื่อได้รับรหัส PIN ที่ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

 3. Q: สิ่งใดที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากโอนย้ายบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตมายังบัญชียูโอบี แคชพลัส
  ANS: วงเงิน, วันสรุปยอดบัญชี, อัตราดอกเบี้ย และวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่คิดตามวันที่ใช้จริง

 4. Q: หมายเลขบัญชีบัตรกดเงินสดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
  ANS: หมายเลขบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นหมายเลขบัญชียูโอบี แคชพลัส โดยเลขบัญชีและหมายเลขที่ปรากฏบนบัตรของท่านจะเป็นเลข 16 หลัก และท่านสามารถใช้หมายเลขนี้เพื่อทำการชำระยอดคงค้างได้เช่นกัน

 5. Q: รหัสสำหรับการเบิกถอนเงินสดจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
  ANS: เปลี่ยนแปลง โดยท่านจะได้รับรหัสใหม่ผ่านไปรษณีย์ที่จัดส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร 7 วัน

 6. Q: ช่องทางการเบิกถอนเงินสด สามารถทำธุรกรรมผ่านทางใดได้บ้าง
  ANS: ท่านสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัสได้ที่ตู้ ATM ทุกธนาคารทั้งในและต่างประเทศ โดยฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับตู้ที่มีเครื่องหมาย Plus หรือเครื่องหมาย Pool, เบิกถอนเงินสดผ่านสาขาธนาคารยูโอบีที่ท่านสะดวก หรือท่านสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW ได้หลังจากที่ท่านทำการลงทะเบียนและเปิดใช้งานแอปพลิเคชันตามขั้นตอนได้สำเร็จ

 7. Q: หากยังคงมียอดคงค้างที่อยู่บนบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตควรทำอย่างไร
  ANS: เมื่อธนาคารทำการโอนย้ายยอดคงค้างสะสมจากบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตไปสู่บัญชียูโอบี แคชพลัส ท่านสามารถชำระยอดคงค้างผ่านช่องทางการชำระเงินของธนาคารยูโอบีตามรายละเอียดด้านบน ซึ่งท่านจะสามารถเห็นยอดชำระเงินผ่านใบแจ้งยอดชำระเงินในรอบบัญชีถัดไป โดยวันครบกำหนดชำระเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่วันสรุปยอดบัญชีของท่านจะยังคงเดิม

 8. Q: ใบแจ้งยอดบัญชีจะถูกจัดส่งผ่านช่องทางใด
  ANS: ใบแจ้งยอดบัญชีจะถูกจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับทางธนาคาร ทั้งนี้หากท่านไม่ได้รับสามารถดึงใบแจ้งยอดบัญชีด้วยตนเองบน UOB TMRW APP

 9. Q: อัตราดอกเบี้ย และยอดชำระขั้นต่ำจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
  ANS: อัตราดอกเบี้ยที่ท่านได้รับจะไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีอัตราสูงสุดอยู่ที่ 25% ต่อปี และท่านสามารถเลือกชำระแบบขั้นต่ำได้เพียง 2.5% ของยอดคงค้างสะสมจากรายการเบิกถอนเงินสด

 10. Q: วิธีการคำนวณดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ มีความแตกต่างกันหรือไม่ระหว่างบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และบัญชียูโอบี แคชพลัส
  ANS: วิธีการคำนวณดอกเบี้ยจะยังคงเดิม โดยคิดจากวันที่ใช้จริง, ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดด้านบน

 11. Q: การใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ และ/หรือ การใช้บัตรหรือชำระเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ยังคงสามารถดำเนินธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
  ANS: ไม่ได้ สำหรับบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติท่านต้องทำการติดต่อธนาคารเพื่อทำการสมัครใช้บริการดังกล่าวใหม่ ณ สาขาของธนาคารยูโอบีที่ท่านสะดวก โดยสามารถตัดผ่านบัญชีของธนาคารยูโอบีเท่านั้น

 12. Q: บริการตัดชำระค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ยังคงสามารถดำเนินธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
  ANS: บริการตัดชำระค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะหยุดให้บริการ และไม่สามารถใช้บริการนี้บนบัญชียูโอบี แคชพลัสได้

 13. Q: บริการเติมเงินเข้าแอปพลิเคชั่น TRUE Money Wallet จากบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
  ANS: บริการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่จากบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป และยังไม่มีการให้บริการนี้ผ่านบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกวิธีเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ผ่านการเบิกถอนเงินสดจากบัตรยูโอบี แคชพลัส เข้าบัญชีเงินฝากยูโอบี บนแอปพลิเคชัน UOB TMRW และเลือกเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ได้

 14. Q: โปรโมชันจากรายการส่งเสริมการขายของบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตจะสามารถเข้าร่วมผ่านบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสได้หรือไม่
  ANS: ท่านไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชันของบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ผ่านบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสได้ แต่ท่านสามารถเข้าร่วมโปรโมชันจากยูโอบี แคชพลัสได้โดยตรง โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uob.co.th/cppromotions

  โปรโมชั่นที่ท่านเข้าร่วมบนบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะถูกคำนวณการใช้จ่ายไปจนถึงวันที่ธนาคารออกบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสให้แก่ท่านเท่านั้น

 15. Q: แผนพิทักษ์สินเชื่อบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต (Credit Shield Insurance)
  ANS: ธนาคารขอยุติการให้บริการ Credit Shield ของบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตนับจากวันโอนย้ายข้อมูลสำเร็จ หากท่านมีความประสงค์สมัครแผนพิทักษ์สินเชื่อบัญชีบัตรยูโอบี แคชพลัส สามารถติดต่อได้ที่ 02 285 1555

 16. Q: สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ผ่านช่องทางใด
  ANS: ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี ได้ที่ 0 2285 1555

ติดต่อสอบถาม

พร้อมสมัคร
บัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส?

พร้อมสมัคร
บัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส?

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้า UOB Call Center

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขา / เอทีเอ็ม