สิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
 • รายการให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิก บัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล/เครดิตเงินคืน
 • การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัมจะไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
เงื่อนไขเครดิตเงินคืน 10% รถไฟฟ้าและ MRT ร้านบูทส์ และร้านวัตสัน ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ ร้านแฟมิลี่มาร์ท เบอร์เกอร์ คิง ,Shopee Grab, Uber, Uber Eats (1)
 • ยอดเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ของท่าน เมื่อท่านใช้จ่าย รถไฟฟ้าและ MRT ร้านบูทส์ และร้านวัตสัน ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ ร้านแฟมิลี่มาร์ท เบอร์เกอร์ คิง ,Shopee Grab, Uber, Uber Eats ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 61
 • จำกัดยอดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 200 บาท/รอบบัญชี
 • การเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีในรอบเดือนถัดไป
 • ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้จ่าย
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยน/แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
เงื่อนไขเครดิตเงินคืน 1% (2)
 • ยอดเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ของท่าน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 61 ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในหมวดสถานีบริการน้ำมัน หมวดกองทุนและกองทุนรวมต่างๆ หมวดการซื้อประกันต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งใน และต่างประเทศ รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • จำกัดยอดเครดิตเงินคืนนี้รวมกันกับยอดเครดิตเงินคืน 10% จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ที่ รถไฟฟ้าและ MRT ร้านบูทส์ และร้านวัตสัน ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ ร้านแฟมิลี่มาร์ท เบอร์เกอร์ คิง ,Shopee Grab, Uber, Uber Eats ไม่เกิน 2,000 บาท/รอบบัญชี
 • การเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีในรอบเดือนถัดไป
 • ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้จ่าย
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดได้
เงื่อนไข 0% นาน 3 เดือน (3)
 • สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม 10,000 บาทเป็นต้นไป/เซลส์สลิป เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเฉพาะที่อยู่ ใน MCC Code Travel หรือใช้จ่ายออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61 จะได้รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน
 • รายการแบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือนจะไม่สามารถเข้าร่วมรายการคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส และรายการเครดิตเงินคืน
 • ลูกค้าต้องแจ้งขอใช้บริการแบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือนผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0 2285 1555 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนครบกำหนดวันสรุป ยอดบัญชี
 • หากท่านยกเลิกบัตรเครดิตทางธนาคารจะเรียกเก็บเต็มจำนวนทันที
เงื่อนไขการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF (4)
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือSF ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัมจำนวน 1 ที่นั่งรับฟรีอีก 1 ที่นั่ง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อและชำระผ่านระบบ Mobile Application และระบบ Online ทุกประเภท
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือนของรายการส่งเสริมการตลาด และลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น
 • สามารถใช้ได้กับที่นั่งประเภท Deluxe ในระบบปกติ ทุกสาขา ยกเว้น Emprive’ Cineclub และ มัลติเพล็กซ์ Big C ปราจีนฯ และไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Movie Day และ รายการส่งเสริมการตลาดทุกประเภท ของโรงภาพยนตร์ในเครือ SF
เงื่อนไข TGIF เงินคืน 50% (5)
 • เครดิตเงินคืน 50% เมื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน Wine I Love You, AINU หรือ Bottoms up และผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ทุกวันศุกร์ ระหว่าง 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 61
 • จำกัด 100 ท่านแรก/ทุกร้านรวมกัน/สัปดาห์ของรายการ
 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในวันที่ใช้จ่าย โดยพิมพ์ TGIF เว้นวรรคตามด้วยเครื่องหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท)
 • จำกัดยอดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 500 บาท/บัตรเครดิต/สัปดาห์ของรายการ/ทุกร้านรวมกัน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 30 วันหลังจากวันที่ท่านมีการใช้จ่าย
 • ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้จ่าย
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ