โปรโมชั่น - บัตรเครดิต


 

เงื่อนไข
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่ผิดนัดชำระเงิน
 • ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อรับส่วนลดกับร้านค้าภายในวันที่ทำรายการมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • สิทธิการผ่อนชำระ 0.59% ข้างต้นต้องเกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัสที่ Index ทุกสาขา(เฉพาะผ่อนชำระ) ระหว่างวันที่ 5 ม.ค.- 22 ก.พ. 60 เท่านั้น
 • บัตรยูโอบี แคชพลัส อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายใดๆรวมแล้วไม่เกิน 28%ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลตามประกาศธนาคารฯ
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ IN10 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย แล้วส่ง SMS ไปที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท /ครั้ง)
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000.- บาทต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเป็นยอดที่มาจาก การผ่อนชำระเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันที่จบรายการ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็น สมาชิกบัตรฯและไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารฯ เครดิตเงินคืน
 • ยอดคะแนนสะสม UOB Rewards Plus ที่นำมาแลกทุกๆ 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุดที่ 100,000 คะแนน/หมายเลข บัตรเครดิต(บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะรายการผ่อนชำระเท่านั้น (หรือ 1,000 คะแนน รับส่วนลด 100 บาท สำหรับรายการรูดเต็ม)
 • สิทธิพิเศษในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะแก่ผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555