โปรโมชั่น - บัตรเดบิต

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

 • คูปองใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่ม/ของว่างเมนูใดก็ได้ ที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จและชำระค่าสินค้าส่วนต่างด้วยบัตรวีซ่า เดบิต
 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 หมายเลขบัตร
 • สามารถใช้คูปองส่วนลดได้ตามสถานที่ที่กำหนด
 • ลูกค้าสามารถรับคูปองส่วนลดผ่านช่องทางดังนี้
  - พิมพ์คูปองส่วนลดจากเว็บไซต์ธนาคาร www.uob.co.th
  - Line official ของธนาคาร
 • ลูกค้าต้องแสดงคูปองและบัตรวีซ่า เดบิตก่อนทุกครั้งเพื่อรับส่วนลด
 • คูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • คูปองไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • สามารถใช้คูปองได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (เอเชีย-แปซิฟิค) แอลแอลซี เป็นผู้สนับสนุนส่วนลดดังกล่าว ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ช่วยอำนวยความสะดวกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการตลาดและส่งมอบคูปองดังกล่าวแก่ลูกค้าเท่านั้น

เงื่อนไขการแลกรับของกำนัล

 • ยอดใช้จ่ายที่มีสิทธิแลกรับของกำนัล นับรวมแต่เฉพาะการซื้อสินค้า/ใช้บริการ ณ ร้านค้าในต่างประเทศ และ/หรือการเบิกถอนเงินสดจาก ATM ในต่างประเทศ เท่านั้น
 • สามารถสะสมยอดใช้จ่ายภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
 • ผู้ถือบัตรวีซ่าเดบิตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแลกของกำนัล
  - แสดงสำเนาสลิปการใช้จ่าย หรือการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรวีซ่าเดบิตในต่างประเทศพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
  - ส่งเอกสารไปที่ บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด โดยทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ email : vt28@vathanagul.com โทร. 02-919-9108 # 118 โทรสาร 02-919-9155
 • จำกัดการแลกของกำนัล กระเป๋าเดินทางล้อลาก 100 ใบ และกระเป๋าเดินทาง DUO 50 ใบต่อเดือน โดยยึดตามลำดับก่อนหลังในวันที่ส่งเอกสารไปถึงบริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด
 • จำกัดการแลกของกำนัล 1 ชิ้นต่อหมายเลขบัตรตลอดรายการส่งเสริมการตลาด และแม้ว่าจะมียอดใช้จ่ายมากกว่า 100,000 บาท จะได้รับของสมนาคุณเพียง 1 ชิ้นเท่านั้น
 • ของกำนัลจัดส่งให้ภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้ส่งเอกสารให้กับบริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด และได้รับการยืนยันการได้รับของกำนัลแล้ว
 • สามารถแลกรับของกำนัลได้ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 เท่านั้น
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (เอเชีย-แปซิฟิค) แอลแอลซี เป็นผู้สนับสนุนของกำนัลดังกล่าว ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ช่วยอำนวยความสะดวกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการตลาดแก่ลูกค้าเท่านั้น