ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต เพื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต เพื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง โดยใช้ผูกร่วมกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน

สิทธิประโยชน์

ชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด

ณ ร้านค้าที่รับบัตร PromptCard / MasterCard หรือผ่านร้านค้าออนไลน์

เบิกถอนเงินสด

สูงสุดวันละ 100,000 บาท/วัน

ใช้บัตรแตะ

เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless

 • เบิกถอนเงินสดที่สูงสุดถึงวันละ 100,000 บาท
 • สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร PromptCard / MasterCard หรือผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ วงเงินรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 • สามารถใช้บัตรแตะ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Contactless โดยไม่ต้องกด PIN สำหรับรายการไม่เกิน 1,500 บาท
 • เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย MasterCard ได้ทั่วโลก
 • รับสิทธิพิเศษ และส่วนลด ในการซื้อสินค้าหรือบริการชั้นนำต่างๆ ที่ธนาคารฯเลือกสรรให้โดยเฉพาะ
 • บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 0-2285-1555

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขการสมัคร​
chevron

คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขการสมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 15 ปีขึ้นไป (ณ วันสมัครบัตร) ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขการสมัคร

 • 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

 • ค่าธรรมเนียมการขอมีบัตรครั้งแรก 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการบริการรายปี 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม 100 บาท/ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบัตรเดบิต

UOB ATM Regional Switch
chevron

บริการตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

 • ผู้ถือบัตรยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต เพื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ประเทศไทย สามารถเบิกถอนเงินสด สอบถามยอดเงินระหว่างประเทศ ได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 • ไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำรายการ

ในกรณีที่มีการใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าบริการและ/ หรือเบิกถอนเงินสดเป็นสกุลเงินตราต่าง ประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ ธนาคารฯ เป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯ ซึ่งอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงิน ต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่ อาจจะทำการแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงยอดดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาท เพื่อเรียกเก็บกับธนาคารฯ

ผู้ถือบัตร สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:

 • กรณีบัตร MasterCard 
  (https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html)
 • กรณีบัตร VISA
  (http://corporate.visa.com/pd/ consumer_services/ consumer_ex_rates.jsp)

นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น

พร้อมสมัครบัตรเดบิตของคุณ?

พร้อมสมัครบัตรเดบิตของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่สาขาธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการของสาขา ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่

  ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

  ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

  ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

  ติดต่อเรา

  ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี