การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส
อันดับความน่าเชื่อถือ (22 มิถุนายน 2561) 
เงินฝาก - ระยะยาว Baa1
เงินฝาก - ระยะสั้น P-2
แนวโน้ม - ระยะยาว เสถียรภาพ
แนวโน้ม - ระยะสั้น เสถียรภาพ
Baseline Credit Assessment   ba1
Adjusted Baseline Credit Assessment   baa1
Counterparty Risk Assessment - ระยะยาว A3(cr)
Counterparty Risk Assessment - ระยะสั้น P-2(cr)
 

 

ฟิทช์ เรทติ้งส์
อันดับความน่าเชื่อถือ (10 กันยายน 2561) 
สกุลเงินต่างประเทศ - ระยะยาว A-
สกุลเงินต่างประเทศ - ระยะสั้น F2
แนวโน้ม - ระยะยาว เสถียรภาพ
ความแข็งแกร่งทางการเงิน   bbb-
อันดับเครดิตสนันสนุน   1
อันดับเครดิตภายในประเทศ - ระยะยาว AAA(tha)
อันดับเครดิตภายในประเทศ - ระยะสั้น F1+(tha)
แนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศ   เสถียรภาพ