การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส
  อันดับความน่าเชื่อถือ (22 มิถุนายน 2561) 
  เงินฝาก - ระยะยาว Baa1
  เงินฝาก - ระยะสั้น P-2
  แนวโน้ม - ระยะยาว เสถียรภาพ
  แนวโน้ม - ระยะสั้น เสถียรภาพ
  Baseline Credit Assessment   ba1
  Adjusted Baseline Credit Assessment   baa1
  Counterparty Risk Assessment - ระยะยาว A3(cr)
  Counterparty Risk Assessment - ระยะสั้น P-2(cr)
   

   

  ฟิทช์ เรทติ้งส์
  อันดับความน่าเชื่อถือ (10 กันยายน 2561) 
  สกุลเงินต่างประเทศ - ระยะยาว A-
  สกุลเงินต่างประเทศ - ระยะสั้น F2
  แนวโน้ม - ระยะยาว เสถียรภาพ
  ความแข็งแกร่งทางการเงิน   bbb-
  อันดับเครดิตสนันสนุน   1
  อันดับเครดิตภายในประเทศ - ระยะยาว AAA(tha)
  อันดับเครดิตภายในประเทศ - ระยะสั้น F1+(tha)
  แนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศ   เสถียรภาพ