วัตถุประสงค์และแนวทางในการดำเนินธรุกิจ

วัตถุประสงค์

ธนาคารยูโอบีเติบโตจากแนวคิดแบบตะวันออกที่ให้ความสำคัญกับความใส่ใจ ความสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนของเรามากว่า 80 ปี แนวคิดนี้ได้กำหนดทิศทางในการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาค และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามาโดยตลอดในทุกสภาวะเศรษฐกิจ

ด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่งในเอเชีย และความเชี่ยวชาญของเราในภูมิภาคอาเซียน ทำให้ธนาคารยูโอบีมีความโดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตประจำวันและในอนาคตของลูกค้า ไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใด

ความมุ่งมั่นต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของเรา ทำให้เราไม่จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจของภูมิภาคเท่านั้น แต่เรายังมุ่งเสาะหาและพัฒนามืออาชีพที่มีพรสวรรค์ให้เติบโดยอย่างเต็มศักยภาพอีกด้วย

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

ด้วยหัวใจในการดำเนินธุรกิจของเรา ที่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ธนาคารยูโอบีจึงได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าจากรุ่นสู่รุ่น

เราใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของเราเพื่อช่วยให้การวางแผน การเก็บออม การใช้จ่าย และการลงทุน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม และเรายังใส่ใจในความสำเร็จระยะยาวของธุรกิจลูกค้าเสมือนเป็นธุรกิจของเรา โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการ

ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่ดี สินทรัพย์และเงินทุนสนับสนุนที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยการจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่รอบคอบ ลูกค้าจึงสามารถเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของธนาคารยูโอบีได้ในระยะยาว

เราเชื่อว่าบุคลากรของเราคือหนึ่งในทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด เราจึงสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เต็มไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจและมุ่งไปข้างหน้า เพื่อความสำเร็จในการทำงานของทุกคน นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวยังได้ขยายออกไปสู่ระดับสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของเราทางด้านศิลปะและการศึกษาอีกด้วย