ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีมอบเงินจากกิจกรรมการกุศลประจำปีแก่ผู้ป่วยผู้ยากไร้

 

 

 

คุณ ปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของธนาคารในการมอบเงินจำนวน 1,522,588.25 บาทที่ระดมได้จากกิจกรรมการกุศล Heartbeat Walk/Run ประจำปีครั้งที่ 4 ในหมู่พนักงาน ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้ โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณะบดีฝ่ายการบริการ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี และกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่สำนักงานใหญ่ ถ. สาทร

กิจกรรม Heartbeat Walk/Run เป็นกิจกรรมที่กลุ่มธนาคารยูโอบีจัดพร้อมกันใน 5 ประเทศที่มีบริษัทลูกดำเนินกิจการได้แก่ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน นอกจากเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแน่นแฟ้นในหมู่พนักงานและครอบครัวแล้วยังเป็นการระดมทุนประจำปีจากพนักงานผู้มีจิตศรัทธาเพื่อมอบให้กับการกุศล

ธนาคารยูโอบี (ไทย) ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องในด้านเยาวชน การศึกษาและศิลปะผ่านโครงการ Heartbeat Walk/Run โดยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกในปี 2554 โดยมอบทุนทรัพย์ที่ระดมได้ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในปี 2555 สมทบทุนให้เยาวชนในการประกวดยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ และในปี 2556 มอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราช รามาธิบดีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965