ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

พนักงานและลูกค้าธนาคารของธนาคารยูโอบีทั่วเอเชียร่วมระดมทุน เพื่อการกุศลแก่เด็กรวมกว่า 32 ล้านบาทผ่านโครงการ Heartbeat Run/Walk

พนักงานกลุ่มธนาคารยูโอบี รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและลูกค้ากว่า 7,000 คนร่วมกิจกรรมประจำปี UOB Heartbeat Run/Walk เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน และระดมทุนรวมกว่า 32 ล้านบาทเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชีย

ในกรุงเทพพนักงานยูโอบีและผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 1,844 คนร่วมกิจกรรมวิ่ง เดิน ที่สวนลุมพินีเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

เงินที่ระดมทุนได้จากกิจกรรม UOB Heartbeat Run/Walk มีเป้าหมายส่งมอบให้องค์กรเพื่อการพัฒนาเด็กในภูมิภาคเอเชีย สำหรับประเทศไทยเงินที่ระดมทุนได้จะส่งมอบเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ยากไร้ผ่าน ART.for.CANCER by comeonireal ซึ่งอุปถัมภ์ผู้ป่วยในการดูแลของศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นาย ปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “ในทุกๆปีพนักงานของยูโอบี (ไทย) รอคอยการร่วมกิจกรรม UOB Heartbeat Run/Walk และระดมทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นโอกาสที่พนักงานกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแล้วยังช่วยให้พนักงานการผนึกกำลังเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ยากไร้และครอบครัว”

กลุ่มธนาคารยูโอบีริเริ่มกิจกรรม UOB Heartbeat Run/Walk ในปี 2550 ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อระดมทุนให้องค์กรการกุศลทางด้านศิลปะ เด็ก และการศึกษา และได้ขยายกิจกรรมไปยังประเทศมาเลเซียในปี 2551 อินโดนีเซียในปี 2553 ไทยในปี 2554 จีนในปี 2555 และฮ่องกงในปี 2557 นับตั้งแต่จัดกิจกรรม UOB Heartbeat Run/Walk เป็นต้นมา กลุ่มธนาคารยูโอบีระดมทุนได้รวมกันกว่า 125 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเด็กที่ยากไร้หรือมีความต้องการพิเศษ

 

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965