ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
จากสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

 

ธนาคารยูโอบีได้รับรางวัล Most Admired ASEAN Enterprise for ASEAN Centricityในงาน ASEAN Business Awards 2014 ที่จัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนในวันนี้ รางวัลนี้มอบให้แก่ธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ธนาคารยูโอบีเป็นธนาคารสิงคโปร์รายเดียวที่ได้รับรางวัล ASEAN Business Awardsในปีนี้

นายวี อี เชียง รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธนาคารยูโอบี กล่าวว่าความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบีในการให้บริการลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ธนาคารเติบโตจากธนาคารเล็กๆในประเทศสิงคโปร์เป็นธนาคารระดับภูมิภาคที่มีธุรกิจใน 19 ประเทศทั่วโลก

“ธนาคารยูโอบีรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมตลอด 80ปีของการดำเนินธุรกิจเราได้ตระหนักถึงโอกาสและความเสี่ยงที่ธุรกิจต้องเผชิญในภูมิภาคที่มีความหลากหลายและเราได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการช่วยลูกค้าแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคที่เอื้อต่อการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน” นายวี อี เชียงกล่าว

เพื่อเป็นการรองรับการค้าขายและการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเพิ่มขึ้นธนาคารยูโอบีได้สร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงและครอบคลุมมากที่สุดในภูมิภาคความได้เปรียบนี้ทำให้ธนาคารอยู่ในแถวหน้าของการเชื่อมโยงทั้งในระดับบุคคลและธุรกิจเพื่อโอกาสที่มีในภูมิภาค

ความช่วยเหลือต่อธุรกิจให้เติบโตในภูมิภาค ธนาคารยูโอบีเป็นธนาคารสิงคโปร์แห่งแรกที่ก่อตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อสนับสนุนการค้าขายและการลงทุนในภูมิภาคโดยธนาคารได้จัดตั้ง Global Business Development Unitในปี 2547 เพื่อช่วยธุรกิจสิงคโปร์ในการขยายธุรกิจในภูมิภาค นับตั้งแต่ปี 2554ธนาคารยูโอบีได้จัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศ(FDI Advisory Unit) เพื่อเป็นศูนย์กลางของลูกค้าในการใช้ประโยชน์จากสาขาของธนาคารที่มีอย่างครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงการใช้บริการบรรษัทธนกิจ การธนาคารพาณิชย์และบุคคลธนกิจนอกจากนั้นลูกค้ายังจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่ธนาคารมีกับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายผู้ตรวจสอบบัญชีผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งภูมิภาค

การค้าขายระหว่างกันในภูมิภาคยังคงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2543สินค้าที่ผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สัดส่วน 33 %ถูกนำมาค้าขายภายในภูมิภาคเอเซียธนาคารยูโอบีคาดการณ์ว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 61 % [2]ภายในปี2563การเพิ่มขึ้นของการค้าขายระหว่างกันในภูมิภาคนี้จะก่อเกิดโอกาสทางการลงทุนใหม่ๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

เมียนมาร์เป็นเป้าหมายการลงทุนแห่งใหม่

เมียนมาร์เป็นประเทศที่มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากรายงานผลการสำรวจธุรกิจเอเชียของธนาคารยูโอบีระบุว่าธุรกิจเอเชียจำนวนหนึ่งในสี่[3]ของการสำรวจกำลังมองหาโอกาสการลงทุนในเมียนมาร์นายวี อี เชียงกล่าวว่ามีลูกค้าของธนาคารยูโอบีจำนวนมากขึ้นกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจในเมียนมาร์เพราะขนาดประชากรขนาดใหญ่จำนวน 60ล้านคน ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ถูกนำมาใช้และทำเลที่มีศักยภาพในภูมิภาคในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยพรมแดนที่ติดกับประเทศจีนและอินเดีย

“ในขณะนี้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจำนวนมากที่ไปยังเมียนมาร์มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกับที่เราได้ช่วยลูกค้าหลายรายให้ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะพยายามอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนการลงทุนระยะยาวและที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและธุรกิจของเมียนมาร์” นายวี อี เชียงกล่าว

การลงทุนดังกล่าวรวมถึง Asiatech Energyจากประเทศสิงคโปร์เพื่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากก๊าซที่รัฐมอญของเมียนมาร์เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโรงผลิตไฟฟ้านี้จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ 1ล้าน 6แสนครัวเรือนในประเทศเมียนมาร์

ธนาคารยูโอบีเป็น 1 ใน 9 ธนาคารนานาชาติที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคาร(Foreign Bank Licence)จากเมียนมาร์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาให้เปิดสาขาได้ในประเทศใบอนุญาตนี้จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารมีบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนธุรกิจลูกค้าในประเทศเมียนมาร์ธนาคารยูโอบีเปิดดำเนินการในประเทศเมียนมาร์ตั้งแต่ปี 2537 ในรูปแบบสำนักงานตัวแทน

 

 

 

วันที่ 11 พศจิกายน 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965