ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ภาพ “เส้นสีขาว” ชนะการประกวด “ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะ เยียร์ ครั้งที่ 5”

 

 

 

คณะผู้บริหารของธนาคารยูโอบี (จำกัด) มหาชน ประกอบด้วยคุณปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร คุณบุษบา วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกับศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และอาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ปฏิมากรรมและภาพพิมพ์ แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรหนึ่งในคณะกรรมการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาดโครงการ “ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะ เยียร์ ครั้งที่ 5” ในประเภทศิลปินอาชีพประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ ภาพ“เส้นสีขาว”โดยคุณศิลปชัย ชูจันทร์ รางวัลเหรียญทองภาพ“Rhythm of the Light Plane” โดยคุณบุญศรี เจริญยิ่ง รางวัลเหรียญเงินภาพ“แสงแห่งความสงบ” โดยคุณสิทธิวุธ ยาวิชัย และรางวัลเหรียญทองแดง ภาพ“บางกอก” โดยคุณจักรี คงแก้ว
 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ธนาคารยูโอบี) ประกาศผลการประกวดภาพวาดในโครงการ “ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะ เยียร์ ครั้งที่ 5” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

รางวัลชนะเลิศในการประกวดภาพวาดสำหรับปีนี้ได้แก่ภาพชื่อ “เส้นสีขาว” ของคุณศิลปชัย ชูจันทร์ ในภาพเขียนชิ้นนี้ คุณศิลปชัยใช้เส้นและแสงในการเสนอมุมมองต่อเรือประมง และอุปกรณ์ในการดำรงชีพผ่านบรรยากาศและแสงที่แสดงความรู้สึกเพียงมีความหวังของชาวประมงพื้นบ้าน

คุณปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาการประกวดยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะ เยียร์เป็นเวทีที่ให้ศิลปินอาชีพและสมัครเล่นได้พัฒนาฝีมือและได้แสดงออกถึงความสามารถ ธนาคารยูโอบีเล็งเห็นพลังแห่งการสร้างสรรค์และความรักในงานของศิลปินไทยซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ธนาคารให้การสนับสนุนวงการศิลปะในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ และขอให้กำลังใจกับศิลปินทุกท่านในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานศิลปะ และพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป”

คุณศิลปชัยจะได้รับเงินจากรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้เป็นจำนวน 750,000 บาท และยังได้รับโอกาสแสดงผลงานในระดับภูมิภาคร่วมกับผู้ชนะจากอีก 3 ประเทศได้แก่อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อหาผู้ชนะรางวัลยอดเยี่ยมในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับโอกาสเข้ารับคัดเลือกให้แสดงผลงานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งอาเซียนที่ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และอาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ปฏิมากรรมและภาพพิมพ์ แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติและอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม ปฏิมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะกรรมการให้ความเห็นว่า ภาพเขียนที่ชนะเลิศการประกวดยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะ เยียร์ ในปีนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมร่วมสมัยที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ กรรมการทุกท่านมีความประทับใจกับทักษะและความสามารถของคุณศิลปชัย ในเล่าถึงการต่อสู้ของชาวประมงในการเลี้ยงชีพผ่านร่องรอยฝีแปรงที่ละเอียด และเคลื่อนไหวที่ใช้สื่ออารมณ์ได้ดีเยี่ยม

ธนาคารยูโอบียังได้มอบรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดภาพวาดยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะ เยียร์ ครั้งที่ 5 ประเภทศิลปินสมัครเล่นแก่คุณจิรศักดิ์ อนุจร สำหรับงานภาพวาดด้วยชาร์โคลชื่อ “ปิดตาไม่รู้ไม่เห็น” ซึ่งเล่าเรื่องราวของผู้สูงอายุที่เอามือปิดตาเพราะเลือกที่จะไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่เป็นบ่อเกิดของความทุกข์

ภาพวาดที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจากงานยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะ เยียร์ ประจำปีนี้ จะได้รับการจัดนิทรรศการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในระหว่างวันที่ 14 ถึง 31 ตุลาคม 2557 ภาพวาดของคุณศิลปชัยจะได้จัดแสดงที่ Singapore Red Dot Museum ประเทศสิงคโปร์ และหอศิลปยูโอบี ซึ่งตั้งอยู่ ณ ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ 

 

ผู้ชนะการประกวดยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะ เยียร์

 

ประเภทศิลปินอาชีพ

รางวัลชนะเลิศ “เส้นสีขาว” โดยคุณศิลปชัย ชูจันทร์
รางวัลเหรียญทอง “Rhythm of the Light Plane” โดยคุณบุญศรี เจริญยิ่ง
รางวัลเหรียญเงิน “แสงแห่งความสงบ” โดยคุณสิทธิวุธ ยาวิชัย
รางวัลเหรียญทองแดง “บางกอก” โดยคุณจักรี คงแก้ว


ประเภทศิลปินสมัครเล่น

รางวัลชนะเลิศ “ปิดตาไม่รู้ไม่เห็น” โดยคุณจิรศักดิ์ อนุจร
รางวัลเหรียญทอง “วิถีชีวิต (เมือง)” โดยคุณสิทธิศักดิ์ ทองดีนอก
รางวัลเหรียญเงิน “อีสานม่วนชื่น” โดยคุณจักรพงศ์ ทบภักดิ์
รางวัลเหรียญทองแดง “สีสันใต้ทะเลลึก” โดยคุณศศิวิมล สุจิต

 

 

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965