ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีได้รับรางวัลธนาคารต่างประเทศยอดเยี่ยมจากนิตยสาร The Asian Banker 

ธนาคารยูโอบี (ไทย) ได้รับเลือกเป็นธนาคารต่างประเทศยอดเยี่ยมในประเทศไทยโดยนิตยสาร The Asian Banker ซึ่งมอบรางวัลประเภทนี้เป็นครั้งแรกในปีนี้

 

The Asian Banker ใช้การตัดสินที่ผสมผสานระหว่างการสัมภาษณ์และวิจัยจากสถิติที่เกี่ยวข้องเช่นยอดขาย ความยั่งยืนทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง ผลประกอบการทางการเงิน และประสิทธิภาพในการให้บริการ

 

ในการมอบรางวัล The Asian Banker กล่าวยกย่องธนาคารยูโอบี (ไทย) ว่าสร้างความโดดเด่นด้วยการมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 

ยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่ารางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบี (ไทย) ในการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลที่ตั้งไว้

 

เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และมอบบริการด้านการบริหารความมั่งคั่งเพื่อตอบเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าที่มีความหลากหลายในแต่ละช่วงชีวิต แนวทางนี้ได้กลายเป็นรากฐานสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้าของเรา นอกจากนั้นเรายังยึดมั่นในหลักการบริหารความเสี่ยงที่สมดุลย์ระหว่างการเติบโตและเสถียรภาพของธุรกิจ นายยุทธชัยกล่าว

 

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ธนาคารยูโอบี (ไทย) ได้ปรับปรุงบริการให้กับลูกค้า เช่น

  • เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นธนาคารแรกในประเทศที่ให้การอนุมัติสินเชื่อบ้านในเบื้องต้นกับลูกค้าที่มีรายได้ประจำและมอบเอกสารครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
  • เดือนเมษายน 2558 เปิดตัว Wealth Banking Centre เพื่อให้บริการการบริหารความมั่งคั่งแก่ลูกค้าที่มียอดสินทรัพย์ 1 ล้านบาทขึ้นไป
  • เดือนมิถุนายน 2558 ออกบัตรเครดิต PRIVI Miles เพื่อมอบสิทธิพิเศษสูงสุดแก่ผู้ที่ชี่นชอบการเดินทางยังต่างประเทศ บัตรเครดิต PRIVI Miles ให้อัตราแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นไมล์ของสายการบินที่ดีที่สุดในตลาด

 

หลักการดำเนินธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางนื้ทำให้ธนาคารยูโอบี (ไทย) มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษี 2,485 ล้านบาทและรายได้ต่อสินทรัพย์ที่ 0.62 เปอร์เซนต์ในปี 2557 ธนาคารเติบโตในสาขาสินเชื่อบ้านและการบริหารความมั่งคั่งได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง สินเชื่อบ้านของธนาคารยูโอบี (ไทย) เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ ที่ 102,000 ล้านบาท ในปี 2557เทียบกับปีก่อนหน้า และสินทรัพย์ภายใต้การบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ ที่ 182,000 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกัน

 

 

วันที่ 7 กันยายน 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965