ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ผลสำรวจของธนาคารยูโอบีพบว่าคนไทยมีแผนใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีนปีนี้

ผลการสำรวจการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนของธนาคารยูโอบีพบว่า คนไทยวางแผนใช้จ่ายมากขึ้นในเทศกาลตรุษจีนปีนี้

3 ใน 5 รายของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 500 ราย กล่าวว่ามีแผนการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับธรรมเนียมเพื่อการฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีนเช่น การรับประทานอาหารเย็นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวและเพื่อนฝูง และการมอบซองอั่งเปา โดยเฉลี่ยมีแผนใช้จ่ายคนละ17,400 บาท

แผนการใช้จ่ายที่สูงขึ้นเป็นไปในทางเดียวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ผู้ตอบแบบสอบถาม 7 ใน 10 รายคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักในปีนี้ ในขณะที่ 20 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว มีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะแย่กว่าปีก่อน

นายฟรานซิส ตัน นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารยูโอบี กล่าวว่าในภาพรวมผู้บริโภคไทยมีความมั่นใจมากขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ

“การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและค่าจ้างที่สูงขึ้นทำให้การใช้จ่ายภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2557 ผลสำรวจที่พบว่าผู้บริโภคไทยวางแผนใช้จ่ายมากขึ้นในตรุษจีนปีนี้ไม่ผิดความคาดหมายหากดูจากความมั่นใจต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น”

แผนการใช้จ่ายของคนไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนเน้นที่การแสดงความกตัญญูต่อสมาชิกผู้อาวุโสในครอบครัว การสำรวจพบว่าค่าใช้จ่ายอันดับต้นของคนไทยอยู่ที่การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน (4,700บาท) ตามด้วยการมอบซองอั่งเปา (4,600 บาท) และการรับประทานอาหารค่ำเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว และค่าอาหารอื่นๆ (4,400 บาท) ส่วนงบที่แบ่งให้กับการจับจ่ายสินค้าอื่นมีสัดส่วนน้อยที่สุด (3,500 บาท)

ผลสำรวจพบว่าคนไทยให้ความสำคัญกับครอบครัวและผู้เป็นที่รักเป็นอันดับหนึ่งสำหรับการให้ซองอั่งเปา ผู้ตอบแบบสำรวจเป็นจำนวนมากที่สุดพบว่าจะให้เงินอั่งเปากับพ่อแม่เป็นจำนวนมากที่สุดที่ 1,600 บาท และการให้ด้วยจำนวนมากรองลงมาคือคู่ครอง (1,600 บาท) ลูกหลาน (1,200 บาท) และพี่น้อง (1,100 บาท)

ในส่วนของผู้ได้รับซองอั่งเปา 40 เปอร์เซ็นต์ตอบว่าจะนำเงินไปใช้จ่าย 30 เปอร์เซ็นต์ตอบว่าจะนำเงินไปเก็บออม 25 เปอร์เซ็นต์ตอบว่าจะให้เงินที่ได้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือองค์กรการกุศล 23 เปอร์เซ็นต์ตอบว่าจะนำเงินไปลงทุน และ12 เปอร์เซ็นต์ ตอบว่าจะนำเงินไปใช้หนี้

 

 

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965