ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบี (ไทย) แต่งตั้ง ชนิตร ชาญชัยณรงค์ เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มีความยินดีแจ้งให้ทราบว่าธนาคารได้แต่งตั้ง คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

คุณชนิตร อายุ 51 ปี ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในวันที่เริ่มเป็นกรรมการกับธนาคาร คุณชนิตรเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จนถึงปลายปีที่แล้ว ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งคุณชนิตรได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นอกจากนี้คุณชนิตรยังเผยแพร่ความรู้ความชำนาญในการพัฒนาตลาดทุน โดยดูแลรับผิดชอบด้านการศึกษาให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน และสถาบันวิทยาการตลาดทุน

ในขณะนี้ คุณชนิตรดำรงตำแหน่งกรรมการในหลายองค์กร เช่นศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หอการค้าไทย และประธานสภาธุรกิจไทย–กัมพูชา

คุณชนิตรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเพอร์ดู (Purdue University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และสอบผ่านหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA)

 

 

วันที่ 24 เมษายน 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965