ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ปีวอกเริ่มขึ้นด้วยความคึกคัก ชาวไทยเชื้อสายจีนมีแผนใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

สำหรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้
 
งบใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแม้คนส่วนใหญ่ยังระแวดระวังกับภาวะเศรษฐกิจ
 
 

การสำรวจประจำปีของธนาคารยูโอบีพบว่าชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่มีแผนใช้จ่ายมากขึ้นในการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีนี้ คนส่วนใหญ่จะใช้จ่ายกับการมอบซองอั่งเปา การชอปปิ้ง และการรับประทานอาหารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

 

ในภาพรวมผู้บริโภคชาวไทยเชื้อสายจีนมีงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 37,400 บาทต่อคนเพื่อต้อนรับการมาถึงของปีวอก เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากงบโดยเฉลี่ยที่ 17,400 บาทในช่วงตรุษจีนปีที่แล้ว แผนการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่มาจากการที่มีผู้วางแผนเดินทางมากขึ้นในการไปเยี่ยมเยือนครอบครัวและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลทั้งในและต่างประเทศ ประมาณหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในช่วงตรุษจีนของปีนี้ เทียบกับ 27 เปอร์เซ็นต์ในช่วงตรุษจีนปีที่แล้ว

 

งบใช้จ่ายเพื่อการเดินทางเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในปีนี้ งบที่ใช้ในการชอปปิ้งเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เงินที่มอบให้แก่กันในซองอั่งเปาก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวเช่นเดียวกัน แม้ใช้จ่ายเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ การสำรวจพบว่าประชาชนยังคงไม่มั่นใจนักกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยเกือบ 45 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าเศรษฐกิจจะทรงตัวจากปีที่แล้ว 34 เปอร์เซ็นต์คาดว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ 1 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าเศรษฐกิจจะแย่ลงกว่าปีก่อน

 

นายมานพ อุดมเกิดมงคล นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “งบใช้จ่ายของผู้บริโภคเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนกับบุคคลอันเป็นที่รักเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้เพราะเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รายได้ของผู้บริโภคนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น การลดลงของราคาพลังงาน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐช่วยกระตุ้นแรงใช้จ่ายจากภาคครัวเรือน”

 

ในปีนี้สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงาน มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินในซองอั่งเปามากขึ้น โดยเฉลี่ยชาวไทยเชื้อสายจีนแต่ละคนจะมอบเงินในซองอั่งเปา 5,300 บาทให้บิดา มารดา ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก 1,700 บาทในปี 2558 เพื่อนและเพื่อนร่วมงานจะได้รับ 1,200 บาทในซองอั่งเปา เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากค่าเฉลี่ยที่ 400 บาทในปี 2558

 

ผู้บริโภคยังคงเน้นที่ความรอบคอบในการบริหารเงินในปีนี้คล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมา เกือบ 3 ใน 4 ของผู้ที่ได้รับซองอั่งเปาทั้งหมดกล่าวว่าจะออมเงินที่ได้ 1 ใน 3 กล่าวว่าจะนำเงินไปลงทุน เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าจะนำเงินไปใช้ ในขณะที่ 14 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้หนี้ 16 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าจะนำเงินไปบริจาคเพื่อการกุศล และ 10 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าจะนำเงินไปให้สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ

 

ผู้นำมาซึ่งความมั่งคั่งและโชคลาภ

 

ในการเลือกแบบซองอั่งเปา เกินกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเลือกการออกแบบที่เน้นลวดลายและสีตามวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม ศิลปะจีนแบบดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการเลือกมาใช้กับซองอั่งเปาได่แก่ศิลปะการตัดกระดาษ การแกะสลักหยกและ การเขียนตัวอักษรโดยพู่กัน

 

สำหรับการเริ่มต้นปีวอกที่กำลังจะมาถึงนี้ธนาคารยูโอบีนำแรงบันดาลใจจากศิลปะการพับกระดาษแบบดั้งเดิมของจีนมาสร้างสรรค์ซองอั่งเปา ลิงเป็นสัตว์ที่สื่อถึงความั่งคั่งและโชคลาภตามนักษัตรจีน ซองอั่งเปาของธนาคารยูโอบีในปีนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้รูปเงาของลิงที่กำลังเต้นอย่างร่าเริงและเปี่ยมด้วยพละกำลัง

 

 

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บุษบง เผด็จภัย โทร. 0-2343-4972
ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965