ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร

ยูโอบี สานต่อการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8
การประกวดจิตรกรรมเดียวในไทยที่หนุนศิลปินให้เติบโตในเวทีระดับภูมิภาค
 
 
 

 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  สานต่อกิจกรรมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 เชิญชวนศิลปินอาชีพ และศิลปินสมัครเล่นร่วมสร้างสรรค์ผลงานและส่งเข้าประกวดในเวทีการประกวดงานจิตรกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้ต่อยอดสู่การประกวดระดับภูมิภาค และมีโอกาสเข้าร่วมโครงการศิลปินพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน

คุณสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “เราเชื่อว่าศิลปะคือหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญต่อการพัฒนาจิตใจ สังคมและประเทศชาติ กลุ่มธนาคารยูโอบีจึงได้มุ่งสนับสนุนให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ผ่านการประกวดจิตรกรรมยูโอบีมาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินเข้าสู่ครั้งที่ 36 ในปีนี้ โดยนับเป็นการประกวดทางศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และมีการขยายการประกวดไปยังประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย จึงนับเป็นหนึ่งในการประกวดผลงานด้านศิลปะอันทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคอาเซียน”

“สำหรับประเทศไทย เราได้ช่วยจุดประกายศิลปินให้ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อให้ได้ก้าวเข้าสู่เป้าหมายในการเป็นศิลปินอาชีพมาอย่างต่อเนื่องและปีนี้เป็นปีที 8 โดยในปีนี้ เราจะมีการจัดเวิร์คชอปและคาราวานโรดโชว์ไปตามสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 25 สถาบัน เปิดโอกาสให้ศิลปินที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา”

สำหรับกิจกรรมเวิร์คชอปเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศิลปินไทยที่กำลังวางแผนสู่เส้นทางศิลปินอาชีพระดับภูมิภาคหรือระดับโลกโดยเชิญผู้ชนะประกวดจิตรกรรมยูโอบีในอดีตจากทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ มิสเตอร์ฆาตอต อินดราจาตี จากอินโดนีเซีย  นาวสาวมินสเทรล กัว จิ้ง เจี๋ย จากมาเลเซีย  มิสเตอร์แครี่ ไหง จากสิงคโปร์ และ คุณสุวรรณี สารคณา ศิลปินจากประเทศไทยมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ว่าการประกวดจิตรกรรมยูโอบีช่วยส่งเสริมเส้นทางศิลปินอาชีพของพวกเขาอย่างไร

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประเทศไทย และกรรมการตัดสิน UOB Southeast Asian Painting of the Year ประเทศสิงคโปร์ นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ ผู้ชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 6 และศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบีให้เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และนายจงจิตร มูลมาตย์ ผู้ชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7 มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความท้าทายในการก้าวสู่การเป็นศิลปินระดับภูมิภาค

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถือเป็นเวทีการประกวดงานศิลปะหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ศิลปินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ และยังมีโอกาสได้เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 เดือน นอกจากนี้ การเดินทางไปร่วมงานระดับภูมิภาค ยังเป็นโอกาสให้ศิลปินได้เสริมสร้างเครือข่าย พบปะตัวแทนหอศิลป์และแกลเลอรี่ชั้นนำ เพื่อต่อยอดสู่เส้นทางศิลปินอาชีพอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งมาได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 กันยายน 2560 นี้ หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uobpoy.com

 

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ญาดา ศรีสัมมาชีพ โทร . 0-2343-4965