บัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์

 • บัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์บัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์

สิทธิประโยชน์

บัตรเครดิตยูโอบี พริวิไมลส์ ได้มากกว่า...การเดินทาง

 • รับ 1 คะแนนสะสม ทุกๆ ยอดใช้จ่าย 15 บาท
 • แลกคะแนนสุดคุ้ม
  • 900 คแนนยูโอบี แลกเป็น 1,000 คะแนน    รายละเอียด คลิก หรือ    รายละเอียด คลิก

  • 1 (คะแนนยูโอบี) = 1 (คะแนน BIG Point)   รายละเอียด คลิก

  • 1.2 (คะแนนยูโอบี) = 1 ไมล์        

 • UOB TRAVEL SERVICE 0 2285-1551 ให้ท่านสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเที่ยวบิน แพ็คเกจทัวร์ ห้องพัก โรงแรม รถเช่า หรือแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% Fly First Redeem Later
 • สิทธิพิเศษเหนือระดับ กับบริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิสูงสุด 2 ครั้งต่อปี
 • สิทธิประโยชน์ และ โปรโมชั่นอีกมากมาย คลิก

รายละเอียดเงื่อนไข

 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น ห้ามใช้ในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมถึงไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเชิงธุรกิจ หรือ เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการที่ผิดกฎหมายหรือใช้บัตรไม่สุจริต หรือมีพฤติกรรรมที่พึงสงสัย ดังนั้น หากธนาคารมีข้อสงสัยในการใช้บัตร หรือเพื่อป้องกันความเสียหาย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอนการใช้บัตรได้
 • ธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสม ยูโอบีรีวอร์ด พลัส โดยไม่นับรวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในส่วนที่เกินกว่าสองเท่าของวงเงินที่อาจจะได้รับอนุมัติจากธนาคาร เมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต และต้องไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรอบบัญชี ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะจ่ายเงินเข้ามาในบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ที่เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม - 1 คะแนนสะสม เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ ครบทุกๆ 15 บาท ท่านสามารถเลือกแลกรับของกำนัลหลากหลายได้จาก ยูโอบี รีวอร์ด พลัส แคตตาล็อก แลกเป็นส่วนลดร้านค้า หรือ แลกเป็นไมล์สะสม กับโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส และ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ คริสฟลายเออร์ส (ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 59 เป็นต้นไป ทุกๆ 1.2 คะแนนสะสม = 1 ไมล์) คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่บันทึกรายการ คะแนนสะสม UOB Rewards Plus ที่เกิดขึ้น จะไม่รวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า Fund Transfer รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง และยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน

ธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสม ยูโอบีรีวอร์ด พลัส โดยไม่นับรวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในส่วนที่เกินกว่าสองเท่าของวงเงินที่อาจจะได้รับอนุมัติจากธนาคาร เมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต และต้องไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรอบบัญชี ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะจ่ายเงินเข้ามาในบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม

0 2285 1551 กด 1 แลกรับตั๋วเครื่องบินจากสายการบินชั้นนำ
0 2285 1551 กด 2 แลกรับแพ็คเก็จทัวร์ ห้องพัก โรงแรม รถเช่า รถไฟ
0 2285 1551 กด 3 Fly First Redeem Later แลกรับเครดิตเงินคืน15% สำหรับยอดใช้จ่ายหมวดท่องเที่ยว*

* ท่านสามารถทำการแลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมฯแลกเท่ายอดใช้จ่ายในรายการนั้นๆ ไม่รวมรายการผ่อนชำระ และเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น

อีกหนึ่งความสะดวกสบายก่อนการเดินทางด้วยการเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิสูงสุด 2 ครั้งต่อปี เมื่อเดินทางด้วยสายการบินไทยหรือสายการบินไทยสมายล์ ท่านสามารถใช้บริการห้องพักรับรองบริเวณ Concourse D และ E ชั้น 3 โดยแสดงบัตรกำนัลเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษคู่กับบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ และบัตรโดยสารการบินไทยหรือสายการบินไทยสมายล์ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ ที่ออกในประเทศไทย และเดินทางไปต่างประเทศกับสายการบินไทยหรือสายการบินไทยสมายล์เท่านั้น 

เงื่อนไข

 • ทางธนาคารจะจัดส่งคูปองให้ลูกค้าเมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อไตรมาส ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับทางธนาคาร
 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรไม่นับรวมยอดที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า Fund Transfer รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ผู้ถือบัตรเครดิต UOB Privi Miles ที่ใช้บริการห้องรับรองพิเศษของการบินไทยฯ ต้องแสดงบัตรเครดิต UOB Privi Miles ที่มีชื่อ และเบอร์บัตรเครดิตตรงกับที่ระบุบนบัตรกำนัล (Lounge Voucher) และบัตรที่นั่ง การบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการต่อหนึ่งครั้งของการเดินทาง (จะไม่สามารถใช้สิทธิ์มากกว่า 1 ใบในคราวเดียวกันได้)

ทุกครั้งที่ท่านใช้บัตรเครดิตยูโอบีฯ ชำระค่าเดินทางเต็มจำนวนทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนประกอบการโดยสารไว้อย่างถูกต้องบัตรโดยสารรถไฟ เรือและรถโดยสารประจำทางสาธารณะเพียงท่านแจ้งความประสงค์ในการรับความคุ้มครองอย่างน้อย 2 วันทำการทุกครั้งก่อนเดินทางผ่านศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี หมายเลข 0-2285-1550 ต้องเป็นการใช้ผ่านบัตรเครดิต ของ ธนาคาร ยูโอบี เท่านั้น ถึงจะสามารถนำใบเสร็จดังกล่าวมาเพื่อเคลมประกันได้ เพื่อเป็นการป้องกัน ในการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ขึ้นอีกในอนาคต หากลูกค้าตรวจสอบผ่านทางเว็บไซด์ของธนาคาร (โปรดเก็บใบเสร็จค่าเดินทางหรือตั๋วไว้เป็นหลักฐานในการขอรับค่าสินไหมทดแทนกรณีต้องการเรียกร้องค่าทดแทน) ท่านจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางค่าชดเชยในกรณีเกิดความล่าช้าของเที่ยวบินที่โดยสารมาทำให้พลาดการต่อเที่ยวบินและไม่สามารถเดินทางต่อไปโดยวิธีอื่นได้ กระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือถึงล่าช้ากว่ากำหนด โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันแต่อย่างใด การคุ้มครองนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯและจะครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรที่อยู่ในอุปการะอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 23 ปี ซึ่งยังไม่สมรสหรือไม่มีรายได้ประจำที่ร่วมเดินทางและชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิตยูโอบีฯ

 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
 • คุ้มครองการพลาดการต่อเที่ยวบิน วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองกระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูญหาย วงเงินสูงสุด 100,000 บาท

แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี รับประกันภัยโดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

 • *ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ยกเลิกการแลกไมล์สะสมในอัตราพิเศษ 1 คะแนน: 1ไมล์ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ทุกประเภท ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป / ไตรมาส ลูกค้ายังคงสามารถแลกไมล์สะสมในอัตรา 1.2 คะแนน = 1 ไมล์ หรือเทียบเท่า 18 บาท = 1 ไมล์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 285 1555
 • *ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ธนาคารฯ จะให้คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ทุกประเภทในหมวดไฮเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์มาร์เก็ต (รหัส MCC 5411) ไม่เกิน 200,000 บาทต่อรอบบัญชี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 285 1555
 • ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ธ.ยูโอบีจะยกเลิกการให้คะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินไทย ผ่านบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท ณ ร้านค้าในต่างประเทศ และร้านค้า/ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 • ตั้งแต่1 ม.ค. 66 เป็นต้นไป ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์บริการรถลีมูซีน รับหรือส่งสนามบินในประเทศ ของบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ แบงก์กิ้ง จำนวน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รวม 500,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมหมวดกองทุน ยอดกดเงินสด ค่าธรรมเนียม)” สำหรับสิทธิประโยชน์ของปี 2565 ลูกค้ายังได้รับสิทธิ์ 1 ครั้ง/ไตรมาส เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม ครบ 200,000 บาทขึ้นไป/ไตรมาส จำกัด 2 ครั้ง/ปี/ลูกค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2285 1550”
 • ตั้งแต่1 ม.ค. 66 เป็นต้นไป สิทธิประโยชน์การใช้บริการ Royal Silk Lounge เมื่อเดินทางต่างประเทศ กับสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสมายล์ ของบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ จะได้รับสิทธิ์ 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รวม 200,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมหมวดกองทุน ยอดกดเงินสด ค่าธรรมเนียม) สำหรับสิทธิประโยชน์ของปี 2565 ลูกค้ายังได้รับสิทธิ์ 1 ครั้ง/ไตรมาส เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม ครบ 100,000 บาทขึ้นไป/ไตรมาส จำกัด 2 ครั้ง/ปี/ลูกค้า ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2285 1550”

คุณสมบัติผู้สมัคร

 อายุผู้สมัครบัตรหลัก • บัตรหลัก : 20 - 60 ปี
• บัตรเสริม : 15 - 80 ปี
 รายได้ต่อเดือน คนไทย : 70,000 บาทขึ้นไป
ต่างชาติ : 100,000 บาทขึ้นไป
 อายุงาน • พนักงานประจำ: 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
• เจ้าของกิจการ 3 ปี
 เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : พนักงานประจำ • ใบสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• เอกสารแสดงรายได้
 เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : เจ้าของกิจการ • ใบสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
• บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
• สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 4,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : ไม่มี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร : 300,000 บาทขึ้นไปต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 16% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด : สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน

สมัครบัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์

สมัครบัตร