บัตรบัตรเครดิตบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์
รับคะแนนสะสม 7,500 คะแนน* แลกรับ Superior Silver Trolley Bag ขนาด 26 นิ้ว 1 ใบ (ใช้ 2,000 คะแนน) 

สัมผัสประสบการณ์ไลฟ์สไตล์
ระดับพรีเมียมอีกระดับกับ ยูโอบี พรีเมียร์

คะแนนสะสม X4 และ X2*

เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าปลอดภาษี และสำหรับการใช้จ่ายในประเทศและการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

รับเครดิตเงินคืน 5%

เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15%

ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ

แบ่งชำระ 0% 3 เดือน

ทุกยอดการใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น

รับเครื่องดื่มฟรี

ที่ร้าน Cafe Kitsune / %Arabica / Pacamara Coffee / CPS Coffee / DEAN & DELUCA / PAUL / TWG

บริการที่จอดรถสำรองพิเศษ

ที่ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เดอะมอลล์ บางแค เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพระราม 9 และ สยามเซ็นเตอร์

ช้อปด้วยบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเมียร์ รับสิทธิประโยชน์เต็มๆ

คะแนนสะสม X4 รับคะแนนยูโอบี รีวอร์ด พลัส 4 เท่า และ X2*​
chevron

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส 4 เท่า เมื่อใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลอดภาษี ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์

เงื่อนไข

 • ธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมจากทุกยอดการใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลกตาม MCC ที่ Visa และ Mastercard กำหนดเท่านั้น (MCC Code 5311, 5309)
 • คะแนนสะสม 4 เท่าที่เกิดขึ้น จะไม่นับรวมยอดที่เกิดจากการผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายจากรายการผ่อนชำระที่ห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้าปลอดภาษีจะได้รับคะแนน 2 เท่าเช่นเดียวกันกับยอดใช้จ่ายในประเทศปกติ
 • ธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส จากยอดใช้จ่าย ไม่เกินสองเท่าของวงเงินบัตรเครดิตในกรณีขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว และ/หรือการชำระเงินเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติก็ตาม จำกัดการคำนวณคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรอบบัญชี
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม 1 เท่า ทันทีที่มียอดใช้จ่าย และจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม 3 เท่า ณ วัน ตัดรอบบัญชี
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส ที่ได้รับ ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส 2 เท่าทุกการใช้จ่ายในประเทศ และ การใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์

เงื่อนไข

 • คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่บันทึกรายการ และจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก การซื้อกองทุนต่าง ๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายจากสถานีบริการน้ำมัน โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง รายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินไทยผ่านบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท ณ ร้านค้าในต่างประเทศ และร้านค้า/ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และยอดใช้จ่าย ที่เกินสองเท่าของวงเงินบัตรเครดิตในกรณีขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว และ/หรือการชำระเงินเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • ธนาคารจะจำกัดการให้คะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ในหมวด ซุปเปอร์/ไฮเปอร์ มาร์เก็ต ไม่เกิน 200,000 บาท/ลูกค้า/รวมบัตรเครดิตทุกประเภท/รอบบัญชี
 • ธนาคารจะจำกัดจำนวนยอดเงินโอนที่นำไปคำนวณคะแนนสะสมจากโปรแกรม UOB PayAnything ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อผู้ถือบัตรหลัก ต่อรอบบัญชีบัตร โดยจะได้รับ ณ วันตัดรอบบัญชี
 • สำหรับคะแนนสะสมจากโปรแกรม UOB Pay Bills จะได้รับ 1 เท่า และธนาคารฯ จะคำนวณจากยอดชำระทุกประเภททุกรายการไม่เกิน 10,000 บาท/ลูกค้า/รอบบัญชี
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม 1 เท่า ทันที่ที่มียอดใช้จ่าย และจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่มอีก 1 เท่า ณ วัน ตัดรอบบัญชี
 • สำหรับการใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลกตาม MCC ที่ Visa และ Mastercard กำหนด (MCC Code 5311, 5309) ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส 4 เท่า เท่านั้น โดยจะไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส 2 เท่า ตามเงื่อนไขนี้เพิ่มอีก
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส ที่ได้รับ ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้

ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ PRS เว้นวรรค ตามด้วยเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไข

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ
 • เฉพาะการใช้จ่ายใน Central Food Hall, Tops Supermarket, Gourmet Market, Home Fresh Mart, Villa Market และ Foodland Supermarket ไม่ร่วมการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และอีวอลเล็ท
 • สำหรับยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาท/เซลส์สลิป และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/ผู้ถือบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/เดือน/รวมทุกซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขข้างต้น จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ทำรายการที่ลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น โดยจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ถือบัตรจะทำการลงทะเบียน
 • ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ MALL เว้นวรรค ตามด้วยเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไข

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ
 • แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 1,000 บาท/เซลส์สลิป ที่ห้างสรรพสินค้าในเครือ เดอะมอลล์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเซ็นทรัลทุกสาขา โดยใช้คะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ทุก 1,000 คะแนน และจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท/ผู้ถือบัตร/รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ/เดือน
 • ผู้ถือบัตรหลักต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับการใช้จ่าย และการแลกคะแนนสะสมในแต่ละครั้ง จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะตัดคะแนนสะสมจากบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก และจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียน โดยไม่นับรวมรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้
 • การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวันที่ทำรายการที่ลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น โดยจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ถือบัตรจะทำการลงทะเบียน
 • ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชีให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

แบ่งชำระ 0% 3 เดือน สำหรับยอดจากการใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น ตั้งแต่ 10,000 บาท – 200,000 บาท/เซลส์สลิป

เงื่อนไข

 • การใช้จ่ายสำหรับรายการนี้ต้องเป็นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ ตั้งแต่ 10,000 - 200,000 บาท/เซลส์สลิป ในหมวดสินค้าแฟชั่นเท่านั้น โดยยึดตาม Merchant Category Code ที่ Visa และ Mastercard กำหนดเท่านั้น คือ 5611, 5621, 5631, 5651, 5661, 5681, 5691, 5699, 5948, 5999
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการแบ่งชำระล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันครบกำหนดวันสรุปยอดบัญชีของสมาชิกบัตร ผ่าน SMS โดยการ พิมพ์ PRE วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย วรรค ตามด้วยยอดใช้จ่ายที่ท่านต้องการแบ่งชำระ ส่งมาที่ 4545111 (ครั้งละ 3 บาท) เพื่อทำรายการแบ่งชำระ 0% 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนทุกครั้ง เมื่อมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด และต้องการทำรายการแบ่งชำระ 0% 3 เดือน
 • จำกัดการทำรายการ 1 ครั้ง/เดือน/ผู้ถือบัตร (บัตรหลัก 1 ครั้ง บัตรเสริม 1 ครั้ง)
 • รายการแบ่งชำระจะไม่สามารถทำได้ในกรณีที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมรายการหลังวันสรุปยอดบัญชี
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จแล้ว แต่การทำรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ ไม่สำเร็จ และยังมีการเรียกเก็บยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน กรุณาติดต่อขอทำรายการผ่าน UOB Call Center 02 285 1555
 • หากผู้ถือบัตรทำการยกเลิกบัตรเครดิต ธนาคารจะเรียกเก็บยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนทันที
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • หากทำรายการแบ่งชำระรายเดือนสำเร็จแล้ว ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ผู้ถือบัตรยังคงต้องแบ่งชำระจนครบกำหนด 3 เดือน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการข้องร้านค้าหรือผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • การอนุมัติรายการแบ่งชำระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

เงื่อนไข

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ ที่ออกในประเทศไทยและทำการเปิดบริการใช้บัตรฯแล้วเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ทำการแลกรับเครื่องดื่ม
 • สำหรับผู้ถือบัตรที่เปิดบัตรเครดิตใบใหม่ หรือเปิดบัตรเครดิตทดแทนบัตรเครดิตใบเดิม จะสามารถใช้สิทธิ์ได้หลังจากทำการเปิดบัตรเครดิตเป็นเวลา 7 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถรับเครื่องดื่มฟรีได้ที่ CPS Coffee, Dean & Deluca, Paul, TWG, PacamaraCoffee, Cafe Kitsune และ %Arabica ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 จำกัด 1 แก้ว/ผู้ถือบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/เดือน/รวมทุกร้านค้า
 • จำกัด 1 แก้ว/ผู้ถือบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/เดือน/รวมทุกร้านค้า
 • เฉพาะเครื่องดื่ม และสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรดตรวจสอบ ณ ร้านค้าก่อนใช้บริการ
 • จำกัดการรับเครื่องดื่มฟรีรวม 6,000 แก้ว/เดือน/รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • สิทธิ์ในการรับเครื่องดื่มฟรี ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

เงื่อนไขบริการที่จอดรถ

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566 และ สำหรับสยามเซ็นเตอร์ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการที่จอดสำรองพิเศษ เมื่อที่จอดรถเต็ม
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมค่าบริการจอดรถ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกที่จอดรถพิเศษ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสถานภาพสมาชิกบัตร และ แสดงบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนใช้บริการ
 • สิทธิ์ในการใช้บริการสำรองที่จอดสำรองพิเศษ ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการที่จอดสำรองพิเศษของศูนย์การค้าฯ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์การค้าฯ โดยตรง

สิทธิประโยชน์การเดินทางสุดพิเศษของ ยูโอบี พรีเมียร์

สิทธิประโยชน์การเดินทางสุดพิเศษของ ยูโอบี พรีเมียร์

Miracle Lounge บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบินสุวรรณภูมิ​
chevron

บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน

เงื่อนไข

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ และทำการเปิดบริการใช้บัตรฯแล้วเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้ติดตาม หรือผู้อื่นได้
 • สำหรับผู้ถือบัตรที่เปิดบัตรเครดิตใบใหม่ หรือเปิดบัตรเครดิตทดแทนบัตรเครดิตใบเดิม จะสามารถใช้สิทธิ์ได้หลังจากทำการเปิดบัตรเครดิตเป็นเวลา 7 วันทำการ
 • บริการห้องพักรับรอง Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ สำหรับเส้นทางภายในประเทศ (เฉพาะ 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66) และ เส้นทางระหว่างประเทศ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ พร้อม Boarding Pass ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าใช้บริการ
 • ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/ครั้ง หากเกินกว่านั้น ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่ผู้ให้บริการกำหนด และผู้ถือบัตร 1 ท่านสามารถเข้ารับบริการได้สูงสุด 2 ครั้ง/ปี (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม/การนับสิทธิ์ในการใช้บริการจะถูกนับใหม่ ตามปีปฏิทิน)
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรใช้บริการเกินกว่าจำนวนครั้งที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะเรียกเก็บค่าใช้บริการ 1,000 บาท/ครั้ง ผ่านบัตรเครดิตของท่าน ในรอบบัญชีถัดจากเดือนที่ผู้ถือบัตรใช้บริการห้องพักรับรอง Miracle Lounge
 • เนื่องจากการเข้าใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องพักรับรอง Miracle Lounge
 • สิทธิ์ในการใช้บริการห้องพักรับรอง Miracle Lounge ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเป็นเงินสด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการห้องพักรับรอง Miracle Lounge กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

เงื่อนไข

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ที่มียอดใช้จ่ายสะสม 1 ล้านบาทขึ้นไปภายใน 12 เดือน นับปีปฏิทิน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น (ไม่รวมผู้ติดตาม) โดยจะได้รับบัตร Priority Pass ภายใน 28 ก.พ. ของปีถัดไป ทั้งนี้ บัตร Priority Pass มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับบัตร Priority Pass โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายชื่อห้องรับรองพิเศษที่สามารถเข้าใช้บริการด้วยบัตร Priority Pass ได้ที่ www.prioritypass.com
 • จำกัดยอดใช้จ่ายในหมวด Supermarket/Hypermarket (MCC 5411,5310) ที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์บริการห้องรับรองพิเศษ ไม่เกิน 200,000 บาท/ผู้ถือบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/รอบปีปฏิทิน
 • การนับยอดใช้จ่ายสะสมดังกล่าว ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อประกัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายจากสถานีบริการน้ำมัน โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง รายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินไทยผ่านบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท ณ ร้านค้าในต่างประเทศ และร้านค้า/ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายจากรายการ pay anything และยอดใช้จ่ายที่เกินสองเท่าของวงเงินบัตรเครดิตในกรณีขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว และ/หรือการชำระเงินเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • จำกัดสิทธิ์การรับบัตร Priority Pass 1 ใบ/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน
 • บัตร Priority Pass ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • สำหรับการนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการห้องรับรอง หรือ การใช้บริการห้องรับรอง Co-Working Space (ทั้งผู้ถือบัตรและผู้ติดตาม) ที่ไม่ได้ผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทาง ผู้ถือบัตรฯจะต้องชำระค่าบริการที่เกิดขึ้น ซึ่งธนาคารฯจะทำการเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตยูโอบีพรีเมียร์ เป็นสกุลเงินไทย
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการห้องรับรอง กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

หมดความกังวลทุกทริปการเดินทางด้วยประกันภัยการเดินทาง

เงื่อนไข

 • รับความคุ้มครองด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินคุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท
 • วงเงินสูงสุด 100,000 บาท สำหรับเที่ยวบิน หรือ กระเป๋า ล่าช้า
 • วงเงินสูงสุด 100,000 บาท สำหรับกระเป๋าสูญหาย หรือ ล่าช้า

ทุกครั้งที่ท่านใช้บัตรเครดิตยูโอบีฯ ชำระค่าเดินทางเต็มจำนวนทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนประกอบการโดยสารไว้อย่างถูกต้องบัตรโดยสารรถไฟ เรือ และรถโดยสารประจำทางสาธารณะเพียงท่านแจ้งความประสงค์ในการรับความคุ้มครองอย่างน้อย 2 วันทำการทุกครั้งก่อนเดินทางผ่านศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี หมายเลข 02 285 1555 ต้องเป็นการใช้ผ่านบัตรเครดิต ของธนาคาร ยูโอบี เท่านั้น ถึงจะสามารถนำใบเสร็จดังกล่าวมาเพื่อเคลมประกันได้ เพื่อเป็นการป้องกัน ในการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ขึ้นอีกในอนาคต หากลูกค้าตรวจสอบผ่านทางเว็บไซด์ของธนาคาร (โปรดเก็บใบเสร็จค่าเดินทาง หรือตั๋วไว้เป็นหลักฐานในการขอรับค่าสินไหมทดแทนกรณีต้องการเรียกร้องค่าทดแทน) ท่านจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ค่าชดเชยในกรณีเกิดความล่าช้าของเที่ยวบินที่โดยสารมาทำให้พลาดการต่อเที่ยวบินและไม่สามารถเดินทางต่อไปโดยวิธีอื่นได้ กระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือถึงล่าช้ากว่ากำหนด โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันแต่อย่างใด การคุ้มครองนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ และจะครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรที่อยู่ในอุปการะอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 23 ปี ซึ่งยังไม่สมรสหรือไม่มีรายได้ประจำที่ร่วมเดินทางและชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิตยูโอบีฯ

อุ่นใจด้วยความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

 • ด้วยบริการ ช่างซ่อมฉุกเฉิน ยกรถฉุกเฉิน หรือ จองห้องพัก และรถเช่าให้

สะดวกสบายด้วยบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง

ใช้คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด เพียง 3 คะแนน แลกเป็น 1 ไมลล์สะสมจากหลากหลายสายการบินชั้นนำ

 • Thai Airways – Royal Orchid Plus
 • Air Asia – คะแนน airasia point
 • Singapore Airline – KrisFlyer
 • Cathy Pacific – Asia Miles

ปัจจุบันคุณถือบัตรเครดิตยูโอบี หรือไม่?

ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้มาก แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท* เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 1 คน

โปรโมชันยอดนิยมสำหรับบัตรเครดิต ยูโอบี ของคุณ

UOB Rewards

ความสุขที่คุณเลือกได้ เลือกในสิ่งที่ใช่ แลกในสิ่งที่ชอบ เปลี่ยนคะแนนสะสมบัตรเครดิตยูโอบีเป็นของกำนัลชิ้นพิเศษ

โปรโมชันที่มากกว่าใคร

สิทธิพิเศษสำหรับ สายเปย์ สายช้อป สายกิน สายท่องเที่ยว ตรวจสอบโปรโมชั่นที่โดนใจก่อนใคร

ยกระดับการช้อปปิ้งให้พรีเมียมกว่าที่เคย

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ ได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
ปีถัดไป 5,000 บาท

อายุผู้สมัคร

อายุ 20 ปีขึ้นไป

สิ่งที่คุณควรรู้

อัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย
chevron
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : ไม่มี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร : 300,000 บาทขึ้นไปต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 16% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : 5% จากยอดเงินใบแจ้งรายการในแต่ละเดือน
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด : สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก : 20 - 60 ปี
 • บัตรเสริม : 15 - 80 ปี

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย : 30,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้ต่อเดือนต่างชาติ : 50,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • พนักงานประจำ : 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : พนักงานประจำ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : เจ้าของกิจการ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน

แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข!! ตั้งแต่ 22 เมษายน 2566 เป็นต้นไป สำหรับท่านที่มีบัตรเครดิตยูโอบี มากกว่า 1 ใบ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัมและ TMRW) คะแนนสะสม UOB Rewards จะถูกแสดงตามหมายเลขบัญชีของบัตรเครดิตที่ท่านได้ใช้จ่าย (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของท่านได้ที่ UOB Line Connect และสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม ตามรอบบัญชีของท่านได้ในเอกสารใบแจ้งหนี้ โดยสิทธิประโยชน์และอัตราการแลกคะแนนสะสมของแต่ละประเภทบัตรยังคงเดิม