เงินฝากยูโอบี จูเนียร์
บัญชียูโอบี จูเนียร์

บัญชียูโอบี จูเนียร์

สร้างนิสัยการออมให้บุตรหลาน เพื่ออนาคตที่สดใส พ่วงด้วยดอกเบี้ยที่สูงกว่า

สิทธิพิเศษ

ยิ่งฝากมาก

ยิ่งได้มาก

รับดอกเบี้ย

ทุก 6 เดือน

ฝาก – ถอนเงินได้ไม่จำกัด

จำนวนเงินและจำนวนครั้งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา

เงื่อนไข​บัญชี ยูโอบี จูเนียร์
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 • จำกัด 1 บัญชีต่อคนเท่านั้น
 • ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี (บัญชีไม่เคลื่อนไหว คือ บัญชีที่ไม่มีรายการฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ไม่รวมรายการอัตโนมัติจากระบบ เช่น  Auto Direct Debit  มาเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน) เมื่อถูกปรับเป็น “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการธุรกรรมธนาคารได้
 • การปรับสถานะของบัญชีจาก “บัญชีไม่เคลื่อนไหว” กลับมาเป็น “บัญชีปกติ” เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อสาขาเพื่อแสดงตนและทำรายการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว
 • ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร​
chevron
 • สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี เท่านั้น
 • ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์) : สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา และสำเนาสูติบัตรผู้เยาว์หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อผู้เยาว์

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

พร้อมสมัครและเปิดบัญชีของคุณ?

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการ
ตรวจสอบข้อมูลสาขาและบริการที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ได้ที่นี่

  ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

  ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

  ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

  ติดต่อเรา

  ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี