ยูโอบี จูเนียร์

 • สร้างนิสัยการออมให้บุตรหลาน เพื่ออนาคตที่สดใส พ่วงด้วยดอกเบี้ยที่สูงกว่า

  • ยิ่งฝากมากยิ่งได้มาก

  • ฝาก ถอน โอนเงินได้ทุกสาขาไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สิทธิพิเศษ

 • รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
 • ฝาก – ถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา

เงื่อนไข

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 2. จำกัด 1 บัญชีออมทรัพย์ต่อคนเท่านั้น
 3. ดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 4. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 5. บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาท/เดือน ต่อ 1 บัญชี โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2558 ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร คลิ๊ก หรือประกาศที่ปิดไว้ทุกสาขาของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี เท่านั้น

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • ผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์) : สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา และสำเนาสูติบัตรผู้เยาว์หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อผู้เยาว์