บริการธนาณัติออนไลน์

 • บริการธนาณัติออนไลน์ สะดวกรวดเร็ว ถึงผู้รับทันที ทั้งที่ไปรษณีย์ และที่ธนาคารยูโอบี พร้อมบริการรับชำระบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ณ. ที่ทำการไปรษณีย

  ธนาคารยูโอบี ร่วมมือกับ บจ. ไปรษณีย์ไทย เพื่อให้บริการและ อำนวยความสะดวก โดยท่านสามารถส่งธนานัติออนไลน์จากที่ทำการ ปณ. เข้าสู่บัญชีธนาคารยูโอบีของผู้รับ หรือท่านสามารถส่งธนานัติออนไลน์ได้ที่สาขาธนาคารยูโอบี หรือผ่าน UOB Personal Internet Banking โดยโอนเงินไปที่ ที่ทำการ ปณ. ที่กำหนด นอกจากนี้ท่านยังสามารถชำระบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ที่ ปณ. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

ส่งธนาณัติออนไลน์ ณ. ที่ทำการไปรษณีย์

ส่ง
รับ

ที่ทำการไปรษณีย์

ธนาคารยูโอบี

 • ผู้ส่งกรอกรายละเอียดในใบฝากส่งพร้อมชำระเงินโดยกำหนดเลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารยูโอบี ของผู้รับ
 • ปณ. บันทึกรายการและออกใบรับเงินเป็นหลักฐาน
 • เงินจะเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับทันที
 • ผู้รับสามารถถอนเงินจากบัญชีได้ตาม วิธีปกติของธนาคารฯ

 

ส่งธนาณัติออนไลน์ที่ ธนาคารยูโอบี

ส่ง
รับ

สาขาธนาคารยูโอบี

ที่ทำการไปรษณีย์

 • ผู้ส่งกรอกรายละเอียดในใบคำขอพร้อมระบุ ปณ. ปลายทาง
 • ชำระเป็นเงินสด หรือตัดจากบัญชี
 • เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ และออกใบรับเงินเป็นหลักฐาน
 • ผู้รับกรอกรายละเอียดในใบรับเงิน พร้อมแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน

 

ส่งธนาณัติออนไลน์ผ่าน UOB Personal Internet Banking

ส่ง
รับ

UOB Personal Internet Banking

ที่ทำการไปรษณีย์

 • ผู้ส่งใส่ข้อมูลของผู้รับผ่านระบบ UOB Personal Internet Banking (ธนาคารทางอินเเทอร์เน็ต)
 • ธนาคารฯ จะตัดเงินจากบัญชีที่ท่านเลือก
 • ผู้รับกรอกรายละเอียดในใบรับเงิน พร้อมแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐานชำระบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี ที่ไปรษณีย์แบบออนไลน์

 • ไปที่ ปณ. พร้อมใบแจ้งยอดบัญชีเครดิต
 • ระบุจำนวนเงินพร้อมชำระด้วยเงินสด
 • เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ พร้อมออกใบรับเงินเป็นหลักฐาน
 • ยอดที่ชำระจะถูกปรับปรุงในทันที