สิ่งที่คุณต้องรู้
เกี่ยวกับบริการสาขา

  

คำถามที่พบบ่อย

ธนาคารยูโอบีมีจำนวนสาขาทั้งหมดเท่าไร
ธนาคารยูโอบีในประเทศไทยมีสาขาทั้งหมด 144 แห่ง ท่านสามารถดูรายละเอียดสถานที่ตั้งได้ที่เว็บไซต์ยูโอบี บนหน้าที่ตั้งสาขาและตู้บริการ ธนาคารยูโอบีลูกค้ายังสามารถใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศได้หรือไม่
ท่านสามารถใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านสาขายูโอบีทุกสาขา หากท่านประสงค์รับเงินโอนจากต่างประเทศผ่านบัญชียูโอบี กรุณาแจ้งหมายเลขบัญชีเงินฝากและชื่อบัญชียูโอบีของท่าน พร้อมรหัส SWIFT code ของธนาคารยูโอบี ซึ่งคือ UOVBTHBK ให้แก่ผู้ส่งเงิน ทั้งนี้หมายเลขบัญชีซิตี้เดิมของท่าน จะไม่สามารถใช้รับเงินโอนได้อีกต่อไป โดยท่านจะสามารถรับเงินโอนผ่านบัญชีเงินฝากยูโอบีใหม่ของท่านได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไปลูกค้าจะขอเปิดตู้เซฟเพิ่มที่สาขาอาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ได้หรือไม่ และอัตราค่าบริการจะเท่าเดิมหรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้รับบริการในอัตราเดิม
ลูกค้าไม่สามารถเปิดเช่าตู้นิรภัยเพิ่มเติมได้ที่สาขาอินเตอร์เชนจ์ 21 อย่างไรก็ตาม ลูกค้าพริวิเลจ แบงก์กิ้ง หรือลูกค้าพริวิเลจ รีเสิร์ฟ ที่มียอดเงินฝากรวมกับเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารยูโอบีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป สามารถขอใช้บริการเช่าตู้นิรภัยเพิ่มได้ ณ สำนักงานยูโอบี พลาซา กรุงเทพ โดยค่าธรรมเนียมตู้นิรภัยจะเท่ากับอัตราสำหรับลูกค้าพริวิเลจ แบงก์กิ้ง

บริการทั่วไป

ธนาคารยูโอบีมีจำนวนสาขาทั้งหมดเท่าไร
chevron

ธนาคารยูโอบีในประเทศไทยมีสาขาทั้งหมด 144 แห่ง ท่านสามารถดูรายละเอียดสถานที่ตั้งได้ที่เว็บไซต์ยูโอบี บนหน้าที่ตั้งสาขาและตู้บริการ ธนาคารยูโอบี

บริการทำธุรกรรมด้วยตนเองของธนาคารยูโอบี เปิดให้บริการลูกค้าตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม บางบริการอาจขึ้นอยู่กับเวลาทำการในแต่ละที่ทำการหรือศูนย์การค้า 

ท่านสามารถใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านสาขาธนาคารยูโอบี หากท่านประสงค์รับเงินโอนจากต่างประเทศผ่านบัญชียูโอบี กรุณาแจ้งหมายเลขบัญชีเงินฝากและชื่อบัญชียูโอบีของท่าน พร้อมรหัส SWIFT code ของธนาคารยูโอบี ซึ่งคือ UOVBTHBK ให้แก่ผู้ส่งเงิน ทั้งนี้หมายเลขบัญชีซิตี้เดิมของท่าน จะไม่สามารถใช้รับเงินโอนได้อีกต่อไป 

บริการเช่าตู้นิรภัย

ยูโอบีมีบริการให้เช่าตู้นิรภัยหรือไม่
chevron

ลูกค้าพริวิเลจ แบงก์กิ้ง ของธนาคารยูโอบี สามารถใช้บริการตู้นิรภัยได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ลูกค้าไม่สามารถเปิดเช่าตู้นิรภัยเพิ่มเติมได้ที่สาขาอินเตอร์เชนจ์ 21 อย่างไรก็ตาม ลูกค้าพริวิเลจ แบงก์กิ้ง หรือลูกค้าพริวิเลจ รีเสิร์ฟ ที่มียอดเงินฝากรวมกับเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารยูโอบีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป สามารถขอใช้บริการเช่าตู้นิรภัยเพิ่มได้ ณ สำนักงานยูโอบี พลาซา กรุงเทพ โดยค่าธรรมเนียมตู้นิรภัยจะเท่ากับอัตราสำหรับลูกค้าพริวิเลจ แบงก์กิ้ง

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี:
+662-285-1555