สิ่งที่คุณต้องรู้
เกี่ยวกับบัตรเครดิต

  

ตอบโจทย์ทุกไลฟสใตล์ ด้วยบัตรเครดิต & บัตรเดบิต จากธนาคาร UOB
ตอบโจทย์ทุกไลฟสใตล์ เปลี่ยนการใช้จ่ายให้คุ้มค่าด้วยโปรโมชั่น บัตรเครดิต (Credit Card) ,บัตรเดบิต (Debit Card) จากธนาคาร UOB
รายละเอียดบัตรเครดิต & บัตรเดบิต จากธนาคาร UOB

 คลิก
คำถามที่พบบ่อย
ลูกค้ามีทั้งบัตรเครดิตซิตี้และบัตรเครดิตยูโอบี ลูกค้าจำเป็นต้องยกเลิกบัตรเครดิตซิตี้หรือไม่
ท่านไม่ต้องดำเนินการยกเลิกบัตรเครดิตซิตี้ และยังสามารถใช้งานบัตรเครดิตซิตี้ รวมถึงบัตรเครดิตยูโอบีได้ตามปกติ จนกว่าธนาคารยูโอบีจะออกบัตรทดแทนให้กับท่าน


หลังจากการโอนย้ายบัญชี ฉันจะยังคงสามารถใช้บริการแลกของรางวัลของสายการบิน EVA Air หรือ Qatar Airways หรือ Bangkok Airways ได้หรือไม่

ธนาคารจะเปิดให้บริการแลกคะแนนของสายการบิน EVA Air และ Qatar Airways และ Bangkok Airways ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป


เหตุใดฉันจึงได้รับบัตรเครดิตใหม่ และหากฉันมีบัตรเครดิตยูโอบีและบัตรเครดิตซิตี้ที่มีคุณสมบัติ/สิทธิประโยชน์คล้ายคลึงกันอยู่แล้ว

หลังจากการโอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะเปลี่ยนบัตรเครดิตซิตี้ของท่านด้วยบัตรเครดิตยูโอบีใบใหม่ อย่างไรก็ตามท่านยังคงเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ คะแนนสะสม ของรางวัล และสิทธิพิเศษอื่นๆ ต่อไป บัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรเครดิตยูโอบีใบใหม่ ซึ่งมีสิทธิประโยชน์หลักเหมือนกับบัตรเครดิตซิตี้ ที่ท่านถืออยู่ เมื่อท่านเปิดใช้งานบัตรฯ ใบใหม่ บัตรซิตี้เดิมจะถูกยกเลิกทันที

วงเงินในบัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะถูกรวมเข้าไปในบัตรเครดิตยูโอบีของท่าน แต่ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการอนุมัติวงเงินให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิต จะต้องไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้คะแนนสะสมทั้งหมดในบัตรเครดิตซิตี้ที่มีอยู่ต่อไปได้ และสามารถชำระเงินสำหรับยอดคงค้าง (ถ้ามี) ในบัตรเครดิตซิตี้ที่ถูกยกเลิกโดยใช้หมายเลขบัตรเครดิตใบเดิมในการชำระเงินผ่านช่องทางตามที่ธนาคารกำหนด

ท่านสามารถใช้บัตรเครดิตยูโอบีของท่านสำหรับการใช้จ่าย ทำธุรกรรมต่างๆ

ข้อมูลทั่วไป

ลูกค้ายังสามารถขอเพิ่มวงเงินของบัตรเครดิต และ/หรือบัตรกดเงินสดได้หรือไม่
chevron

ท่านสามารถขอเพิ่มวงเงินสำหรับบัญชีบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสเป็นการถาวรผ่านสาขาธนาคารยูโอบี และศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีสำหรับการเพิ่มวงเงินชั่วคราวมีให้บริการเฉพาะบัญชีบัตรเครดิตเท่านั้น ซึ่งสามารถทำรายการได้ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW สาขาธนาคารยูโอบี และศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 

ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีได้ที่หมายเลข 02 285 1555 นอกจากนี้ท่านสามารถใช้บริการแชทบอท หรือแชทกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

ลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสารให้ความยินยอมในข้อตกลงและคำรับรองในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตใหม่สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ / บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ยกเว้นที่เป็นการสมัครสินเชื่อใหม่เท่านั้นที่ลูกค้าจะยังคงต้องส่งเอกสารให้ความยินยอมในข้อตกลงและคำรับรองในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตใหม่ให้กับทางธนาคารฯ

บริการหักบัญชีเงินฝาก
หากท่านมีคำสั่งการหักบัญชีในการชำระค่าบัตรเครดิตซิตี้ผ่านบัญชีเงินฝากซิตี้โดยอัตโนมัติ ธนาคารจะทำการเปลี่ยนบัญชีดังกล่าวให้เป็นบัญชีเงินฝากยูโอบีของท่านที่ได้โอนย้ายมาจากซิตี้แบงก์

ทั้งนี้กรุณาใช้หมายเลขบัญชีเงินฝากยูโอบีใหม่ในการตั้งค่าการหักชำระค่าบริการอื่นๆ รวมถึงการตั้งโอนเงินหรือรับโอนเงินด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง กรุณาจัดเก็บบันทึกรายการดังกล่าว เพื่อทำการตั้งค่าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW ภายหลังการโอนย้ายบัญชีเสร็จสมบูรณ์

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านประสงค์ใช้บัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนเงินจากบุคคลอื่น โปรดแจ้งให้ผู้โอนเงินทราบถึงหมายเลขบัญชีเงินฝากยูโอบีใหม่ของท่าน

บริการชำระเงินโดยอัตโนมัติ
ท่านสามารถสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับค่าสาธารณูปโภคได้ผ่าน UOB LINE Connect โดยเลือก 
‘สมัครและบริการลูกค้าบัตรเครดิต’ และเลือก ‘สมัครบริการชำระค่าสาธารณูปโภค’

ทั้งนี้ ระบบยังไม่รองรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส โดยท่านสามารถสมัครบริการผ่านบัตรเครดิตยูโอบีเป็นการทดแทน

สำหรับลูกค้าที่สมัครรับใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากซิตี้ ท่านจะยังคงได้รับใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จาก ธนาคารยูโอบี ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ธนาคารยูโอบีจะยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีผ่านทางอีเมลในรูปแบบ PDF โดยท่านจะสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW เท่านั้น ซึ่งธนาคารจะส่ง SMS หรืออีเมลแจ้งให้ท่านทราบเมื่อใบแจ้งยอดบัญชีพร้อมให้ท่านเรียกดูรายละเอียดในแอป

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอสาธิตการเรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ของท่านจะโอนไปยังธนาคารยูโอบีทั้งหมด โดยไม่มีวันหมดอายุ ท่านจะสามารถใช้คะแนนสะสมแลกของกำนัลผ่านช่องทางของธนาคารยูโอบี ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ใบเดิมหรือบัตรเครดิตใหม่ที่ธนาคารยูโอบีออกให้ โดยสามารถแลกคะแนนสะสมได้ผ่าน แอป UOB TMRW เมนู Rewards+, หรือ UOB LINE Connect หรือที่เว็บไซต์ www.uob.co.th/rewards 

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการ UOB LINE Connect เพียงลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรเครดิตยูโอบี ซึ่งเป็นหมายเลขเดียวกับบัตรเครดิตซิตี้เดิมของท่าน หรือหมายเลขบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสใบใหม่ที่ธนาคารจะจัดส่งให้ท่านตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน จนถึงเดือนพฤษาคม 2567

ท่านสามารถทำรายการ UOB PayAnything (ชื่อผลิตภัณฑ์เดิม Citi PayAll) ผ่านบัตรเครดิตของท่าน ทาง UOB LINE Connect เพียงเลือก‘บริการลูกค้าบัตรเครดิต’ ต่อด้วย ‘UOB PayAnything’ ที่แถบเมนูด้านล่าง ในขณะนี้ลูกค้ายูโอบี แคชพลัส ยังไม่สามารถใช้บริการ PayAnything ได้

ท่านสามารถตรวจสอบยอดผ่อนชำระทั้งหมดที่ถูกโอนย้ายมาได้จากใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนหรือผ่านแอปUOB TMRW 

หากท่านมีความประสงค์ทำรายการ บริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย (UOB PayLater) รวมถึงการขอปิดยอดผ่อนชำระก่อนกำหนด ท่านสามารถทำรายการผ่านแอป UOB TMRW, UOB LINE Connect หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ธนาคารจะเปิดให้บริการแลกคะแนนของสายการบิน EVA Air และ Qatar Airways และ Bangkok Airways ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป

ธนาคารจะเปลี่ยนบัตรเครดิตซิตี้ของท่านด้วยบัตรเครดิตยูโอบีใบใหม่ อย่างไรก็ตามท่านยังคงเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ คะแนนสะสม ของรางวัล และสิทธิพิเศษอื่นๆ ต่อไป บัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรเครดิตยูโอบีใบใหม่ ซึ่งมีสิทธิประโยชน์หลักเหมือนกับบัตรเครดิตซิตี้ ที่ท่านถืออยู่ เมื่อท่านเปิดใช้งานบัตรฯ ใบใหม่ บัตรซิตี้เดิมจะถูกยกเลิกทันที

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้คะแนนสะสมทั้งหมดในบัตรเครดิตซิตี้ที่มีอยู่ต่อไปได้ และสามารถชำระเงินสำหรับยอดคงค้าง (ถ้ามี) ในบัตรเครดิตซิตี้ที่ถูกยกเลิกโดยใช้หมายเลขบัตรเครดิตใบเดิมในการชำระเงินผ่านช่องทางตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร หากท่านมีที่อยู่มากกว่า 1 ที่อยู่ ธนาคารจะใช้ที่อยู่ที่อัปเดตล่าสุดในการจัดส่งเอกสารสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ของท่านที่ถูกโอนย้ายมา หรือหากท่านมีผลิตภัณฑ์กับยูโอบีอยู่ก่อน (ถ้ามี) จะยึดตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับยูโอบี ธนาคารขอแนะนำให้ท่านอัปเดตที่อยู่จัดส่งเอกสารหลักของท่านให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถรับใบแจ้งยอดบัญชีและการแจ้งเตือนสำคัญอย่างครบถ้วน

วันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมของบัตรเสริมจะเป็นวันเดียวกับบัตรหลักหลังจากโอนย้าย ในกรณีที่มีการชำระค่าธรรมเนียมบัตรเสริมไปแล้วก่อนการโอนย้าย ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในปีนี้ โดยลูกค้าสามารถชำระค่าธรรมเนียมวันเดียวกับบัตรหลักในปีถัดไป

ขณะนี้บริการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ จากบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ยังไม่มีให้บริการ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านแอป UOB TMRW เข้าบัญชีเงินฝากยูโอบี และเลือกเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ของท่านแทนได้

วิธีการคำนวนคะแนนสะสมพิเศษประจำปีหลังจากการโอนย้ายจะนับจากวันที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ เนื่องจากข้อจำกัดในการโอนย้ายข้อมูลลูกค้า

วงเงินบัตรเครดิตของท่านยังคงเหมือนเดิม และสำหรับท่านที่มีทั้งบัตรเครดิตซิตี้และยูโอบี ธนาคารจะรวมวงเงินซิตี้และยูโอบีของท่านเป็นวงเงินใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการอนุมัติวงเงินให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิต ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยธนาคารยูโอบีจะทบทวนการใช้บริการและวงเงินบัตรเครดิตของท่านภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันโอนย้าย และปรับปรุงวงเงินบัตรเครดิตของท่านตามเกณฑ์ภายในที่ธนาคารยูโอบีกำหนด  ซึ่งจะมีผลรวมถึงวงเงินบัตรเครดิตทุกบัญชีของท่านที่มีกับธนาคารยูโอบีในขณะนั้น 

หากท่านมีความประสงค์ขอเพิ่มวงเงินหลังการโอนย้าย กรุณาติดต่อสาขาหรือศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร โทร 0-2285-1555 และนำสลิปเงินเดือนไปแสดงเพื่อปรับปรุงรายได้ให้เป็นปัจจุบัน หรือคงมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (AUM) เพื่อรักษาระดับวงเงินบัตรเครดิตของท่าน

บัตรเครดิตซิตี้
โปรดมั่นใจได้ว่าท่านสามารถใช้บัตรเครดิตซิตี้ที่มีอยู่ได้ตามปกติจนกว่าธนาคารยูโอบีจะส่งบัตรใหม่ไปให้ท่านตั้งแต่ ส.ค. 67 เป็นต้นไป โดยท่านยังคงเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ คะแนนสะสม ของรางวัล และสิทธิพิเศษได้อย่างต่อเนื่อง

วันที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริมจะปรับเป็นวันเดียวกับบัตรหลักของท่าน (ในกรณีที่วันชำระค่าธรรมเนียมต่างกัน) ในกรณีที่ท่านชำระค่าธรรมเนียมบัตรเสริมเข้ามาในปีนี้แล้ว วันที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริมจะถูกปรับเปลี่ยนในปีถัดไป

ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีได้ที่หมายเลข02 285 1555นอกจากนี้ท่านสามารถใช้บริการแชทบอท หรือแชทกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

ท่านจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชี 1 ครั้งต่อเดือน ซึ่งใบแจ้งยอดบัญชีดังกล่าวจะมีรายละเอียดทุกรายการธุรกรรมและรายการใช้จ่ายจากการใช้บัตรเครดิตทุกใบในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงรายการผ่อนชำระของท่านที่จะโอนย้ายไปยังบัญชีบัตรเครดิตยูโอบี ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงค้างได้จากใบแจ้งยอดบัญชีที่ทางธนาคารส่งให้

ในกรณีที่บัญชีบัตรเครดิตยูโอบีของท่านไม่มียอดใช้จ่าย หรือไม่มียอดทำธุรกรรมอื่นใดภายใน 1 รอบบัญชีบัตร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการส่งใบแจ้งยอดบัญชีจนกว่าบัญชีบัตรจะมีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง

ธนาคารยูโอบีเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นความลับ ธนาคารยูโอบีจะยกเลิกการส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF ผ่านทางอีเมล 

ในกรณีที่ท่านได้สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลกับซิตี้ ท่านจะไม่ได้รับไฟล์ใบแจ้งยอดบัญชีแนบไปทางอีเมล หรืออีเมลสำหรับแจ้งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไป แต่จะได้รับ SMS แจ้งเมื่อใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารยูโอบี  พร้อมให้ตรวจสอบได้ผ่านทางแอป UOB TMRW

หากท่านมีบัญชีบัตรเครดิตกับธนาคารยูโอบีอยู่แล้ว ใบแจ้งยอดบัญชีจะเป็นไปตามรูปแบบที่ท่านเลือกไว้กับธนาคารยูโอบี 

หากท่านไม่มีบัตรเครดิตยูโอบี ท่านจะยังคงได้รับใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านสามารถลงทะเบียนและสมัครใช้บริการแอป UOB TMRW เพื่อเรียกดูและดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยต่อบัญชีของท่าน ธนาคารจะยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งยอดผ่านทางอีเมลในรูปแบบ PDF ที่ท่านเคยได้รับจากซิตี้

ในกรณีที่ท่านเลือกรับใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบกระดาษ ท่านจะยังคงได้รับใบแจ้งยอดในรูปแบบเดิม และสามารถลงทะเบียนแอป UOB TMRW เพื่อเรียกดูและดาวน์โหลดข้อมูลใบแจ้งยอดบัญชีได้เช่นกัน

ในกรณีที่ลูกค้ามีที่อยู่มากกว่า 1 ข้อมูล ธนาคารจะเลือกที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่อัปเดตล่าสุดสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ของท่านที่ถูกโอนย้ายมา หรือหากท่านมีผลิตภัณฑ์กับยูโอบีอยู่ก่อน (ถ้ามี) ธนาคารจะยึดตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับยูโอบี โดยขอแนะนำให้ท่านอัปเดตที่อยู่จัดส่งเอกสารหลักของท่านให้เป็นปัจจุบัน ผ่านแอปUOB TMRW หรือศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร โทร 0-2285-1555 เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถรับใบแจ้งยอดบัญชีและการแจ้งเตือนสำคัญต่าง ๆ

สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับบัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิต ระบบยังไม่รองรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส โดยท่านสามารถสมัครบริการผ่านบัตรเครดิตยูโอบีเป็นการทดแทน ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับค่าสาธารณูปโภคผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะหักค่าบริการครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายน 2567 ยกเว้นการหักค่าบริการของ 3BB และบริการของกลุ่มทรู ซึ่งจะหักผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตครั้งสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2567

ท่านสามารถใช้บริการ UOB LINE Connect เพียงค้นหา @uobthai และลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตยูโอบี บัตรกดเงินสดยูโอบีแคชพลัส หรือบัตรเครดิตซิตี้ เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมดังนี้

 1. เช็กและแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด
 2. แจ้งเตือนทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการ UOB LINE Connect ด้วยหมายเลขบัตรเครดิตซิตี้เดิม บัตรเครดิตยูโอบี หรือหมายเลขบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส

การชำระเงิน

ยอดเงินค้างชำระในบัตรเครดิตซิตี้ และ/หรือ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
chevron

ยอดเงินค้างชำระในบัตรเครดิตซิตี้ และ/หรือ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ของท่าน รวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ (หากมี) ทั้งบัญชีบัตรหลักและบัตรเสริม และ/หรือบัญชีสินเชื่อรีไรท์ (สินเชื่อศุภฤกษ์) จะยังคงเดิมอยู่ในบัตรเครดิตซิตี้ และ/หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตเดิมของท่าน (แล้วแต่กรณี)

หากท่านต้องการชำระเงินโดยใช้คิวอาร์โค้ด หรือบาร์โค้ดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีเดิมที่ออกโดยซิตี้ ท่านยังคงสามารถชำระได้ ผ่านช่องทางต่อไปนี้ ในวันที่ 22 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

 • ชำระผ่านโมบายล์ แบงก์กิ้ง หรืออินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้งของทุกธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์
 • ชำระผ่านจุดให้บริการรับชำระ ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์, โลตัส, เคาน์เตอร์ เซอร์วิส, เอ็มเปย์ และตู้รับฝากเงินทรูมันนี่ (ใช้เวลา 2 วันทำการในการได้รับวงเงินคืนหลังการชำระ)

หลังจากที่ท่านได้รับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดจากธนาคารยูโอบี ท่านจะสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางที่ธนาคารยูโอบีกำหนด ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ช่องทางซึ่งท่านสามารถเลือกชำระยอดแต่ละบัญชีตามจำนวนที่ท่านต้องการได้เอง

 • แอปพลิเคชัน UOB TMRW, UOB Personal Internet Banking (PIB), เครื่องเอทีเอ็ม และเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติของธนาคารยูโอบี
 • ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี (Direct Debit)

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ช่องทางซึ่งต้องใช้คิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ด
ในการชำระเงิน กรณีท่านมีบัตรเครดิตมากกว่า 1 บัญชี ธนาคารจะจัดสรรยอดชำระเงินในแต่ละบัญชีให้กับท่าน

 • ชำระผ่านโมบายล์ แบงก์กิ้ง หรือ อินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้งของทุกธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์
 • ชำระที่สาขาของธนาคารยูโอบี
 • ชำระผ่านจุดให้บริการรับชำระ ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์, โลตัส, เคาน์เตอร์ เซอร์วิส, เอ็มเปย์ และตู้รับฝากเงินทรูมันนี่ (ใช้เวลา 2 วันทำการในการได้รับวงเงินคืนหลังการชำระ)

ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตฉบับใหม่ เมื่อดำเนินการขอกู้เงินจำนวนใหม่ หรือขอเพิ่มวงเงิน และ/หรือการสมัครใหม่

ลูกค้าที่มีรายการผ่อนชำระอยู่แล้ว จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ โดยสามารถชำระยอดเรียกเก็บในทุกๆ เดือนได้ตามปกติ

สำหรับการใช้บัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต ท่านสามารถใช้บริการผ่อนชำระค่าสินค้า ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการอีกครั้ง ผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน UOB i-Plan แบบที่ผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบดอกเบี้ยเอง ผ่านบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ที่ธนาคารจะจัดส่งให้ท่าน

ท่านได้รับบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน จนถึงเดือนพฤษภาคม 2567

ท่านสามารถเลือกชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือเลือกผ่อนชำระในอัตราขั้นต่ำ

 • ในกรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตหลัก 1 ใบ กรุณาระบุหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน เมื่อชำระค่าใช้จ่ายตามช่องทางที่ธนาคารแจ้งไว้
 • ในกรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตหลักมากกว่า 1 ใบ กรุณาระบุหมายเลขบัตรเครดิตใบใดใบหนึ่งของท่านเพียงหมายเลขเดียว

ในกรณีที่ชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือชำระผ่านช่องทางการให้บริการของพันธมิตรอื่นๆ ของธนาคาร ธนาคารจะคำนวณการตัดบัญชีบัตรเครดิตแต่ละใบของท่านตามลำดับ โดยเลือกชำระบัตรที่มีสถานะค้างชำระนานกว่าก่อน หากสถานะค้างชำระเท่ากัน ธนาคารจะชำระบัตรที่ลูกค้าระบุหมายเลขมาก่อน กรุณาระบุหมายเลขบัตรฯ และจำนวนเงินที่ต้องการชำระของบัตรฯ แต่ละใบเมื่อท่านทำรายการ
 
ในกรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตหลักมากกว่า 1 ใบ และต้องการที่จะเจาะจงการชำระเงินให้กับบัตรฯ ใบใดใบหนึ่ง ธนาคารแนะนำให้ชำระผ่านแอป UOB TMRW หรือผ่าน UOB Personal Internet Banking (PIB) เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติของธนาคารยูโอบี หรือชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี (Direct Debit) โดยธนาคารจะคำนวณตัดบัญชีตามบัตรเครดิตแต่ละใบที่ท่านระบุ

เนื่องจากขณะนี้ทางธนาคารยังไม่มีบริการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับค่าสาธารณูปโภคผ่านบัญชียูโอบี แคชพลัส ธนาคารขอแนะนำให้ท่านสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับค่าสาธารณูปโภคใหม่ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โดยบริการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับค่าสาธารณูปโภคผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะหักค่าบริการครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายน 2567 ยกเว้นการหักค่าบริการของ การประปานครหลวง และบริการของกลุ่มทรู ซึ่งจะหักผ่านบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิตครั้งสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2567

ทั้งนี้ ทางธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบเพื่อให้สามารถรองรับบริการนี้ได้ในอนาคต

ท่านสามารถทำรายการ UOB PayAnything (เดิมคือ Citi PayAll) ผ่านบัตรเครดิตของท่าน ผ่านช่องทาง UOB LINE Connect เพียงเลือก ‘บริการลูกค้าบัตรเครดิต’ ต่อด้วย ‘UOB PayAnything’ ที่แถบเมนูด้านล่าง

ทั้งนี้ บริการ PayAnything ยังไม่สามารถให้บริการกับลูกค้ายูโอบี แคชพลัส

ธนาคารจะทยอยจัดส่งบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส เพื่อใช้ทดแทนบัตรกดเงินสดของบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ให้ท่านตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะเบิกถอนเงินสดในระหว่างการรอรับบัตรยูโอบี แคชพลัสใบใหม่จากธนาคาร ท่านสามารถติดต่อทำรายการ ได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขาโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการยืนยันตัวตน หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร 

ในระหว่างนี้หากท่านยังมียอดคงค้างชำระสะสมอยู่ที่บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ท่านยังคงสามารถทำการชำระยอดคงค้างผ่านหมายเลขบัญชีบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิตใบเดิมของท่านได้ตามปกติ จนกว่าท่านจะได้รับบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส เพื่อใช้ทดแทนบัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต

วันที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริมจะปรับเป็นวันเดียวกับบัตรหลักของท่าน (ในกรณีที่วันชำระค่าธรรมเนียมต่างกัน) หลังจากการโอนย้ายบัญชี

ในกรณีที่ท่านชำระค่าธรรมเนียมบัตรเสริมเข้ามาในปีนี้แล้ว วันที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริมจะถูกปรับเปลี่ยนในปีถัดไป โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลหลังจากการโอนถ่ายข้อมูลเสร็จสิ้น

ท่านจะสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา สำหรับบริการหักเงินฝากอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคารซิตี้แบงก์ บริการดังกล่าวจะถูกโอนย้ายไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบีของท่านโดยอัตโนมัติ

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าสามารถแลกคะแนนสะสมได้ผ่านช่องทางใด
chevron

ท่านจะสามารถแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทางของธนาคารยูโอบี ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ใบเดิม หรือบัตรเครดิตที่ธนาคารยูโอบีออกให้เป็นการทดแทน โดยช่องทางแลกคะแนนสะสม มีดังนี้ แอปพลิเคชัน UOB TMRW เมนู Rewards+, UOB LINE Connect และ เว็บไซต์ www.uob.co.th/rewards 

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คะแนนสะสมทั้งหมดจากบัตรเครดิตซิตี้ของท่านจะถูกโอนมายังธนาคารยูโอบีและคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายทั้งก่อนและหลังการโอนย้ายจะไม่มีวันหมดอายุ

ท่านจะสามารถแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทางของธนาคารยูโอบี ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ใบเดิมหรือบัตรเครดิตที่ธนาคารยูโอบีออกให้เป็นการทดแทน โดยช่องทางแลกคะแนนสะสมมีดังนี้ แอป UOB TMRW เมนู Rewards+, UOB LINE Connect และ เว็บไซต์ www.uob.co.th/rewards

โดยยอดคะแนนสะสมคงเหลือในบัตรหลักและบัตรเสริมจะยังคงเดิม และไม่มีวันหมดอายุ

คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดคงเหลือ รวมทั้งคะแนนที่ท่านเริ่มสะสมใหม่หลังการโอนถ่ายข้อมูลจะโอนมาเป็นคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด จะเป็นคะแนนในอัตราเดิมและจะไม่มีวันหมดอายุเช่นเคย คะแนนสะสมคงเหลือจะถูกโอนไปยังบัตรเครดิตยูโอบีใบใหม่ของท่านโดย 1 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด จะเทียบเท่ากับ 1 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด

ธนาคารขอแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดแอป UOB TMRW โดยเร็วที่สุด ผ่าน Play Store, App Store และ App Gallery โดยค้นหาคำว่า UOB TMRW Thailand

One Bill / Pay Bills / Recurring

กรณีที่ลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้เคยลงทะเบียนใช้บริการหักชำระค่าสาธารณูปโภคโดยอัตโนมัติ(One Bill) ผ่านบัตรเครดิต หลังการจากโอนย้ายบัญชี ลูกค้าต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?
chevron

บริการหักชำระค่าสาธารณูปโภคโดยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตซิตี้ (One Bill) จะถูกโอนย้ายไปยังบัตรเครดิตยูโอบีโดยอัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่ต้องทำการสมัครใหม่

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

บริการหักชำระค่าสาธารณูปโภคโดยอัตโนมัติที่โอนย้ายมา รวมถึงการชำระเงินให้ผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

 1. การไฟฟ้านครหลวง
 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 3. การประปานครหลวง
 4. บริษัท โทรคมนาคม​แห่งชาติ​ ​จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน))
 5. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))
 6. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 7. บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
 8. บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด
 9. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 10. บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
 12. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 13. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)*

*หมายเหตุ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิตในการหักชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตอัตโนมัติของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร.1373

สำหรับบริการหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตที่ลูกค้าเคยสมัครด้วยตนเอง ที่ต้องให้รายละเอียดวันหมดอายุบัตร และ/หรือ หมายเลขรหัส CVV ในขั้นตอนการลงทะเบียนชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Lazada, Netflix, App Store, Playstore, Agoda, True Wallet เป็นต้น เมื่อลูกค้าได้รับบัตรเครดิตใบใหม่จากยูโอบี ลูกค้าจำเป็นต้องอัปเดตวันหมดอายุบัตร และ/หรือ หมายเลขรหัส CVV ใหม่กับผู้ให้บริการต่างๆ โดยตรง

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี:
+662-285-1555