สิ่งที่คุณต้องรู้
เกี่ยวกับประกัน

  

คำถามที่พบบ่อย
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนพิทักษ์สินเชื่อของบริษัท พรูเด็นเชียลฯ ได้จากที่ใด
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากจดหมายที่ธนาคาร และบริษัทพรูเด็นเชียลฯ ส่งให้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 หนังสือรับรองการเอาประกันภัยที่ บริษัท พรูเด็นเชียลฯ จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทางธนาคาร ภายใน 30 วัน หลังกรมธรรม์มีผลบังคับ ท่านสามารถติดต่อพรูเด็นเชียล คอลเซ็นเตอร์ ได้ที่ โทร. 1621 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 – 19:00 น. และวันเสาร์ เวลา 08:30 – 16:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือทางอีเมล hotline@prudential.co.th


หากทำรายการผ่าน QR Code ไม่สำเร็จ ระบบขึ้นข้อความว่าระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

ตรวจสอบว่าท่านกรอกหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ได้แจ้งไว้กับธนาคารหรือไม่ หากหมายเลขโทรศัพท์ไม่ตรงกับในระบบของธนาคาร จะไม่สามารถดำเนินการผ่าน QR Code ได้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร


หากท่านแจ้งความไม่ประสงค์ในการโอนย้าย จะเกิดอะไรขึ้นกับแผนพิทักษ์สินเชื่อเครดิตชิลด์เดิม ที่รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด

ความคุ้มครองของแผนพิทักษ์สินเชื่อเครดิตชิลด์เดิม จะสิ้นสุดลงใน 30 วัน นับจากวันที่ บริษัท อลิอันซ์ฯ เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยครั้งสุดท้าย

ตัวอย่าง: หากมียอดเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของแผนพิทักษ์สินเชื่อเครดิตชิลด์พลัสเดิม จาก บริษัท อลิอันซ์ฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ดังนั้น ความคุ้มครองจะสิ้นสุดในวันที่ 29 เมษายน 2567สามารถเรียกร้องผลประโยชน์จากแผนพิทักษ์สินเชื่อเครดิตชิลด์เดิมได้หรือไม่

ความคุ้มครองของแผนพิทักษ์สินเชื่อเครดิตชิลด์เดิม จะสิ้นสุดลงใน 30 วัน นับจากวันที่ บริษัท อลิอันซ์ฯ เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยได้ครั้งสุดท้าย

ท่านยังคงสามารถเรียกร้องผลประโยชน์จากแผนพิทักษ์สินเชื่อเครดิตชิลด์จาก บริษัท อลิอันซ์ฯ ได้ หากเหตุที่ได้รับความคุ้มครองเกิดขึ้นในขณะที่สัญญายังมีผลบังคับ โดยติดต่อ บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2635-5000 ต่อ 4204 ภายในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 น.

แผนพิทักษ์สินเชื่อ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนพิทักษ์สินเชื่อของบริษัท พรูเด็นเชียลฯ ได้จากที่ใด
chevron

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากจดหมายที่ธนาคาร และบริษัทพรูเด็นเชียลฯ ส่งให้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 หนังสือรับรองการเอาประกันภัยที่ บริษัท พรูเด็นเชียลฯ จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทางธนาคาร ภายใน 30 วัน หลังกรมธรรม์มีผลบังคับ ท่านสามารถติดต่อพรูเด็นเชียล คอลเซ็นเตอร์ ได้ที่โทร. 1621 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 – 19:00 น. และวันเสาร์ เวลา 08:30 – 16:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือทางอีเมล hotline@prudential.co.th

ตรวจสอบว่าท่านกรอกหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ได้แจ้งไว้กับธนาคารหรือไม่ หากหมายเลขโทรศัพท์ไม่ตรงกับในระบบของธนาคาร จะไม่สามารถดำเนินการผ่าน QR Code ได้ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ 1588 ตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารจะนำส่งข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นตามกฎหมาย และการรับประกันของท่านไปยัง บริษัท พรูเด็นเชียลฯ เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองการเอาประกันภัยฉบับใหม่ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านได้รับความคุ้มครองจากแผนพิทักษ์สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ของธนาคาร www.uob.co.th/privacy-notice

ความคุ้มครองของแผนพิทักษ์สินเชื่อเครดิตชิลด์เดิม จะสิ้นสุดลงใน 30 วัน นับจากวันที่ บริษัท อลิอันซ์ฯ เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยครั้งสุดท้าย

ตัวอย่าง: หากมียอดเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของแผนพิทักษ์สินเชื่อเครดิตชิลด์พลัสเดิม จาก บริษัท อลิอันซ์ฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ดังนั้น ความคุ้มครองจะสิ้นสุดในวันที่ 29 เมษายน 2567

ความคุ้มครองของแผนพิทักษ์สินเชื่อเครดิตชิลด์เดิม จะสิ้นสุดลงใน 30 วัน นับจากวันที่ บริษัท อลิอันซ์ฯ เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยได้ครั้งสุดท้าย

ท่านยังคงสามารถเรียกร้องผลประโยชน์จากแผนพิทักษ์สินเชื่อเครดิตชิลด์จาก บริษัท อลิอันซ์ฯ ได้ หากเหตุที่ได้รับความคุ้มครองเกิดขึ้นในขณะที่สัญญายังมีผลบังคับ โดยติดต่อ บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2635-5000 ต่อ 4204 ภายในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 น.

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี:
+662-285-1555