สิ่งที่คุณต้องรู้
เกี่ยวกับธนบดีธนกิจ

  

คำถามที่พบบ่อย

จะมีการเปลี่ยนแปลงในบัญชีการลงทุนของลูกค้าหลังจากการโอนย้ายธุรกิจหรือไม่
หมายเลขบัญชีการลงทุนของท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 โดยธนาคารได้แจ้งหมายเลขบัญชีฯ ใหม่กับท่านโดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์แล้ว โปรดทราบว่าราคาต่อหน่วย และการคำนวณผลกำไร/ขาดทุนของพอร์ตฯ ของท่านที่ยูโอบีอาจแตกต่างจากที่ซิตี้เล็กน้อยจากการปัดเศษของจุดทศนิยมลูกค้าสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าบัญชีการลงทุนได้ถูกโอนย้ายมาอย่างครบถ้วน (เช่น จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครอง)
ซิตี้ได้ทำการสรุปยอดบัญชีการลงทุนและส่งให้กับท่านก่อนที่ข้อมูลบัญชีการลงทุนของท่านได้ถูกโอนย้ายไปยังระบบของยูโอบี หลังจากการโอนย้ายระบบเสร็จสิ้น ยูโอบีจะส่งจดหมายเพื่อยืนยันการโอนย้ายบัญชีสำเร็จพร้อมกับรายละเอียดบัญชีลงทุนใหม่ของท่านที่ยูโอบี ซึ่งจะมีรายละเอียดหมายเลขบัญชีลงทุนและสรุปรายการหน่วยลงทุนของท่านช่วงปลายเดือน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลหน่วยลงทุนของท่านจากจดหมายทั้งสองฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ซิตี้โมบายล์แอปและเว็บไซต์ซิตี้แบงก์จะไม่สามารถใช้ดูบัญชีลงทุนของท่านได้ภายหลังการโอนย้ายธุรกิจเสร็จสิ้น ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW ได้

คลิกที่นี่ เพื่อชมวีดีโอสาธิตวิธีตรวจสอบข้อมูลพอร์ตการลงทุนของท่านที่ยูโอบี มีแนวทางในการจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างไร และแนวทางในการให้คำปรึกษาการบริหารความมั่งคั่งเป็นอย่างไร
เราตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนพอร์ตการลงทุนเพื่อช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางการเงิน นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญในการคุ้มครองความมั่งคั่งของท่านโดยการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพอร์ตของท่านให้ไปถึงเป้าหมายในกรณีที่ลูกค้ามีการลงทุนในตราสารหนี้กับซิตี้ จะสามารถถือตราสารหนี้ต่อไปจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนได้หรือไม่
ท่านสามารถถือตราสารหนี้และรับดอกเบี้ยจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดบัญชีการลงทุนที่โอนย้ายมายังยูโอบีได้อย่างไร
หมายเลขบัญชีการลงทุนของท่านได้มีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 21 เมษายน 2567 โดยธนาคารได้แจ้งหมายเลขบัญชีใหม่ของท่านให้ทราบโดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถดูรายละเอียดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW ได้แล้ว ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลการถือหน่วยลงทุนทั้งหมดของท่านจะปรากฏบนแอป UOB TMRW ภายในวันที่ 28 เมษายน   

คลิกที่นี่ เพื่อชมวีดีโอแนะนำพิเจอร์สำคัญสำหรับการลงทุน

การลงทุนทั่วไป

ในกรณีที่ลูกค้ามีการลงทุนในตราสารหนี้กับซิตี้ จะสามารถถือตราสารหนี้ต่อไปจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนได้หรือไม่
chevron
ท่านสามารถถือตราสารหนี้และรับดอกเบี้ยจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา ซิตี้ได้ยกเลิกการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนให้กับท่าน โดยข้อมูลที่ท่านไดรับ ณ ปัจจุบัน เป็นข้อมูลจากกลุ่มธนาคารยูโอบี ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่เว็บไซต์กลุ่มธนาคารยูโอบี บัญชีไลน์ทางการของ Wealth Banking และ Privilege Banking หรือผ่านอีเมลที่จัดส่งโดยธนาคารยูโอบี
เราตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนพอร์ตการลงทุนเพื่อช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางการเงิน นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญในการคุ้มครองความมั่งคั่งของท่านโดยการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพอร์ตของท่านให้ไปถึงเป้าหมาย

ซิตี้จะทำการสรุปยอดบัญชีการลงทุนและส่งให้กับท่านก่อนที่ข้อมูลบัญชีการลงทุนของท่านจะถูกโอนย้ายไปยังระบบของยูโอบี หลังจากการโอนย้ายระบบเสร็จสิ้น ยูโอบีจะส่งจดหมายเพื่อยืนยันการโอนย้ายบัญชีสำเร็จพร้อมกับรายละเอียดบัญชีลงทุนใหม่ของท่านที่ยูโอบี ซึ่งจะมีรายละเอียดหมายเลขบัญชีลงทุนและสรุปรายการหน่วยลงทุนของท่านช่วงปลายเดือน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลหน่วยลงทุนของท่านจากจดหมายทั้งสองฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ซิตี้โมบายล์แอปและเว็บไซต์ซิตี้แบงก์จะไม่สามารถใช้ดูบัญชีลงทุนของท่านได้ภายหลังการโอนย้ายธุรกิจเสร็จสิ้น ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW ได้

คลิกที่นี่ เพื่อชมวีดีโอสาธิตวิธีตรวจสอบข้อมูลพอร์ตการลงทุนของท่าน

หากท่านไม่ได้แจ้งปิดบัญชีลงทุนของท่านก่อนการโอนย้าย บัญชีการลงทุนของท่านจะได้รับการโอนย้ายไปยังยูโอบี โดยธนาคารยูโอบีจะแจ้งให้ท่านทราบทางจดหมายเกี่ยวกับการโอนย้าย ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดหมายเลขบัญชีลงทุนของท่านทั้งหมดเมื่อการโอนย้ายไปยังยูโอบีเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ท่านจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชี ณ ช่วงการโอนย้ายเพื่อตรวจสอบหน่วยลงทุนที่ท่านถือ

ท่านสามารถทำธุรกรรมผ่านการบันทึกเสียงสนทนาหรือแอปพลิเคชัน UOB TMRW ได้ตามปกติ โดยขอให้ท่านวางใจว่าธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

คลิกที่นี่ เพื่อชมวีดีโอสาธิตการซื้อ-ขายกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW 

ท่านไม่สามารถทำรายการซื้อ-ขายผ่าน Authorization Corner ได้ขณะนี้ โดยท่านสามารถทำรายการซื้อ-ขายกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW ได้ตามปกติ โดยขอให้ท่านวางใจว่าธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

คลิกที่นี่ เพื่อชมวีดีโอสาธิตการซื้อ-ขายกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW 

การลงทุนในกองทุนรวม

ได้มีการเปลี่ยนแปลงในบัญชีการลงทุนของลูกค้าหลังจากการโอนย้ายบัญชีหรือไม่
chevron

หมายเลขบัญชีการลงทุนของท่านได้เปลี่ยนแปลงเป็นหมายเลขบัญชีใหม่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 ธนาคารได้แจ้งหมายเลขบัญชีฯ ใหม่กับท่านแล้ว โดยจัดส่งทางไปรษนีย์ โปรดทราบว่าราคาต่อหน่วย และการคำนวณผลกำไร/ขาดทุนของพอร์ตฯ ของท่านที่ยูโอบีอาจแตกต่างจากที่ซิตี้เล็กน้อยจากการปัดเศษของจุดทศนิยม

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลังวันโอนย้ายบัญชี ลูกค้าสามารถใช้บริการเว็บไซต์ซิตี้แบงก์และซิตี้โมบายล์แอป เพื่อดูข้อมูลการลงทุนของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
chevron

เว็บไซต์ซิตี้แบงก์ และซิตี้โมบายล์แอปได้ยุติการให้บริการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 20.00 น. โดยท่านสามารถดูข้อมูลการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW 

หมายเลขบัญชีการลงทุนของท่านได้ถูกเปลี่ยนเป็นหมายเลขบัญชีใหม่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 ท่านสามารถดูรายละเอียดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลการถือหน่วยลงทุนบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดของท่านจะปรากฏบนแอป UOB TMRW ภายในวันที่ 28 เมษายน   

คลิกที่นี่ เพื่อชมวีดีโอแนะนำพิเจอร์สำคัญสำหรับการลงทุน

หากแบบฟอร์ม W-8BEN ของท่านยังไม่หมดอายุ ท่านไม่ต้องลงลายมือชื่อใหม่

หลังโอนย้ายบัญชี รายการลงทุนต่อเนื่องของท่านยังคงดำเนินการได้ตามปกติ โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากยูโอบี

กรณีที่ยูโอบีไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อนำมาซื้อหน่วยลงทุนในเดือนใดเดือนหนึ่ง ธนาคารจะไม่ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในเดือนนั้นๆ และเมื่อท่านนำเงินมาฝากในบัญชีในภายหลัง ธนาคารจะดำเนินการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ท่านอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

หลังโอนย้ายบัญชี ยูโอบีจะจัดส่งเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุนให้กับท่านในรูปแบบจดหมายส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับธนาคาร

นอกจากนี้ท่านสามารถดูรายการธุรกรรมจากบัญชีที่โอนย้ายมาย้อนหลังได้สูงสุด 365 วันผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

หลังโอนย้ายบัญชี บัญชีการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศของท่านที่ถูกโอนย้ายมา จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการดังนี้

  • การจัดเก็บหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุนที่ใช้ลงทุนต่อจากดอกเบี้ยตราสารหนี้ต่างประเทศ (Coupon Reinvestment) จะถูกบันทึกแยกออกมาจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ ทั่วไป
  • ใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของตราสารหนี้ต่างประเทศจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ แยกจากใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของบัญชีเงินฝากและกองทุนรวมของท่าน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีตราสารหนี้ต่างประเทศจะไม่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชัน UOB TMRW 
    ท่านสามารถติดต่อผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของท่านสำหรับรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม"

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี:
+662-285-1555