สิ่งที่คุณต้องรู้
เกี่ยวกับบริการดิจิทัล

  

คำถามที่พบบ่อย


คำสั่งโอนเงินระหว่างบัญชีและบริการชำระเงินอัตโนมัติ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีซิตี้จะถูกโอนย้ายไปที่บัญชียูโอบีด้วยหรือไม่
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ การตั้งโอนเงินและการตั้งรับโอนเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากซิตี้จะถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ยกเว้นคำสั่งการหักบัญชีในการชำระค่าบัตรเครดิตซิตี้ผ่านบัญชีเงินฝากซิตี้แบบอัตโนมัติจะถูกโอนไปยังธนาคารยูโอบีสำหรับลูกค้าที่ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) ขณะที่ยังเป็นลูกค้าธนาคารซิตี้แบงก์ เมื่อถูกโอนย้ายไปธนาคารยูโอบีแล้ว ลูกค้าจะยังคงได้รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปหรือไม่ หรือจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับใบแจ้งยอดบัญชีฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกครั้ง
สำหรับลูกค้าที่สมัครรับใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากซิตี้ ท่านจะยังคงได้รับใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารยูโอบีสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด

เพื่อความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ธนาคารยูโอบีจะยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีผ่านทางอีเมลในรูปแบบ PDF โดยท่านจะสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW เท่านั้น ซึ่งธนาคารจะส่ง SMS หรืออีเมลแจ้งให้ท่านทราบเมื่อใบแจ้งยอดบัญชีพร้อมให้ท่านเรียกดูรายละเอียดในแอป

สำหรับใบแจ้งยอดบัญชีของการลงทุน ธนาคารจะจัดส่งเอกสารในรูปแบบจดหมายไปยังที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร โดยท่านยังคงสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอสาธิตการเรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRWลูกค้าสามารถสมัครแอปพลิเคชัน UOB TMRW หรือ Personal Internet Banking (PIB) ได้อย่างไร
หากท่านเป็นผู้ใช้ปัจจุบันของแอปพลิเคชัน UOB TMRW ท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่มีอยู่ได้ตามปกติ
สำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ ท่านสามารถใช้หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และรหัสกดเงินสด (ATM PIN) ในการสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน UOB TMRW หรือ Personal Internet Banking (PIB) ได้ทันที คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอสาธิตวิธีสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน UOB TMRWสำหรับลูกค้าที่ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) ขณะที่เป็นลูกค้าซิตี้์ เมื่อถูกโอนย้ายไปยูโอบีแล้วจะยังคงได้รับ e-Statement ต่อไปหรือไม่ หรือจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

สำหรับลูกค้าที่สมัครรับใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากซิตี้ ท่านจะยังคงได้รับใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารยูโอบีสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด

เพื่อความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ธนาคารยูโอบีจะยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีผ่านทางอีเมลในรูปแบบ PDF โดยท่านจะสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW เท่านั้น ซึ่งธนาคารจะส่ง SMS หรืออีเมลแจ้งให้ท่านทราบเมื่อใบแจ้งยอดบัญชีพร้อมให้ท่านเรียกดูรายละเอียดในแอป

สำหรับใบแจ้งยอดบัญชีของการลงทุน ธนาคารจะจัดส่งเอกสารในรูปแบบจดหมายไปยังที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร โดยท่านยังคงสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอสาธิตการเรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ลูกค้ายังคงสามารถเข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์ และซิตี้โมบายล์แอป เพื่อทำรายการผ่านช่องทางออนไลน์ภายหลังการโอนย้ายธุรกิจได้หรือไม่
chevron

ซิตี้แบงก์ ออนไลน์ และซิตี้โมบายล์แอป ได้ยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ขอแนะนำแอปพลิเคชัน UOB TMRW คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ การตั้งโอนเงินและการตั้งรับโอนเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากซิตี้ได้ถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ยกเว้นคำสั่งการหักบัญชีในการชำระค่าบัตรเครดิตซิตี้ผ่านบัญชีเงินฝากซิตี้แบบอัตโนมัติจะถูกโอนไปยังธนาคารยูโอบี

สำหรับลูกค้าที่สมัครรับใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากซิตี้ ท่านจะยังคงได้รับใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารยูโอบีสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด 

เพื่อความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ธนาคารยูโอบีจะยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีผ่านทางอีเมลในรูปแบบ PDF โดยท่านจะสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW เท่านั้น ซึ่งธนาคารจะส่ง SMS หรืออีเมลแจ้งให้ท่านทราบเมื่อใบแจ้งยอดบัญชีพร้อมให้ท่านเรียกดูรายละเอียดในแอป

สำหรับใบแจ้งยอดบัญชีของการลงทุน ธนาคารจะจัดส่งเอกสารในรูปแบบจดหมายไปยังที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร โดยท่านยังคงสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอสาธิตการเรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

การเพิ่มวงเงินชั่วคราวมีให้บริการเฉพาะบัญชีบัตรเครดิตเท่านั้น ซึ่งสามารถทำรายการได้ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW สาขาธนาคารยูโอบี และศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

Personal Internet Banking (PIB) และแอปพลิเคชัน UOB TMRW

ลูกค้าสามารถสมัครแอปพลิเคชัน UOB TMRW หรือ Personal Internet Banking (PIB) ได้อย่างไร
chevron
หากท่านเป็นผู้ใช้ปัจจุบันของแอปพลิเคชัน UOB TMRW ท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่มีอยู่ได้ตามปกติ สำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ ท่านสามารถใช้หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และรหัสกดเงินสด (ATM PIN) ในการสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน UOB TMRW หรือ Personal Internet Banking (PIB) ได้ทันที
คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอสาธิตวิธีสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน UOB TMRW
ท่านไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของซิตี้โมบายล์แอปในการเข้าสู่ระบบ UOB TMRW หรือ Personal Internet Banking (PIB) ได้ทันที โดยท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่

ท่านสามารถใช้ชื่อและรหัสผ่านบัญชีออนไลน์ของธนาคารยูโอบี เพื่อเรียกดูบัญชีที่โอนย้ายมาจากธนาคารซิตี้แบงก์ เมื่อการโอนย้ายข้อมูลเสร็จสิ้น ในวันที่ 21 เม.ย. 67 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

ก่อนที่จะสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน UOB TMRW หรือ Personal Internet Banking ท่านจะต้องมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับธนาคารยูโอบีก่อน ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW หรือ Personal Internet Banking (PIB) ได้โดยตรง หรือเดินทางมาที่สาขา หากต้องการรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการสมัคร
หลังจากการโอนย้ายข้อมูลเสร็จสิ้น ท่านสามารถดูรายละเอียดบัญชีที่ถูกโอนมายังธนาคารยูโอบีผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW ได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเรียกดูผ่านแอปพลิเคชันได้ คลิกที่นี่ เพื่อชมวีดีโอวิธีการดูรายละเอียดบัญชีฯ
ในปัจจุบัน แอปพลิเคชัน UOB TMRW รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 13 หรือสูงกว่า และแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 9 หรือสูงกว่า
ท่านสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์แบงก์กิ้ง
ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UOB TMRW ผ่านทาง Huawei AppGallery

สำหรับการตั้งค่าแอปฯ ในการเข้าสู่ระบบด้วยใบหน้าหรือลายนิ้วมือ ลูกค้าสามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบครั้งแรก หรือสามารถตั้งค่าภายหลังล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว ดังนี้

  1. แตะที่ไอคอน 'โปรไฟล์'
  2. เลือก 'รหัสผ่าน และความปลอดภัย'
  3. เปิดใช้งาน Face หรือ Fingerprint
ปัจจุบันธนาคารยูโอบีให้บริการธุรกรรมบนมือถือกับลูกค้าบุคคลภายใต้แอปพลิเคชัน UOB TMRW และหยุดให้บริการผ่านแอป UOB Mighty แล้ว
ฟีเจอร์ UOB Access จะถูกนำมาใช้เมื่อท่านทำธุรกรรมบางรายการ ผ่านช่องทาง Personal Internet Banking (PIB) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรม

ท่านสามารถเปิดใช้งานบัตรเครดิตซิตี้หรือบัตรเดบิตซิตี้ บนแอปพลิเคชัน UOB TMRW หลังจากการโอนย้ายเสร็จสิ้น ในวันที่ 21 เม.ย. 67 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

ท่านจะสามารถแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทางของธนาคารยูโอบี ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ใบเดิม หรือบัตรเครดิตที่ธนาคารยูโอบีออกให้ เป็นการทดแทน โดยช่องทางแลกคะแนนสะสม มีดังนี้ แอปพลิเคชัน UOB TMRW เมนู Rewards+, UOB LINE Connect และเว็บไซต์ www.uob.co.th/rewards

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี:
+662-285-1555