สิ่งที่คุณต้องรู้
เกี่ยวกับการโอนย้ายธุรกิจ

  

คำถามที่พบบ่อย

การโอนย้ายบัญชีได้เสร็จสิ้นไปเมื่อไร

ธนาคารได้โอนย้ายบัญชีของท่านจากธนาคารซิตี้แบงก์มายังธนาคารยูโอบีเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 


ลูกค้าต้องมาดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมที่สาขาหลังการโอนย้ายบัญชีหรือไม่

ท่านไม่จำเป็นต้องติดต่อสาขาด้วยตัวเองเพื่อดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ หากท่านต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของท่าน หรือลงทะเบียนใช้งานแอป UOB TMRW ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาธนาคารยูโอบี หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อแอปUOB TMRW บนเว็บไซต์ธนาคารยูโอบี


มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือไม่ อย่างไร
ท่านสามารถใช้หมายเลขติดต่อซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588 ได้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีที่หมายเลข 0 2285 1555 


มีการเปลี่ยนแปลงอีเมลติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือไม่ อย่างไร
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป อีเมล citibankthailand@citi.com ได้ถูกยกเลิก ท่านสามารถติดต่อธนาคารยูโอบีได้ที่อีเมล uobcallcentre@uob.co.th
การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

การโอนย้ายบัญชีได้เสร็จสิ้นไปเมื่อไร
chevron

ธนาคารได้โอนย้ายบัญชีของท่านจากธนาคารซิตี้แบงก์มายังธนาคารยูโอบีเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 

ท่านสามารถใช้หมายเลขติดต่อซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588 ได้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2567 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีที่หมายเลข 0 2285 1555 

ท่านไม่จำเป็นต้องติดต่อสาขาด้วยตัวเองเพื่อดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ หากท่านต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของท่าน หรือลงทะเบียนใช้งานแอป UOB TMRW ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาธนาคารยูโอบี หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อแอปUOB TMRW บนเว็บไซต์ธนาคารยูโอบี

การสื่อสารและติดต่อ

มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือไม่ อย่างไร
chevron

ท่านสามารถใช้หมายเลขติดต่อซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588 ได้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2567 บริการซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง จะให้บริการเฉพาะการอายัติบัตรและบัญชี รวมทั้งการแจ้งบัตรหาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีที่หมายเลข 0 2285 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป อีเมล citibankthailand@citi.com จะถูกยกเลิก ภายหลังการโอนย้ายบัญชี ท่านสามารถติดต่อธนาคารยูโอบีได้ที่อีเมล uobcallcentre@uob.co.th

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี:
+662-285-1555