สิ่งที่คุณต้องรู้
เกี่ยวกับลูกค้าบุคคลธนกิจ

  

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้ายังคงสามารถทำรายการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มในประเทศและต่างประเทศผ่านบัตรเดบิตซิตี้ได้หรือไม่
ท่านยังคงสามารถทำรายการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มในประเทศและต่างประเทศผ่านบัตรเดบิตซิตี้ได้อย่างต่อเนื่อง


การหักบัญชีอัตโนมัติที่เชื่อมกับบัญชีของลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ การตั้งโอนเงินและการตั้งรับโอนเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากซิตี้ได้ถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567  เป็นต้นไป ยกเว้นคำสั่งการหักบัญชีในการชำระค่าบัตรเครดิตซิตี้ผ่านบัญชีเงินฝากซิตี้แบบอัตโนมัติได้ถูกโอนไปยังธนาคารยูโอบี หากท่านมีคำสั่งการหักบัญชีในการชำระค่าบัตรเครดิตซิตี้ผ่านบัญชีเงินฝากซิตี้โดยอัตโนมัติ ธนาคารได้ทำการเปลี่ยนบัญชีดังกล่าวให้เป็นบัญชีเงินฝากยูโอบีของท่านที่ได้โอนย้ายมาจากซิตี้แบงก์

ทั้งนี้ กรุณาใช้หมายเลขบัญชีเงินฝากยูโอบีใหม่ในการตั้งค่าการหักชำระค่าบริการอื่นๆ รวมถึงการตั้งโอนเงินหรือรับโอนเงินด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม


หากลูกค้ามีทั้งบัตรเดบิตซิตี้ และยูโอบี ลูกค้าจะต้องยกเลิกบัตรเดบิตซิตี้หรือไม่
ท่านไม่ต้องดำเนินการยกเลิกบัตรเดบิตซิตี้ ขณะนี้ท่านยังคงสามารถใช้บัตรเดบิตของทั้งสองธนาคารได้ตามปกติ


จะมีการเปลี่ยนแปลงกับการผูกบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์หรือไม่

ท่านจะสามารถรับเงินโอนเข้าบัญชียูโอบีใหม่ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขบัตรประชาชนที่ท่านได้ผูกไว้กับพร้อมเพย์ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติชื่อเจ้าของบัญชีและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าถือครองจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ท่านจะสามารถรับเงินโอนเข้าบัญชียูโอบีใหม่ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขบัตรประชาชนที่ท่านได้ผูกไว้กับพร้อมเพย์ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอสาธิตการโอน จ่าย พร้อมเพย์ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

ข้อมูลทั่วไป

ลูกค้ายังคงสามารถทำรายการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มในประเทศและต่างประเทศผ่านบัตรเดบิตซิตี้ได้หรือไม่
chevron

ท่านยังคงสามารถทำรายการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มในประเทศและต่างประเทศผ่านบัตรเดบิตซิตี้ได้อย่างต่อเนื่อง

ธนาคารได้ทำการจัดส่งจดหมายทางไปรษณีย์แจ้งหมายเลขบัญชีเงินฝากยูโอบีใหม่ให้ท่านทราบ โดยท่านสามารถเริ่มทำธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากยูโอบีได้ผ่านทุกช่องทางของยูโอบี

บัญชีเงินฝากซิตี้ของท่านได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นบัญชีเงินฝากยูโอบี โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีใหม่ของท่านได้จากหน้าประกาศสำคัญ ทั้งนี้ บัญชีใหม่ของท่านจะเป็นไปตามข้อกำหนดของบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ การตั้งโอนเงินและการตั้งรับโอนเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากซิตี้ได้ถูกยกเลิกเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 ยกเว้นคำสั่งการหักบัญชีในการชำระค่าบัตรเครดิตซิตี้ผ่านบัญชีเงินฝากซิตี้แบบอัตโนมัติได้ถูกโอนมายังธนาคารยูโอบี หากท่านมีคำสั่งการหักบัญชีในการชำระค่าบัตรเครดิตซิตี้ผ่านบัญชีเงินฝากซิตี้โดยอัตโนมัติ ธนาคารได้ทำการเปลี่ยนบัญชีดังกล่าวให้เป็นบัญชีเงินฝากยูโอบีของท่านที่ได้โอนย้ายมาจากซิตี้แบงก์

ทั้งนี้ กรุณาใช้หมายเลขบัญชีเงินฝากยูโอบีใหม่ในการตั้งค่าการหักชำระค่าบริการอื่นๆ รวมถึงการตั้งโอนเงินหรือรับโอนเงินด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง เพื่อทำการตั้งค่าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเมนูเงอนฝาก ตามด้วยบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศบนเว็บไซต์ธนาคาร

ท่านไม่ต้องดำเนินการยกเลิกบัตรเดบิตซิตี้ ท่านยังคงสามารถใช้บัตรเดบิตของทั้งสองธนาคารได้ตามปกติ

ท่านสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่ทุกสาขาของธนาคารยูโอบี

ท่านสามารถทำธุรกรรมได้ที่สาขาธนาคารยูโอบีทุกสาขา

สำหรับคำสั่งหักบัญชีอัตโนมัติที่ถูกยกเลิก ท่านจะต้องทำการติดต่อผู้รับเงินเพื่อจัดทำคำสั่งหักบัญชีใหม่ผ่านบัญชียูโอบีของท่าน

ท่านจะสามารถรับเงินโอนเข้าบัญชียูโอบีใหม่ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขบัตรประชาชนที่ท่านได้ผูกไว้กับพร้อมเพย์ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอสาธิตการโอน จ่าย พร้อมเพย์ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

ท่านสามารถใช้บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) สำหรับบัญชีเงินฝากยูโอบีได้ตามปกติ

ท่านสามารถใช้บัญชีเงินฝากยูโอบีเพื่อรับเงินโอนเข้าผ่านระบบ Bulk Payment (SMART) ได้ตามปกติ

ธนาคารยูโอบีจะนำลายเซ็นล่าสุดของท่านกับซิตี้มาให้ท่านใช้เพื่อทำธุรกรรมที่ยูโอบี

ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย

หากลูกค้าใช้บัตรเดบิตซิตี้ในการถอนเงินที่ตู้ ATM ของยูโอบี ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือไม่
chevron

ภายในประเทศ:

ท่านยังคงสามารถใช้บัตรเดบิตซิตี้ ถอนเงินสดได้ที่ทุกตู้ ATM ในประเทศ (รวมถึงตู้ ATM ของยูโอบี) ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารยูโอบี ศึกษารายละเอียด คลิก 

ต่างประเทศ:

  • สำหรับตู้ ATM ของซิตี้: ไม่มีค่าธรรมเนียม
  • สำหรับตู้ ATM ของยูโอบี: อาจมีค่าธรรมเนียม ท่านสามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอคืนค่าธรรมเนียม
  • สำหรับตู้ ATM อื่นๆ: มีค่าธรรมเนียม

สมุดเช็คและการชำระเงิน

ลูกค้าซิตี้สามารถซื้อแคชเชียร์เช็คได้หรือไม่
chevron

ท่านสามารถติดต่อธนาคารยูโอบีทุกสาขา เพื่อใช้บริการแคชเชียร์เช็ค (Cashier’s Cheque)

ธนาคารซิตี้แบงก์ได้หยุดการออกสมุดเช็คตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 และวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ถือเป็นวันสุดท้ายที่ลูกค้าสามารถเคลียร์ริ่งเช็คผ่านเช็คซิตี้แบงก์ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเปิดบัญชีกระแสรายวันและใช้บริการสมุดเช็คยูโอบีได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา

ท่านไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนสมุดเช็คซิตี้แบงก์ที่เหลือให้เป็นสมุดเช็คของธนาคารยูโอบีได้ ธนาคารซิตี้แบงก์ได้หยุดการออกสมุดเช็คตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 และวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ถือเป็นวันสุดท้ายที่ลูกค้าสามารถเคลียร์ริ่งเช็คผ่านเช็คซิตี้แบงก์ได้ ท่านสามารถเปิดบัญชีกระแสรายวันของธนาคารยูโอบีและใช้บริการสมุดเช็คได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา

ท่านสามารถฝากเช็คจากต่างธนาคารเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากยูโอบี

บริการบัญชีเงินฝาก

ลูกค้าซิตี้สามารถเปิดบัญชีเงินฝากยูโอบีที่ธนาคารซิตี้แบงก์สาขาเดิมหรือไม่
chevron

โดยท่านสามารถติดต่อสาขายูโอบี หรือผู้ดูแลบัญชีของท่าน เพื่อเปิดบัญชีกับยูโอบีได้โดยตรง หรือสามารถเปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW ได้เช่นกัน

บัญชีเงินฝากซิตี้เดิมของท่านได้ถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีเงินฝากยูโอบี โดยธนาคารได้ทำการแจ้งหมายเลขบัญชีใหม่ให้ท่านทราบล่วงหน้าผ่านจดหมายทางไปรษณีย์

สิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ของลูกค้าซิตี้โกลด์ และยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ในปี 2567 จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
chevron

สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ที่ท่านได้รับจะยังคงเดิมตามที่ได้เคยสื่อสารให้กับท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของสิทธิประโยชน์ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เว็บไซต์ธนาคารยูโอบีในหน้า UOB Privilege Banking และหน้า UOB Wealth Banking หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของท่าน/เจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีของท่าน

บริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ/ Citi Global Wallet

บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
chevron
ยูโอบีให้บริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศในทุกสกุลเงินที่ซิตี้ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ซิตี้ได้ยกเลิกบริการฝาก-ถอนธนบัตรสกุลเงินต่างประเทศ ในทุกสกุลเงิน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565

ขณะนี้ธนาคารยูโอบียังไม่มีบริการแลกเงินสกุลต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้บริการดังกล่าวได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา หรือติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน

ธนาคารได้หยุดให้บริการ Citibank Global Wallet ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นต้นไปสำหรับการถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มในต่างประเทศ และตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป สำหรับการใช้จ่าย ณ ร้านค้าหรือออนไลน์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ  

ท่านสามารถใช้บัตรเดบิตที่โอนย้ายมาเพื่อใช้จ่ายและเบิกเงินสดจากตู้เอทีเอ็มในต่างประเทศได้ โดยธนาคารจะหักยอดเงินจากบัญชียูโอบีสกุลเงินบาทที่ผูกกับบัตรเดบิตของท่านแทน

ในปัจจุบันยูโอบีไม่มีบริการฝากและ/หรือถอนเงินสดสกุลต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถฝากและ/หรือถอนด้วยเงินสกุลบาทจากบัญชีสกุลต่างประเทศของท่าน หรือใช้บริการโอนเงินอื่นๆ ของธนาคารได้

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

ลูกค้ายังสามารถใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศได้หรือไม่
chevron

หากท่านประสงค์รับเงินโอนจากต่างประเทศผ่านบัญชียูโอบี กรุณาแจ้งหมายเลขบัญชีเงินฝากและชื่อบัญชียูโอบีของท่าน พร้อมรหัส SWIFT code ของธนาคารยูโอบี ซึ่งคือ UOVBTHBK ให้แก่ผู้ส่งเงิน ทั้งนี้หมายเลขบัญชีซิตี้เดิมของท่าน จะไม่สามารถใช้รับเงินโอนได้อีกต่อไป โดยท่านจะสามารถรับเงินโอนผ่านบัญชีเงินฝากยูโอบีใหม่ของท่านได้

ในปัจจุบันยูโอบีไม่มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศประเภทได้รับเงินทันที (real-time) ท่านสามารถใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ Telegraphic Transfers (Swift Transfers)

SWIFT code ของธนาคารยูโอบีคือ UOVBTHBK

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี:
+662-285-1555