สิ่งที่คุณต้องรู้
เกี่ยวกับบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต

  

บัตรยูโอบี แคชพลัส เพื่อใช้ทดแทนบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

ข้อมูลสำคัญเตรียมความพร้อมก่อนการโอนย้าย

ขั้นตอนการทำรายการผ่านแอป UOB TMRW

ขั้นตอนการเปิดใช้งานบัตรผ่านเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

 • โทร 0 2285 1555 กด 4
 • กดหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขบัตรแคชพลัส 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #
 • ลูกค้าได้รับ OTP เพื่อนำมายืนยันตัวตน
 • กดหมายเลขบัตรแคชพลัส 16 หลัก และตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • ยืนยันตัวตนด้วยเลขจากวันเกิด (รหัส 8 หลัก) ยกตัวอย่างเช่น 01042013 ซึ่งมาจากเกิดวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2013
 • กด 1 เพื่อยืนยันการเปิดบัตร

ขั้นตอนการเบิกถอนเงินสด

ขั้นตอนการเบิกถอนเงินสด


 • 1
  ใส่รหัส ATM 4 หลัก
 • 2
  เลือก "ถอนเงิน"
 • 3
  เลือกจากบัญชี "บัตรเครดิต"
 • 4
  ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ
 • 5
  รับเงินสดทันที

รายละเอียดการโอนย้าย
chevron
 • ลูกค้าบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะสามารถใช้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ในประเทศได้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 20:00 น.
 • บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส โดยธนาคารจะเริ่มทยอยจัดส่งบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสให้กับลูกค้าตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 เป็นต้นไป กรณีที่ท่านต้องการเบิกถอนเงินสดระหว่างที่ท่านยังไม่ได้รับบัตรใหม่จากธนาคาร ท่านสามารถติดต่อสาขาธนาคารยูโอบี
 • ในระหว่างที่ท่านยังไม่ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีใหม่จากธนาคารยูโอบี ท่านสามารถทำการชำระยอดคงค้างสะสมของบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตได้โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งยอดบัญชีล่าสุดที่ท่านได้รับจากธนาคารซิตี้แบงก์ ผ่านทาง Mobile Banking หรือ Internet Banking ของทุกธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือศึกษาช่องทางชำระเงินอื่นๆได้ผ่านประกาศของธนาคาร

บริการจากบัตรกดเงินสด

ก่อนการโอนย้ายบัญชีมายูโอบี
(ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2567)

หลังการโอนย้ายบัญชีมายูโอบี
(ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

1). บริการด้านบัตรกดเงินสด

 • ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวงเงิน
 • บริการเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
 • บริการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตผ่านช่องทางซิตี้โมบายล์แอป ซิตี้แบงก์ ออนไลน์ และซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง ได้หยุดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567
 • เบิกเงินสดผ่านตู้ ATM
  • เบิกเงินสดผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศ หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 20:00 น. จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น.
  • เบิกเงินสดผ่านตู้ ATM ในประเทศ หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 20:00 น. จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น.
 • ท่านสามารถขอเพิ่มวงเงินสำหรับบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส เป็นการถาวรผ่านสาขาธนาคารยูโอบี และศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี
 • บริการเบิกเงินสดผ่านตู้ ATM จะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถทำรายการเบิกเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัสได้ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW ตู้ ATM ทั้งในและต่างประเทศ และศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

2). โปรแกรมเงินสดสั่งออนไลน์/เงินสดโทรสั่งได้

ท่านสามารถทำรายการเงินสดสั่งออนไลน์ (Click for Cash/Quick Cash) ผ่านซิตี้โมบายล์แอป ได้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น.

ส่วนรายการเงินสดโทรสั่งได้ (Call for Cash) รวมถึงการขอปิดยอดผ่อนก่อนกำหนด ผ่านซิตี้โฟนแบงก์กิ้งได้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น.

ท่านสามารถทำรายการเงินสดสั่งออนไลน์รวมถึงทำการปิดยอดผ่อนก่อนกำหนดผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW, UOB LINE Connect หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

คลิกที่นี่ เพื่อชมวีดีโอสาธิตการทำรายการเงินสดสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW 

3). บริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย

ท่านสามารถทำรายการบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย (Spending Conversion/PayLite/FlexiBill/Pay later) ผ่านซิตี้โมบายล์แอป รวมถึงการขอปิดยอดผ่อนก่อนกำหนดผ่านซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง ได้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น.

ท่านสามารถตรวจสอบรายการผ่อนชำระทั้งหมดที่ถูกโอนย้ายมาได้จากใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนหรือผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

คลิกที่นี่ เพื่อชมวีดีโอสาธิตการทำรายการบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW 

หากท่านมีความประสงค์ทำรายการบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย (UOB PayLater) รวมถึงการขอปิดยอดผ่อนชำระก่อนกำหนด ท่านสามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW, UOB LINE Connect หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 

คลิกที่นี่ เพื่อชมวีดีโอสาธิตการทำรายการบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW 

4). การทำรายการแบ่งชำระ ณ ร้านค้า

การทำรายการแบ่งชำระ ณ ร้านค้า กรณีลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าดอกเบี้ยเอง จะหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 21:00 น.

การทำรายการแบ่งชำระ ณ ร้านค้า ด้วยดอกเบี้ย 0% จะหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 20:00 น.

ท่านสามารถทำรายการแบ่งชำระ ณ ร้านค้าได้อีกครั้งในวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

5). บริการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับค่าสาธารณูปโภค และบริการ Citi Payall

บริการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับค่าสาธารณูปโภคผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะหักค่าบริการครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายน 2567 ยกเว้นหักค่าบริการของ 3BB และบริการของกลุ่มทรู ซึ่งจะหักผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตครั้งสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2567

ส่วนรายการ Citi PayAll ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้ากับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตทุกรายการ จะมีผลถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 เท่านั้น และรายการที่มีผลหลังจากนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ระบบยังไม่รองรับบริการผ่านบัญชียูโอบี แคชพลัส โดยท่านสามารถสมัครบริการผ่านบัตรเครดิตยูโอบีเพื่อเป็นการทดแทน

คำถามที่พบบ่อย

การชำระยอดคงค้างบนบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส
chevron

ยอดเงินค้างชำระรวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (หากมี) ของบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตของท่านจะถูกโอนย้ายไปสู่บัตรยูโอบี แคชพลัส ที่จัดส่งให้ท่านสำเร็จแล้ว เพื่อใช้ทดแทนบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ท่านสามารถใช้ใบแจ้งยอดเดิมของบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตเพื่อชำระยอดคงค้างผ่านช่องทางการชำระเงินเดิมได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 67 เพียงเท่านั้น โดยหลังจากนั้นท่านสามารถตรวจสอบยอดคงค้างและใช้ใบแจ้งยอดของบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส เพื่อดำเนินการชำระเงินได้ตามช่องทางที่ธนาคารยูโอบีกำหนด

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอข้อมูลช่องทางชำระเงินเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะสามารถใช้บัญชีเดิมได้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 20:00 . หลังจากนั้น ธนาคารจะทยอยออกบัตรและจัดส่งบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสใบใหม่เพื่อใช้ทดแทนบัตรกดเงินสดของบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต โดยธนาคารยูโอบีจะเริ่มทะยอยจัดส่งให้ท่านตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 67 เป็นต้นไป กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้วงเงินยูโอบี แคชพลัส ท่านสามารถติดต่อธนาคารยูโอบีได้ทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

หมายเลขบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต 10 หลัก ของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นหมายเลขบัญชียูโอบี แคชพลัส โดยเลขบัญชีและหมายเลขที่ปรากฏบนบัตรของท่านจะเป็นเลข 16 หลัก และท่านสามารถใช้หมายเลขนี้เพื่อทำการชำระยอดคงค้างได้เช่นกัน

อัตราดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ย และค่าบริการ รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ บนบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตของท่านจะยังคงเดิม ยกเว้นยอดชำระขั้นต่ำของบัตรยูโอบี แคชพลัสจะถูกปรับเปลี่ยนจาก 1% บนบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เป็น 2.5% บนบัตรยูโอบี แคชพลัส

วงเงินของท่านจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามหากท่านเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสด้วยก่อนการโอนย้าย ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป ท่านจะถือบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส รวมทั้งสิ้น 2 ใบ ได้แก่ บัตรยูโอบี แคชพลัสใบเดิมที่ท่านถืออยู่ และบัตรยูโอบี แคชพลัสใบใหม่ที่ธนาคารจัดส่งให้เพื่อใช้ทดแทนบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินรวมบนบัตรยูโอบี แคชพลัสทั้ง 2 ใบของท่านได้บนจดหมายที่ธนาคารนำส่งบัตรใบใหม่ให้แก่ท่าน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ธนาคารจะทบทวนการใช้บริการและวงเงินบนบัตรของท่านภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันโอนถ่ายข้อมูล โดยการปรับปรุงวงเงินบนบัตรกดเงินสดของท่านจะเป็นไปตามเกณฑ์ภายในที่ธนาคารยูโอบีกำหนด ซึ่งจะมีผลรวมถึงวงเงินบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดทุกบัญชีของท่านที่มีกับธนาคารยูโอบีในขณะนั้น

ทางธนาคารได้มีการระงับการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67 เป็นต้นไป

หากท่านเคยได้รับใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากซิตี้ ท่านจะยังคงได้รับใบแจ้งยอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารยูบี อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยต่อบัญชีของท่าน ธนาคารยูโอบีจะยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งยอดผ่านทางอีเมลในรูปแบบ PDF ที่ท่านเคยได้รับจากซิตี้ โดยท่านสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอป UOB TMRW

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอสาธิตการเรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสใบใหม่ เมื่อได้รับบัตรทันที ตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ได้ที่ www.uob.co.th/cpregistertmrw

หากมีการชำระเงินคืนในวันทำการ วงเงินของท่านจะกลับคืนในวันทำการถัดไป กรณีที่มีการชำระเงินคืนในวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ และ/หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ วงเงินของท่านจะกลับคืนภายใน 2 วันทำการ

ท่านไม่ต้องทำการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ยอดคงค้างชำระที่เหลือจะยังคงเดิม และท่านสามารถชำระได้ตามงวดผ่อนเดิมที่ถูกโอนย้ายมาจากบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี:
+662-285-1555